Portal Mrooczlandia[ Magia ] - [ Publikacje ] - [ Magia: Kurs Magi Zachodnio-Europejskiej ]

Magia: Kurs Magi Zachodnio-Europejskiej

Lekcja X: Kabała

Magia zachodnio-europejska jest oparta na Kabale, mistycznej żydowskiej tradycji, spisanej po raz pierwszy w XII i XII wieku w południowej Francji i Hiszpani. Wcześniej była przekazywana ustnie, zawiera ona "zagubioną" mądrość starożytnych, prawdopodobnie pochodzącą z Egiptu i jeszcze wcześniej. Najważniejszą z ksiąg Kabały jest SEPHIR YETZIRAH (Księga Tworzenia), i ZOHAR (Księga Blasku). Poprzez filozofię Kabały jesteśmy zdolni podzielić i pogrupować na kategorie wszelakie istnienie.

Cztery światy także są omawiane w Kabale, lecz mają one nadane hebrajskie nazwy. Tak więc są to: Assiah - świat fizyczny, Yetzirah - świat astralny, Briah - świat umysłowy, Atziluth - świat duchowy; jak to ukazano w poniższym zestawieniu.

ŚwiatNazwaZnaczenieCechy
DuchowyAtziluthŚwiat ArchetypówCzysta Boskość
UmysłowyBriahŚwiat TwórczyArchanioły
AstralnyYetzirahŚwiat KształtującyAnioły
FizycznyAssiahŚwiat MaterialnyDziałanie

Boskim imieniem Boga jest TETRAGRAMMATON (lub imię złożone z czterech liter) stworzone z hebrajskich liter YOD HE VAU HE (YHVH). Z czterech liter, YOD jest powiązane z Atziluth i żywiołem ognia, pierwsze HE związane z Briah i wodą. Owe pierwsze dwie litery tworzą parę podobną do yang-yin (odpowiadających sobie przeciwieństw). Pozostałe dwie litery także tworzą parę podobną do yang-yin (ponownie odpowiadające sobie przeciwieństwa), ponieważ VAU odnosi się do Yetzirah i powietrza, podczas gdy drugie HE jest związane z Assiah i żywiołem ziemi.

Kabalistyczne części duszy duszy używają nowych nazw w odniesieniu do wyższych stanów świadomości. NESHAMAH (Boska Dusza) zawarta jest w Ciele Duchowym, RUAH (Moralna Dusza) jest Ciałem Umysłowym i NEFESH (Zwierzęca Dusza) jest Ciałem Astralnym.

Ważną cechą Kabały jest Drzewo Sefirotów (znane także jako "Drzewo Życia", Otz Chieem). Drzewo Sefirotów jest diagramem kosmosu stworzonego z dziesięciu SEFIROTÓW (podstawowa liczba porządku tworzenia) narysowanym jako owal wokoło Drzewa w którym istnieją zstępujące wzorce od najwyższego aspektu Boga na szczycie do najbardziej fizycznego aspektu naszego świata na dole. Jak możemy zobaczyć na zamieszczonym poniżej rysunku, sefiroty są połączone ponumerowanymi liniami, zwanymi ścieżkami.

Kabalistyczne Drzewo Życia

Ponad Drzewem jest nieskończona próżnia - niepoznawalny, nieukazywalny Bóg istniejący jako Boskie Światło - trzy zasłony negatywnego istnienia, Ain, Ain Sof i Ain Sof Aur. Boskie Światło (Ain Sof Aur) staje się widoczne dzięki pierwszemu sefirotowi w którym jest ono przemieniane w pozytywne istnienie. Emanacja energi (magiczne wpływy) wypływają z pierwszego sefira (Źródło) wzdłuż ścieżki ku innym sefirotom które przemieniają je i wysyłają ku wyższym i niższym sefirotom. W Adam Kadman (człowieku pierwotnym lub człowieku doskonałym) sefiroty tkwiły w ciele fizycznym, były one czymś podobnym do czakr. Proces ich tworzenia jest emanacją z świata duchowego na szczycie Drzewa do świata fizycznego (Zniżanie się) na dole. Wszystkie strumienie które mają swe Źródło w Drzewie się muszą Zniżać (uziemiać). Jest to, magiczna energia wprawiona w ruch przez rytuał która powinna być użyta w świecie fizycznym niezależnie od tego czy rytuał się powiódł czy też nie.

Sefiroty 1, 2 oraz 3 tworzą na Drzewie Boski Trójkąt który jest poza normalnym ludzkim doświadczeniem w świecie Atziluth. Pierwszy sefirot, KETHER, jest najwspanialszą "koroną" Boga, oznacza on czysty Byt, i jest Źródłem. Kether jest dwupłciowy. Z Kether wyrastają bezpośrednio kolejne dwie emanacje. Drugim sefirotem jest HOKMAH, "mądrość" Boga i męska moc wszechświata. Trzecim jest BINAH, "zrozumienie" lub inteligencja Boga, jest to nadnaturalna matka.

Pomiędzy Boskością i innymi siedmioma sefirotami jest Otchłań - wielka przepaść która zawsze odziela dokonałość od obecności. Wewnątrz Otchłani, 11 sefirocie, DAATH, czasami zawiera się "wiedza" Boga.

Drugi trójkąt obejmujący sefiroty numer 4, 5 i 6 w świecie Briah, jest czasami nazywany Umysłowym Trójkątem. Sefirot 4, HESED, "miłość" lub miłosierdzie Boga jest męski i pozytywny. Piąty sefirot, GEVURAH, moc lub "siła" Boga obejmuje Hesed jako sprawiedliwość. Szósty sefirot, TIFARETH, jest litością lub "pięknem" Boga, sercem wszechświata.

Trzeci trójkąt, zwany także Trójkątem Astralnym obejmuje sefiroty numer 7,8 i 9 w Yetzirah. Sefirot 7, NETSAH, jest ciągłą wytrwałością lub zwycięstwem Boga. Uzupełnia go Netsah będący ósmym sefirotem, HOD, majestat lub "blask" Boga. Dziewiąty sefirot, YESOD, "podwaliny" świata jest połączony z księżycem, stąd też jest powiązany z pływami i libido. Yesod jest doświadczalny jako świadomość senna, i jest bardzo ważny w magii oraz projekcjach astralnych.

Ostatecznie, na fizycznym świecie Assiah jest dziesiąty sefirot, MALKUTH, "królestwo" Boga i podstawa wszelakiego materialnego istnienia. Doświadczamy Malkuth wraz z tym jak odczuwamy świadomość.

Drzewo Sefirotów posiada trzy pionowe kolumny lub "słupy". Gdy staniesz twarzą przed drzewem, słup po prawej, zmierzający z Hokmah i kończący się na Netsah, zwany jest Słupem Miłosierdzia i posiada cechy światła / męskie (yang). Słup z lewej, wychodzący z Binah i kończący się na Hod, jest Słupem Surowości posiadającym mroczne / kobiece (yin) cechy. Środkowy Słup pomiędzy nimi równoważy owe dwa przeciwieństwa, i jest zwany "Shekhinah", lub żeńską przeciwniczką Boga. "Klippoth", lub diabelski demon, głównie w Assiah, przedstawia niezrównoważone siły lub ekscesy.

Wszystkie cechy wszechświata pasują niczym puzle do Drzewa Sefirotów. Każda jego ponumerowana część jest numerem kluczowym do różnych tablic odpowiedników, takich jak stworzona przez Crowley'a "777". Drzewo sefirotów posiada części w różnych kolorach i każdy sefirot ma swój kolor, tak naprawdę, ścieżki biegnące pomiedzy sefirotami także posiadają swe własne kolory. Są cztery główne skale kolorystyczne dla drzewa sefirotów i każdy kolor odpowiada innemu w czterech światach. Znaczy to że nie mamy do czynienia tylko z jednym drzewem sefirotów, lecz tak naprawdę z oddzielnym drzewem dla każdego z czterech światów, mimo to łatwiej jest myśleć o nim jako o tym samym drzewie z różnymi skalami kolorystycznymi. Skale Królowej (Briah) i Króla (Atziluth) są najważniejsze. Prócz nich istnieje także skala Cesarzowej / Królowej (Assiah) i skala Cesarza / Króla (Yetzirah).

Skala Królowej i Króla dla owych sefirotów są ukazane poniżej w tabeli. (Zauważ że kiedy cztery kolory są zestawione razem, to sefira dzieli się na ćwiartki i pierwszy kolor jest przypisany górnej ćwiartce, drugi kolor prawej ćwiartce, trzeci kolor lewej ćwiartce a ostatni kolor dolnej ćwiartce.)

KluczSkala KrólowejSkala Króla
1czysto biała jasnośćjasność
2szaryczysty lekki niebieski
3czarnykarmazyn
4niebieskigłeboki fiolet
5szkarłatowa czerwieńpomarańczowy
6żółty (złoty)czysty różany róż
7szmaragodowa zieleńbursztynowy
8pomarańczowyfioletowa purpura
9fioletowyindygo
10cytrynowy, oliwkowy, rdzawy i czarnyżółty

Pomiędzy wszystkimi sefirotami biegną 22 ścieżki łączące wszystkie sefiroty razem. Owe ścieżki odpowiadają 22 literom hebrajskiego alfabetu, jako oparte o SEFIR YETZIRAH. Z powodu natury hebrajskiego alfabetu (niektóre litery mogą przybierać dwie postacie) SEFIR YETZIRAH dzieli każdą parę liter na dwie poszczególne części. Dlatego też, niezbędne jest podzielenia każdej z dwóch połączonych z sobą ścieżek na dwie (podwójne) ścieżki. Są one ponumerowane jako 31, 31b (druga część), 32, 32b. Mimo że kiedy owe ścieżki są rysowane na drzewie sefirotów to nie są one zazwyczaj dzielone (i po prostu numerowane jako 31 i 32). Poniższa tabel pokazuje kolory i umiejscowienie ścieżek w związku z sefirotami. Będziesz zapewne chciał dodać numery ścieżek do ilustracji drzewa sefirotów, lub narysujesz nowe drzewo. Niektórzy autorzy mogą odnosić sie do "32 ścieżek" nazywając tak "ścieżki" sefirotów 1-10.

KluczŁączone SefirotySkala KrólowejSkala Króla
111 - 2błękit niebajasno blady żółty
121 - 3purpurowyżółty
131 - 6srebrnyniebieski
142 - 3błękit niebaszmaragdowa zieleń
152 - 6czerwonyszkarłat
162 - 4głebokie indygoczerwono-pomarańczowy
173 - 6blado fiołkowo-różowypomarańczowy
183 - 5kasztanowybursztynowy
194 - 5głęboka purpurazielonkawo-żółty
204 - 6ciemnoszaryżółtawo-zielony
214 - 7niebieskifioletowy
225 - 6niebieskiszmaragdowo-zielony
235 - 8morska zieleńgłęboki błękit
246 - 7mętny brązowyzielono-niebieski
256 - 9żółtyniebieski
266 - 8czarnyindygo
277 - 8czerwonyszkarłatowy
287 - 9błekit niebafioletowy
297 - 10płowożółty, cętkowany srebrno-białykarmazyn (ultrafiolet)
308 - 9złoto żółtypomarańczowy
318 - 10cynoberlśniący pomarańczowo-szkarłatny
329 - 10czarnyindygo
31b głęboka purpura, niemal czarnybiały przechodzący w szary
32b bursztyncytrynowy, oliwkowy, rdzawy, czarny

Skala królowej i króla uzupełniają się wzajemnie. Podobnie uzupełniające są ścieżki i sefiroty. Tradycyjnie użycie sefirotów skali królowej odkryje skalę króla jako ścieżki i odwrotnie. Używanie uzupełniających się skali jest oparte o ideę równowagi. Drzewo złożone z sefirotów w skali królowej i ścieżek w skali króla jest wszystkim co potrzebujesz w większości magi. Mimo że odpowiedniki są tym co działa dla ciebie, to mówi się że starożytna tradycja otacza klasyczną skalę kolorów i może być ona pomoca w spoglądaniu w związaną z nimi (kolorami) energią.

Z magicznego punktu widzenia, Drzewo Życia jest mapą świadomości która jest przydatna w zrozumieniu i osiąganiu różnych stanów świadomości. W magii kabalistycznej skupiamy się na połączeniu wyższej energi z niższymi poziomami Drzewa. Owe wielkie sprawy także naturalnie mają miejsce w naturze i w życiu. Osobnym tematem jest tutaj kabalistyczna medytacja (praca nad ścieżkami, lub drogą powrotu), w której próbujemy wspinać się po drzewie (świetlistej drabinie) aby uzyskać jedność z bóstwem.


Pytania Kontrolne:
1) Czym jest Drzewo Sefirotów ?
2) W jaki sposób używa się w magii skali królowej ?
3) Czym są ścieżki ? Jak wiele ich jest ?

Lekcja IX: Projekcja Astralna | Lekcja X: Kabała | Lekcja XI: Energia Para-psychiczna


Powrót do Magia: Kurs Magii Zachodnio-Europejskiej
ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©