Portal Mrooczlandia| Horrory | Romantica| Filozofia |

Horrory

H.P.Lovecraft: "Grobowiec"
(strona 1/9)      Z uwagi na okoliczności, które doprowadziły do mego uwięzienia w tym
      przybytku dla obłąkanych, świadom jestem, że moja obecna pozycja 
      może wytworzyć pewne wątpliwości co do prawdziwości tej opowieści. 
      Tak to niestety jest, że większość ludzi ma zbyt ograniczony umysł, 
      by cierpliwie i roztropnie rozważać owe szczególne fenomeny, 
      postrzegane i wyczuwane jedynie przez garstkę posiadającą szczególną 
      mentalną wrażliwość, a leżące poza zasięgiem powszechnie dostępnych 
      doświadczeń. Ludzie o większym intelekcie wiedzą, że nie ma ostrego 
      rozgraniczenia pomiędzy rzeczywistością i nierzeczywistością, że 
      wszystkie rzeczy jawią się takie, jakie są, jedynie dzięki 
      przymiotom wrażliwych, indywidualnych mediów psychofizycznych, i to 
      dzięki nim zdolni jesteśmy je postrzegać, jednakowoż prozaiczny 
      materializm większości określa pogardliwie mianem szaleństwa 
      przebłyski nadpostrzegania, które przenikają pospolity woal jawnego 
      empiryzmu.

      Nazywam się Jervas Dudley i od wczesnego dzieciństwa byłem 
      marzycielem i wizjonerem. Posiadając bogactwo wystarczające, by z 
      nawiązką pokryć potrzeby dostatniego życia, i będąc obdarzony 
      temperamentem, który nie pozwalał mi poświęcić się studiom i innego 
      typu zainteresowaniom typowym dla mych rówieśników, zamieszkiwałem 
      zwykle w krainach odległych od znanego nam widzialnego świata. 
      Dzieciństwo i lata młodzieńcze spędziłem na lekturze prastarych i 
      mało znanych ksiąg, przemierzając pola i zagajniki rozciągające się 
      w pobliżu domu moich przodków. Nie sądzę, aby to, o czym czytałem w 
      owych woluminach lub widziałem na polach czy w zagajnikach, było tym 
      samym, o czym czytali lub co postrzegali inni chłopcy, na ten temat 
      jednak wolałbym dużo nie mówić, gdyż dłuższa i dokładniejsza 
      wypowiedź potwierdziłaby jedynie odrażające kalumnie na temat stanu 
      mego zdrowia psychicznego, o którym szeptem rozmawiają niekiedy 
      pielęgniarze, co niejednokrotnie udało mi się podsłuchać. Wystarczy, 
      że przedstawię minione wydarzenia bez bliższego analizowania 
      przyczyn.

      Wspomniałem już, że mieszkałem z dala od widzialnego świata, 
      niemniej nie rzekłem, iż mieszkałem samotnie. Nie jest do tego 
      zdolna żadna żywa istota. Brak towarzystwa żyjących nieuchronnie 
      sprowadza obecność istot, które nie są już lub nigdy nie były 
      żyjącymi. Blisko mego domu znajduje się szczególna, porośnięta lasem 
      kotlina, w której mrocznych ostępach spędzałem większość czasu, 
      czytając, rozmyślając i śniąc. Tam właśnie, jeszcze jako dziecko, 
      przywiodły mnie pierwsze kroki, bym przemierzał omszałe zbocza 
      kotliny, a wśród groteskowo zdeformowanych dębów powstała osnowa 
      mych pierwszych, dziecięcych fantazji. Poznałem driady zamieszkujące 
      wśród owych drzew i niejednokrotnie widziałem ich dzikie tańce w 
      blasku gasnącego księżyca - o tym jednak nie wolno mi teraz mówić. 
      Opowiem wam jedynie o samotnym grobowcu, położonym w 
      najmroczniejszym zakątku kotlinnej gęstwiny; opuszczonym grobowcu 
      Hyde'ów, starej, egzaltowanej rodziny, której ostatni potomek 
      złożony został w jego posępnych murach na wiele dekad przed mymi 
      narodzinami.
Strona 1 > 2Powrót do spisu pozycji działu Horrory
ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©