Portal Mrooczlandia

[ Magia ] - [ Publikacje ] - [ Magia: Kurs Magi Zachodnio-Europejskiej ]

Magia: Kurs Magi Zachodnio-Europejskiej

Lekcja VII: Podstawy Rytuału

"Pierwszą cześcią każdej ceremoni jest oczyszczenie, drugą przywołanie."
(A.Crowley, "Magia")

Można powiedzieć że rytuał jest główną częścią magii. Ponieważ to poprzez rytuał osiągamy nasze magiczne wyniki. Rytuał jest magiczną procedurą lub ceremonią jaką dokonujemy w celu zmiany otoczenia. Zazwyczaj myślimy o rytuale jako podstawowej czynności w magii czynnej, mimo że zapewne może on być także dokonywany w magii biernej. Przeważnie uzyskiwane zmiany są subiektywne (mogą być bardzo trudno dostrzegalne) i ukazują się w świecie fizycznym. Osoby postronne mogą przypisywać to przypadkowi, lecz wyniki rytuału są naprawdę rzeczywiste. Magiczne powody rytuału nie powinny być pobieżnie wyznaczane.

Skuteczne praktykowanie magi zależy od twej silnej woli. Najprostszy z wszystkich rytuałów musi być taki abyś w niego zdołał uwierzyć. Jeśli możesz uwierzyć odpowiednio silnie w swój wymażony wynik rytuału, to dokonując magiczny rytuał możesz osiągnąć swój wynik. Nawet bardzo złożone rytuały nie są tak bardzo wydajne, jak rytuały w które silnie wierzysz. Istnieją sposoby które mogą pomóc ci się skupić. Są to "twórcze wyobrażenia", wyobraźnia i kontrolowanie oddychania.


Twórcze Wyobrażenia

Kiedy chcesz coś osiągnąć przy pomocy magii, pierw wyobraź to sobie dokładnie w swym umyśle. Lepsze są bardziej konkretne i szczegółowe wyobrażenia tego co pragniesz. Wyobraź siebie jak to posiadasz lub robisz. Wyobraź to sobie tak bardzo żywo i intensywnie jak tylko możesz to utrzymywać w swych myślach przez kilka chwil. Skup się nad tym intensywnie (może ci pomóc wstrzymanie oddechu). Poczuj energię pragnienia wytryskującą niczym fontanna w tobie. Następnie, nagle poczuj obraz lub pragnienie wyzwala się z twego umysłu. Poczuj energię przenikającą przez obraz i wzmagającą go, tak aby obraz był "wzorem". Wyobraź sobie energię wybuchającą z ciebie ku makrokosmosowi i w wszystkich kierunkach naraz i poczuj kosmiczny "przechył" jako reakcję na ową siłę. (W tym samym czasie może ci pomóc uwolnienie swego oddechu i nagłe wypuszczenie powietrza z płuc). Poczuj energię wypływającą z ciebie. W końcu, UWIERZ w to że twój cel ZOSTAŁ wykonany, to ZDARZYŁO SIĘ, możesz to wyrazić wypowiadając słowa "Tak niechaj będzie", lub "Zostało dokonane".


Podstawe części rytuału

Często rytuały są czymś bardziej formalnym niż ukazany powyżej przykład, lecz wszystkie rytuały magiczne muszą zawsze przejść przez poniższe etapy:
1) wyobrażanie
2) budowanie
3) wypalenie, uwolnienie

Czasami rytuał musi być powtarzany każdego dnia przez chwilę, w celu osiągnięcia trudniejszych do uzyskania wyników lub aby przezwyciężyć słabą wiarę.


Magiczny Krąg

Często ważną częścią formalnego rytuału jest magiczny krąg. Średniowieczni magowie postrzegali magiczny krąg jako ważną część rytuału i przywiązali wielką wagę do właściwego i dokładnego nakreślenia go. Skomplikowane wzory magicznych kręgów składały się z wielu płaszczyzn skomplikowanych symboli i słów. Bardzo ważne było to żeby krąg był cały i nie występowały w nim żadne przerwy. Magowie i inni uczestnicy rytuałów stali w kręgu podczas rytuału. Rytuał zaczynał się od odpędzenia diabelskich sił (na przykład używając pomniejszego rytuału pentagramu) aby trzymać je na zewnątrz kręgu. W współczesnych czasach, kręgi są wykonywane na podłodze za pomocą kredy lub farby, soli kamiennej lub sznura. Niezależnie od tego jaką krąg ma formę, to nadal jest ważną częścią magicznej ochrony dla maga. Jest on szczególnie ważny w sprawach związanych z wrogimi bytami i sprawami. Krąg pomaga także w skupieniu energi rytuału na konkretnym celu, to jest, zachowuje ową energię zgromadzoną w swym wnętrzu aż do chwili kiedy mag jest gotów do jej uwolnienia. Oczywiście, magiczny krąg jest przede wszystkim tylko symbolem, lecz można uzupełniać krąg elektronicznym sprzętem o podobnym działaniu. Wynaleźliśmy praktyczne zastosowanie naładowanej ładunkami elektrostatycznymi klatki Faraday'a.


Sztuczne Żywiolaki

Sztuczne żywiolaki są pomocne w pewnych zadaniach:
1) niewidzialni strażnicy i obserwatorzy, przekazujący ci to co widzą
2) meta-fizyczni strażnicy
3) mogą pomagać w uzdrawianiu
4) mogą być pomocni w innych sprawach.

Ophiel nazywa sztuczne żywiolaki "pomocnikami". Stworzenie swego własnego sztucznego żywiolaka jest bardzo proste. MUSISZ PRZYJĄĆ ŻE TWOJE DZIAŁANIE PRZYNIESIE WYNIK, NAWET JEŚLI NIE JESTEŚ W STANIE NATYCHMIAST GO DOSTRZEC. Całkiem możliwe jest stworzenie jednego z owych stworzeń i nie poznanie go (nie będac odpowiednio dobrze rozwiniętym w darze jasnowidzenia aby je bezpośrednio dostrzec). Stąd też, co jest główną zasadą każdej magii, nie lekceważ siły którą wprawiłeś w ruch. Nawet mimo że nie możesz dostrzec żywiolaka, to możesz go jednak czasem "wyczuć".

UWAGA !
Nie używaj od tej chwili sztucznych żywiolaków do jakiegokolwiek rodzaju agresywnej magii, sztuczne żywiolaki mogą być małymi stworzeniami które szybko wymykają się spod kontroli. Powinieneś eliminować te które błędnie stworzyłeś i musisz z powrotem je wchłonąć do siebie poprzez swą wolę, a w niektórych przypadkach powinieneś je "wypędzić" od siebie.


Jak stworzyć sztucznego żywiolaka ?

Możesz stworzyć swego własnego sztucznego żywiolaka w różnych celach. Sztuczny żywiolak jest przede wszystkim myślokształtem który został wzmocniony emocjami. Przejdź do wykazu kolorów aury z poprzedniej lekcji i wybierz jaki kolor stworzy żywiolaka, opierając się na tym do czego zamierzasz go używać. Jabłkowo-zielony kolor jest dobrym wyborem do ogólnych celów. Następnie powinieneś wybrać jaki kształt lub zarysy będzie miał twój sztuczny żywiolak. Chcesz żeby twój żywiolak przypominał jakieś zwierzę ? Na początek dobre jest używanie kształtów typu krąg lub chmura. Z takim wyobrażeniem w swym umyśle możesz używać rytuału aby stworzyć swego żywiolaka. Dobre jest tutaj także Twórcze Wyobrażenie. Wyobraź go sobie jako lśniącego przed tobą. Ciemne pokoje bardzo się przydają do tej czynności.

Porozumiewaj się z swym sztucznym żywiolakiem za pomocą telepati, przemawiając do niego, lub poprzez twórcze wyobrażenia. Twój sztuczny żywiolak jest ściśle związany z tobą i postawą jaką przejawia twoja podświadomość. Przeważnie nie będzie on w stanie zrobić nic co sądzicie iż jest dla niego niemożliwe. Jak w każdej magii, wyniki są powiązane z wysiłkiem i wiarą. Innym sposobem postrzegania sztucznego żywiolaka jest postrzeganie go jako aspekt twojej osobowości (poświadomość) który jest oddzielony od ciebie.

Przywołanie

Formalne rytuału zazwyczaj zawierają przywołania (rytualne przywołania) boga lub bogini, ducha lub innej istoty. W tym sensie, magia jest poniekąd podobna do religii pogańskich i wiedźmiarstwa. Niemniej jednak, rozpatrujemy magię rytualną jako technikę, nie zaś jako religię. Czczenie czegokolwiek nie musi zawierać się w magii. Czasami przywołuje się byty stworzone jako sztuczne żywiolaki. Crowley określił że są trzy różne rodzaje przywołań (inwokacji):
1) Poświęcenie się dla istoty (tak jak w przypadku "Bhakti-yoga" grupy wyznaniowej Hare Krishna, lub Faustiański pakt z diabłem).
2) Ceremonialne przywołanie - powszechnie spotykana w średniowieczu metoda.
3) Dramat - zazwyczaj potrzebne jest więcej niż jedna osoba (zazwyczaj rytuały grupowe).

Z powodu podobieństwa do siebie mikrokosmosu z makrokosmosem, kiedy przywołujesz bogów, przywołujesz aspekt samego siebie. Jung odnosił się do bogów jako prymitywnych archetypów. Może to zabrzmieć niczym stwierdzenie że duchowe istoty są złudzeniem. Lecz tak naprawdę podobieństwa mikrokosmosu i makrokosmosu nie dyskredytują bogów i bogiń. Zamiast tego, pomaga to zobrazować nasz związek z kosmosem.


>> Środki bezpieczeństwa <<

1. Równowaga jest ważna w magii. Przywoływanie różnorakiego rodzaju bytów pomaga zachować twoją osobowość w równowadze.

2. Czasami ale też nie zawsze, rytuał może wytwarzać poboczne skutki, czasami coś podobnego, ale nie do końca zgodnego z pożądanym skutkiem. Jeśli realizacja prawdziwego celu rytuału sie opóźnia (co się czasami zdarza) musimy pierw dostrzec skutki poboczne. I jeśli z pewnych powodów, nie uzyskujemy celu w pełni ("chybienie celu") to poboczne skutki mogą się uwydatniać. Przykłady:
1) Używasz magicznego rytuału aby przyspieszyć wysyłkę oczekiwanej przesyłki pocztowej. Skutek uboczny - następnego dnia otrzymujesz nieoczekiwaną (błędnie zaadresowaną) przesyłkę zamiast właściwej.
2) Używasz magicznego rytuału aby spowodować że pewna osoba zadzwoni do ciebie. Skutek uboczny - przez kilka dni dzwonią do ciebie różni ludzie...

Skutki uboczne nie będą działać na ciebie (lub kogokolwiek innego) szkodliwie dopóki tego sobie w swym wnętrzu nie zapragniesz.

3. Możemy z pewnościa powiedzieć że "coś się zawsze zdarzy" kiedy dokonujemy magicznego rytuału. Lecz tak jak wszystko inne, magia działa zgodnie z "prawem wyników". To oznacza że wyniki wymagają pewnego rodzaju wysiłku. I jeśli nie będziesz odpowiednio silnie pracował to nie uzyskasz wyników. Trudne cele mają większy opór (magiczną bezwładność) którą to trzeba przezwycieżyć. Jeśli rytuał nie wytworzy oczekiwanych wyników to jest duże prawdopodobieństwo że przyczyna porażki leży w nas samych. Upewnij się że nie ma sprzeczności pomiędzy twym modelem a twym magicznym celem. Czasami nasza jaźń wątpi zaś umysłowe sprzeczności (pragnienie oraz brak pragnienia w tym samym czasie) mogą tworzyć zamieszanie i być tym samym przeszkodą. Pierwszym krokiem w magii jest przeprogramowanie twego modelu. Oczywiście, możesz wspomóc swe magiczne wyniki poprzez działania na płaszczyźnie fizycznej zmierzające ku twemu celowi. Nie oczekuj więc że przybędą do ciebie same od siebie.

4) Specyficzną cechą magii jest czas ujawnienia się wyników działań. Skutki rytuału nie są zazwyczaj natychmiastowe. Często występuje opóźnienie sięgające 12 godzin lub dłużej. Trudne zadania lub słabo wykonany rytuał powodują że następują jeszcze większe opóźnienia. W większości przypadków, lekkie opóźnienie jest właściwe i daje nam czas na przygotowanie się do wykorzystania nadchodzących zmian. Czasami wyniki rytuałów wydają się ukazywać nawet zanim sam rytuał zostanie odprawiony (paradoks czasowy) !

5) Z powodu sposobu działania magii, rytuał może wzmacniać to czego poszukujemy i osłabiać wszystko inne. Dlatego też, ważna jest tutaj równowaga. Od kiedy magiczny skutek jest osiągnięty, to może "przylgnąć" do ciebie i trudno bedzie odpędzić go od siebie jeśli później zadecydujesz aby tak uczynić. Przykład:
Użyłeś magicznego rytuału aby pomóc ci odnaleźć i kupić nowy dom. Kilka lat później, kiedy zdecydowałeś aby go sprzedać, nie umiesz tego zrobić. Rozważaj swe magiczne cele mądrze tak abyś nie wkopał się w coś czego tak naprawdę nie chcesz. Zauważ że teoria mówi że możesz zawsze uwolnić się poprzez rytuał od tego co cię więzi... jak to mówi teoria...

6) Czasami otoczenie wydaje się działać przeciwko magii tuż po osiągnięciu oczekiwanych wyników. Jest to szczególnie dostrzegalne w używaniu magii aby spowodować zmianę pogody (i jest to zarazem głównym argumentem dlaczego NIE powinieneś używać magii aby próbować zmienić pogodę). Dla przykładu... Dokonałeś rytuał aby zapewnić sobie słoneczny dzień i sprawiłeś że dzień jest słoneczny. Następny dzień, oczywiście będzie słoneczny, oczywiście, lecz reszta miesiąca będzie chłodna i pochmurna. W tym przypadku, pogoda zdaje się reagować na magię w przeciwny sposób aby przywrócić naturalną równowagę. To coś niczym popchnięcie wahadełka w jedną stronę i puszczenie go swobodnie - wahadełko wychyli się także w drugą stronę. Cytując Emmerson'a można powiedzieć iż "Wszystko co uzyskasz uzyskujesz tracąc coś innego...". Nie wiem czy to prawda w magi, lecz powiedzenie to w pełni oddaje sprawę którą omawiam. Innym powodem dla której nie powinno się używać magii do wpływania na pogodę jest to że możesz przyczynić się do kataklizmu lub klęski żywiołowej w innej części kraju (świata ??).

7) Ostatecznie, magiczny rytuał (lub jakakolwiek inna magia lub okultyzm) jest bardzo niebezpieczny dla osób o niestabilnym stanie umysłowym. Jeśli jednak tak lub innaczej nie będziesz "posuwać się za daleko", jeść "ciężkie jedzenie" jak to uprzednio omówiliśmy (lekcja o czakrach) to używaj swego podłoża religijnego lub systemu starych wartości dla wsparcia. Lecz pamiętaj także, że dziwaczne i tajemnicze doświadczenia nie koniecznie muszą być złymi doświadczeniami.


Pytania Kontrolne:
1) Czym jest twórcze wyobrażenie (wizualizacja twórcza) ?
2) Wymień podstawowe części rytuału.
3) Czym jest przywołanie ?

Sprawy warte zgłębienia (dla niezależnych poszukiwaczy wiedzy):
1) Sprawdź różnicę pomiędzy magią zachodnio-europejską (Zachodu) a magią orientalną (Wschodu).
2) Jak średniowieczne grimoir'e opisywały podstawowy schemat rytuału ?
3) Opracuj i zaprojektuj swą własną formułę rytuału.

Lekcja VI: Myślokształty i Zjawy | Lekcja VII: Podstawy Rytuału | Lekcja VIII: Uzdrawianie i Oczyszczanie (Wypędzanie)


Powrót do Magia: Kurs Magii Zachodnio-Europejskiejميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Kontakt | Zgłoś Błąd | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net
Internationale: Российская Федерация | English language | Deutsche Sprache | China | Lingvo Internacia


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©