Portal Mrooczlandia[ Magia ] : [ Dział Publikacje Portalu Mrooczlandia]

Wróżenie

Autor: Joseph Max

"W interesie przyszłości jest być niebezpieczną".
Hawkwind

Wróżenie jest określane jako zdolność zdobywania wiedzy o osobach, miejscach lub wydarzeniach na jakąś odległość, czy to w przestrzeni, czy też w czasie. Jeśli przyjmiemy koncepcję iż wszystkie żywe rzeczy są wzajemnie powiązane, wtedy niczym molekuły DNA, każda część całości zawiera esencję całego organizmu który nazywamy Wszechświatem.

Lecz ta więź jest jest wątła w najlepszym wypadku, lub istnieje tylko na tak niskim poziomie przejawiania iż zbiór informacji które przenikają poprzez czaso-przestrzeń może zostać wykryty jedynie kiedy umysł jest otwarty na ich odczytanie i magiczny odbiorca może zostać wprowadzony aby pozwolić im na dostanie się do świadomości. Ku temu zakończeniu jest skierowane wiele postaci technik wróżenia.

Intuicja odgrywa istotną role w każdym opisie magii. Wiele z tego co doświadczamy w magicznej praktyce przybędzie do ciebie intuicyjnie, niezależnie od tego czy planujesz aby docierało to do ciebie tą drogą czy też nie. Ogólnie mówiąc, twoje intuicyjne moce zmierzają do rozwijania się naturalnie wskutek praktykowania magii. Wiele z tego co nazywamy intuicją jest jedynie sprawą bycia świadomym tego co dzieję się wokoło ciebie. Metafizyczne wzorce istnienia będą wprost jeszcze bardziej oczywiste jeśli masz jakieś doświadczenie w manipulowaniu nimi używając magii. Trudność wyrasta nie z bycia nieświadomym magicznego świata wokoło ciebie, lecz z bycia nieuważnym na subtelności które mogą zostać użyte w celach praktycznych. Znaki nie przydadzą ci się jeśli je ignorujesz.

Z drugiej zaś strony, ciągłe wypatrywanie znaków w każdym wydarzeniu które przechodzi przez twoją świadomość także jest pewnego rodzaju pułapką. Podczas gdy - tak - może być prawdą iż wszystko w Wszechświecie jest wzajemnie powiązane, szczególnie na magicznym poziomie, Wszechświat zachowuje się także chaotycznie - zaburzony, nieliniowy system. Przewidywanie która kropla krwii będzie tą która upadnie z strony północnego zachodu kiedy wiadro uderzy w podłogę jest dosłownie niemożliwe. Pewne przewidywania nie mogą być dokonane, można jedynie rozpoznać skłonności. Nigdy nie wiesz kiedy jakiś mały motyl zamierza uderzyć swymi skrzydłami i zmienić rzeczywistość.

Pewne intuicyjne więzi są "naturalne", takie jak więź pomiędzy rodzicami a dziećmi. Jest wiele udokumentowanych przypadków kiedy owa więź okazała się przenosić trafne informacje, w szczególności dotyczące katastroficznych wydarzeń.

Wróżenie wydaje się być cechą magicznej praktyki która jest stosunkowo mile widziana przez ogólną publikę. Horoskopy są publikowane w wszystkich większych czasopismach. Przepowiadający przyszłość znajdują się w niemal każdym mieście, mieścinie i wiosce w świecie. Zdobywanie "przepowiedni" jest powszechną i przyjemną rozrywką dla milionów ludzi i może być najbliższym zetknięciem się z iskrą magii jakie oni kiedykolwiek dokonali.

Nie jest celem tego rodziału podać głębokie i rozległe opisy technik wróżenia lub instrukcji do ich używania. Jest wielka obfitość książek dostępnych w każdej bibliotece które wyjaśniają owe systemy w wyczerpujący sposób. To co ważne, to to, aby wybrać jakąś technikę i poświęcić nieco czasu na rozwinięcie jej, ponieważ jest to ważna część bycia magiem.

Metody Wróżenia
Wróżenie może zostać podzielone na dwa podstawowe rodzaje - intuicja i losowanie. Intuicyjne rodzaje wróżenia zawierają wpatrywanie się w kryształową kulę, czytanie z fusów herbaty i "kości" oraz oczywiście nadal popularne wróżenie z wnętrzności kozła. Prorocze sny także należą do tej kategorii. Cechą wspólną tego rodzaju wróżenia jest to iż nie ma żadnego mechanicznego urządzenia z przypisanym im zestawem znaczeń i wiedza wróżebna przybywa do wróżącego jako pewnego rodzaju "wizja" lub intuicyjne przekonanie.

Wszystkie owe metody zawierają rozwinięcie talentu bycia zdolnym do zmniejszenia "szumu tła" umysłu w stopniu wystarczającym aby być świadomym słabych odgłosów wydarzeń odległych w czasie i/lub przestrzeni. Wymaga to praktyki, mimo iż niektóre osoby wydają się mieć tutaj tą zdolność jako wrodzoną.

Różne metody do osiągnięcia tego celu zostały omówione w poprzednich rozdziałach. Praktykowanie głębokiej medytacji zwiększa czyjąś skuteczność w wróżeniu jeśli ów stan może zostać wywołany do działania na poziomie który nadal pozwala świadomemu umysłowi wyrazić doznane wrażenia. Jest to cel jaki stoi za takimi wynalazkami jak kryształowa kula lub magiczne lustra, poprzez dawanie umysłowi czegoś do skupienia na tym swego skupienia i wymuszanie powiązania tego urządzenia z odbiorem wiedzy wróżebnej poprzez usilne i częste praktyki.

Najbardziej skuteczną postacią wróżebnego transu wydaje się być gnoza poprzez seksualne wyczerpanie, jak to omówiono w poprzednim rozdziale o magii seksualnej. Ekstastyczne orgie sławnej wyroczni Delfijskiej i innych pradawanych kultów Dionizosa służyły temu celowi. Ta metoda, niemniej jednak, przedstawia pewne problemy jeśli jest używana w obecnych czasach i epoce jako jakiś ogólnego celu środek do przygotowania się do sesji wróżenia.

Pewne środki psychoaktywne były używane w celu wywoływania stania transu wróżebnego, lecz wątpię w prawdziwą skuteczność metod i interpretacji tego co było ich owocem. W większości przypadkach owej sztuki, używani byli zarówno "przepowiadający" jak i ktoś kto interpretował skutki działania chemii i odróżniał bredzenie od istotnych treści. W mej opini, nie jest tutaj nic poza używaniem przepowiadającego jako pewnego rodzaju "kart tarota" i pseudo-losowe bredzenie przepowiadającego są poddawane intuicyjnej interpretacji znaczenia przez kogoś kto tak naprawdę dokonuje wróżenia.

Wpatrywanie się w błyszczące przedmioty także musi zawierać wróżenie poprzez obrazy widziane w snach. Niemalże każdy miał doświadczenie "śnienia o przyszłości" w jakimś czasie, lecz mag może wywołać u samego siebie sen w określonym celu, lub nawet w technikach świadomego śnienia, gdzie śniący jest świadomy swego śnienia podczas samego snu. Z tego przeważającego punktu, wróżenie może być swobodnie uzyskane w stanie snu, bezpośrednio stykając się z podświadomością. Jest to pewnego rodzaju zaawansowana technika, poza zakresem omawianym w tej książce. Istnieje wiele dobrych dostępnych źródeł materiału opisujących metody szkolenia w świadomych snach w każdej większej księgarni lub w internecie jeśli ktoś pragnie nauczyć się tego bardzo potężnego systemu wróżenia. Lecz bądźcie przygotowani na praktykowanie przed bardzo długi czas, nawet rok, zanim zaczniecie odnosić z tego jakiekolwiek korzyści.

Metody wróżenia poprzez sortowanie używają pewnych pseudo-losowych środków aby stworzyć pewną matrycę, która jest następnie interpretowana używając pewnej ogólnie określonego zestawu symbolizmu. Karty Tarota (i ich rozmaite rodzaje), runy i chiromancja są przykładami tego. Nie znaczy to iż tutaj magiczna intuicja nie jest rozwinięta czy też nie u jakiejś osoby która używa kart lub run (i która jest uzbrojona w podręcznik opisujący ich znaczenia) będzie równie skuteczna jak przepowiadający. Tak oczywiście nie jest w tym przypadku.

Wydaje się iż jest kilka odmiennych szkół myślenia odnośnie używania kartomancji (czytania kart) i ich pochodnych jako narzędzi wróżenia.

Pierwsza twierdzi iż same karty wykorzystują większą głębie symbolicznej intrerpretacji i same są skutecznymi archetypami rzeczywistości. Jest to poniekąd religijny pogląd, wedle którego karty lub runy tudzież cokolwiek innego co używasz są postrzegane jako święte relikwie pozostawione przez starożytnych uczniów z Egiptu lub przez boga zawieszonego do góry nogami na drzewie na końcu ziemi. Jako takie, owe znaczenia są święte i nie mogą być zmienione bez utraty skuteczności systemu. Wiele wrzawy jest czynione przez nich odnośnie interpretacji owych znaczeń.

Inna zaś twierdzi iż same przedmioty nie posiadają żadnych znaczeń same w sobie i są jedynie użyteczne jako sposób na przykucie uwagi oraz skupienia przepowiadającego przyszłość - karty Tarota jako fantazyjna wersja kryształowej kuli.

Jeszcze innym sposobem na postrzeganie tego (tym który przypisuję sobie) jest taki iż owe urządzenia i metody ich używania są formami czarowania, "czytania z wiatru" chaotycznych możliwości wszechświata w określonym miejscu w czasie / przestrzeni. Aby było to skuteczne, system znaczeń musi być pewnego rodzaju "językiem" z wystarczająco wielkim słownikiem aby wyrazić wielki zakres możliwych znaczeń. Karty Tarota dobrze działają w tym względzie ponieważ są wystarczająco wielkim i dobrze rozwiniętym słownikiem określeń, z delikatnymi odcieniami znaczeń uzyskiwalnymi wskutek kontekstu.

Zawodowi przepowiadacze przyszłości, tacy jak ci z jasnymi neonowymi reklamami na fasadzie budynku w centrach handlowych lub ich własne telewizyjni odpowiednicy oraz darmowe infolinie, często są dobrze zapoznani z technikami znanymi jako "zimny odczyt" które nie są dokładnie tą samą rzeczą co prawdziwe wróżenie. Owe techniki zawierają zręczne obserwacje delikatnych śladów dostarczanych przez pytającego w połączeniu z zastosowaniem "przeciętnych" skłonności psychologicznych typowych grup społecznych.

Wśród uogólnień są takie skłonności jak to iż mężczyźni są zainteresowani władzą (pieniądze, kariera, prestiż) podczas gdy kobiety są zainteresowane miłością (romanse, związki, małżeństwo). Mimo iż może wydawać się to banalne i szablonowe a nawet seksistowskie, nie są to zbyt chybione opisy dla owych mężczyzn i kobiet którzy skłaniają się ku byciu klientami owych zawodowych przepowiadaczy przyszłości.

Zawodowcy często dostrzegają owe skłonności, połączone z obserwacjami ogólnego nastroju pytającego (pobudzenie, depresja, tęsknota, itd.) i będą zadawać często wyraźnie bezceremonialne pytania odnośnie sytuacji, wypatrując podpowiedzi odnośnie tego co jest istotnie ważne: mówiąc to co klient pragnie usłyszeć. Zawodowcy nie pozostają w branży zbyt długo jeśli nie będą dawać klientom tego czego klienci pragną. Zazwyczaj przyjmuje to postać pewnego połączenia pochlebstw i ostrzeżeń. ("Jesteś dobrą osobą z wieloma korzyściami do zaoferowania w związku, lecz możesz być wykorzystana przez kogoś z brakiem skrupułów. Czy czujesz iż zdarzyło ci się to już kiedyś w przeszłości ?") W każdym przypadku jeśli ten sposób pracy przemawia do ciebie, sugeruję ci przeczytanie książki "Secrets of Gypsy Fortune Telling" autorstwa Raymond Buckland (Llewellyn) i "Satanic Witch" autorstwa Anton Szandor Lavey (Feral House), które to obie książki zawierają rozdziały poświęcone technikom zawodowego "przepowiadania na zimno".

Przepowiadanie poprzez wpatrywanie się w błyszczący przedmiot.
Najlepiej powszechnie znanymi narzędziami przepowiadaczy przyszłości są kryształowa kula i czarne, lub "magiczne" lustro. Przepowiadanie poprzez wpatrywanie się w błyszczące przedmioty jest zdolnością która okazuje się być najłatwiejsza dla niektórych ludzi, mimo iż prawie każdy może nauczyć się tego, kwestia odpowiedniej dozy praktyki. Przedmiot w który się wpatruje jest jedynie "czarnym ekranem" który pozwala wróżącemu skupić swą koncentrację podczas gdy dopuszcza wzrokowe obrazy tak aby mogły pływać po wzroku umysłowym bez świadomego kierunku. Jako takie, jest to pewnego rodzaju postać samodzielnie tworzonej deprywacji sensoryczne, gdzie wyciszenie dialogu wewnętrznego umysłu i skupienie się na pojedyńczym punkcie na "czarnym" przedmiocie powoduje iż podświadomość wypełnia pustkę swymi własnymi obrazami. Mówiąc w naprostszy sposób, ktoś wpatruje się w głębokiej medydacji w jakiś wybrany przedmiot przykuwający uwagę przez rozległy okres czasu aż umysł ostatecznie zbuntuje się i z braku pobudzenia oraz obrazów, zacznie je samemu tworzyć z głębi własnego umysłu. Wytrwałość jest kluczem do sukcesu. Ostatecznie wymagany stan umysłowy stanie się łatwiejszy i szybszy do uzyskania.

Seksualna gnoza również dobrze nadaje się do uzyskiwania odpowiedniego stanu umysłu by wróżyć, zaś procedura uzyskiwania tego jest opisana w rozdziale o Magii Seksualnej.

Przepowiadanie przyszłości poprzez losowanie i sortowanie
Rozwijanie zdolności w wróżeniu poprzez losowanie i sortowanie jest oparte na dokładnym zaznajomieniu się z symbolizmem wybranych narzędzi wróżebnych. Im większa ilość nauki i zapamiętywania symbolicznego języka kart, run, heksagramów lub czegokolwiek tylko pragniesz, tym bardziej skuteczne staje się czyjeś wróżenie. Ponownie przypomnę iż takie systematyczne zgłębianie jest poza zasięgiem ram tej książki i jest wiele dostępnych źródeł z których możecie się tego nauczyć. Lecz podobnie jak przy wróżeniu poprzez wpatrywaniu się w lśniące przedmioty, praktyka jest i tutaj kluczem do sukcesu. Dokonując codziennie odczytywania przyszłości w celu osobistego oświecenia jest dobrym kierunkiem działań i powinien być prowadzony pewnego rodzaju dziennik tak, aby wyniki mogły być porównane z wskazówkami a sama technika wróżenia doprowadzona do uzyskiwania o wiele lepszych wyników.

Niektóre teksty (Crowley'a dla przykładu )przestrzegają przed wprowadzaniem zbytniej losowości do procesu losowania. Kiedy ktoś pragnie odczytać przyszłość z kart Tarota, nie tasuj kart obsesyjnie przez znaczny okres czasu aby wymusić w nich totalne wymieszanie. Działaj z intuicją - czasami poczujesz iż powinieneś po prostu rozłożyć karty tak jak wydają się być przechowywane i jest to dobrze.

Dwustronna droga
Ostateczną sprawą powinno być wróżenie w kontekście Magii Chaosu. Idea ta staje się ważna kiedy wróżymy odnośnie odległych wydarzeń, kiedy to nasłuchujemy odgłosów przemawiających poprzez wzajemne połączenie czasu i przestrzeni. Niemniej jednak, kiedy rzucamy urok, dokonujemy rzeczy dokładnie przeciwnej, by tak rzec - wysyłamy "sygnał" do wydarzeń bardzo odległych od "tutaj i teraz" i zmieniamy je na bardziej zgodne z naszą magiczną wolą.

Lecz czy jest tu naprawdę jakaś różnica ?

Być może wróżenie jest po prostu inną postacią czarowania. Być może wyciąganie kart lub wybieranie kostek runicznych lub obrazów które powstają w kryształowej kuli nie są skutkami wydarzenia odnośnie którego wróżymy, lecz tak naprawdę je stwarzają. Tak jak magowie gramy w grę z przyczynowością w jakiś sposób. Jeśli przyczynowość jest plastyczna wtedy któż może powiedzieć w którym kierunku zachodzi ów wzajemny wpływ ? Czy owe karty przepowiadają przyszłość, czy też może ją tworzą ?

I czy ma to jakiekolwiek znaczenie ?Powrót do działu Publikacje
ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©