Portal Mrooczlandia[ Magia : ] [ Runy, Bindruny i Magia Runiczna ]

Runy - Futhark Anglosaksoński

Spis run:

Fehu | Uruz | Thorn | Aesc | Raidho | Kenaz | Gebo | Wunjo | Hagalaz | Naudhiz | Isa | Jera | Eihwaz | Perdhro | Elhaz | Sowulo | Teiwaz | Berkana | Ehwaz | Mannaz | Laguz | Inguz | Dagaz | Othala | Ac | Os | Yr | Ior | Ear

Symbol Nazwa Litera Symbolistyka Znaczenie
Fehu Fehu F Bydło Fehu jest runą mocy i kontroli (opanowania). Przedstawia nowej początki i "ruchome" bogactwo takie jak pieniądze i pożyczki. To runa która daje nam siłę której potrzebujemy by zdobyć bogactwo, jak też i obdarza nas mocą by je zachować.
Uruz Uruz oo Żubr (dziki wół) Uruz jest runą mocy, lecz w odróżnieniu od Fehu, nieopanowanej mocy leżącej w pobliżu. W wróżbach oznacza ona bliskość sukcesu osobistego. W czarach i talizmanach stosuje się runę Uruz by pozyskać i / lub zwiększyć moce lecznicze.
Thorn Thorn th Cierń (lub Olbrzym) Ta runa przedstawia posiadane przez nas umiejętności unikania konfliktów poprzez bierność. To runa ochrony mogąca także wskazywać nam możliwe zmiany nadchodzące bez ostrzeżenia. Możesz używać ochronnych właściwości runy Thorn jako obrony przed przeciwnościami.
Aesc Aesc a Usta (lub Oddech Duchowy) Aesc jest runą symbolizującą równowagę i ukazującą porządek oraz ład. To także runa wskazująca na aktywność umysłową a nawet wręcz przedstawiającą oddech duchowy w wszelakim życiu i stworzeniu.
Raidho Raidho r Koło, Wózek (lub Powóz) Ta runa pozwala nam skupić naszą energię, przez co możemy osiągnąć cele. Niemniej, by tak się stało, musimy być "w właściwym miejscu i właściwym czasie".
Kenaz Kenaz k Pochodnia (Kaganek) Kenaz jest runą wiedzy, zrozumienia, nauki i nauczania. Pozwala nam na bardziej przejrzyste spojrzenie na sprawy w których uczestniczymy.
Gebo Gebo g Dar (Podarunek) Gebo przedstawia honor i więź jakie tworzą się pomiędzy ludźmi podczas wymiany podarunków. Owa więź i honor są podobne do stosunku jaki mamy do bogów za obdarzenie nas życiem.
Wunjo Wunjo w (lub v) Radość (Zabawa) Ta runa ukazuje nam równowagę między wszystkimi rzeczami w chaotycznym świecie. To także runa wspólnoty, wspólnych celi będących początkiem wszystkiego. Jeżeli napotykasz tę runę w odczytywaniu układu run, możesz się spodziewać nadchodzących dobrych nowin.
Hagalaz Hagalaz h Grad (Góra Lodowa) Przedstawia górę lodową (przeszkoda, szkoda) - niekorzystny czas i sytuacje które możemy oczekiwać jeżeli napotykamy Hagalaz podczas odczytywania rozkładu runicznego. Lecz tak jak lodowiec, może być przemieniony w wodę i rozpłynąć się, tak i sytuacje oraz czas początkowo dla nas niekorzystne mogą stać się nam sprzyjającymi...
Naudhiz Naudhiz n Konieczność (lub Potrzeba) Ta runa przedstawia to czego potrzebujemy lub poszukujemy i czego brak nas ogranicza. To ograniczenia możliwości lecz zawierające moc potrzebną nam do przełamania tych blokad.
Isa Isa i Lód Podobnie jak sople lodu tworzące się wraz z nadejściem zimy, tak z tą runą możemy tylko oczekiwać ocieplenia słońcem umożliwiającego uwolnienie z ograniczających nas form. Isa przedstawia zatrzymanie wszelakiej działalności w oczekiwaniu na nadchodzące zmiany.
Jera Jera j Żniwa (Roczny lub okresowy Zbiór Plonów) Jera jest runą przedstawiającą cykl życia. Dzięki tej runie widzimy co musimy dokonać wraz z rytmem natury by osiągnąć pożądane cele.
Eihwaz Eihwaz eo Drzewo Cisu Eihwaz jest runą która może być używana jako magiczna tarcza i wsparcie. Ukazuje nam końcową pozycję w sytuacji którą znajdziemy rozpoczynając nową sytuację (sprawę) lub zajmując nieco inną pozycję.
Perdhro Perdhro p Kubek do gry w Kości Perdhro przypomina nam o niepewności w życiu i przedstawia związek wolność oraz połączenie ograniczeń jakie wpływają na okoliczności które obecnie mamy. Jest postrzegana jako runa pamięci i rozwiązywania problemów.
Elhaz Elhaz zz Łoś (lub Ochrona) To runa wielkiej powściągliwości, opanowania, ochrony i obrony. Używaj jej w czarach i talizmanach do ochrony siebie i swej własności.
Sowulo Sowulo s Słońce Z pomocą tej runy, zmierzamy do bardziej przejrzystego i klarownego widzenia spraw. Tak jak poszukiwane skrawki słonecznego światła w ciemnych czasach, tak razem z runą Sowelo możemy odnaleść światło podczas czasów ciemności.
Teiwaz Teiwaz t Twórca Teiwaz może zapowiadać nam powodzenie naszych działań lecz tym razem przychodzące bez osobistego samopoświęcenia. Oznacza także sukces w "legalnych" sprawach lecz tylko tam gdzie dzieje się to w zgodzie z prawami i prawem.
Berkana Berkana b Drzewo Brzozy (lub Brzozowa Gałązka) Podobnie jak brzoza rodzi się do życia z nasionka zasianego w ziemi, tak Berkana przedstawia nowe początki, będąc zarazem też i potężną runą brzozy.
Ehwaz Ehwaz e Koń Ehwaz przypomina nam o tym, iż sukces i powodzenie muszą być naturalnymi wynikami zadań nad którymi pracujemy. Poprzez tę runę uzyskujemy siłę tak wielką, jakiej potrzebujemy by w dobrej wierze móc osiągnąć w owych sprawach sukcesy i powodzenie.
Mannaz Mannaz m Człowieczeństwo Mannaz ma wiele mocy i pomocnych nam aspektów. Pierwszym aspektem jest to, iż runa ta pozwala nam osiągnąć pełnię drzemiących w nas sił. Drugim jest przypominanie nam, że jako ludzie, wszystcy dzielimy się doświadczeniami w życiu. Ostatnim jest to, że możemy używać mocy tej runy by przewodzić i zdobywać większość (lub większe poparcie) w dyskusjach i argumentach.
Laguz Laguz l Woda (lub Jezioro) Laguz przedstawia moc wody i posiada płynną naturę. Musimy nauczyć się "płynąć z prądem" tej runy gdy ukazuję się w odczycie runicznym by czerpać pełnię sił z naszych mocy i możliwości.
Inguz Inguz ng Płodność Ta runa pozwala nam na rozpraszanie naszej energii wokoło (w tło). Jest ochronną runą używaną głównie do ochrony naszego domostwa. By efektownie używać runy Inguz musimy nauczyć się odbudowywać nasze moce a zarazem też i jednocześnie je wyzwalać.
Dagaz Dagaz d Dzień Dagaz przedstawia równowagę między przeciwnościami, na przykład takimi jak światło i ciemność. Potrafi powstrzymać nawpływ szkodliwej energię brania dla siebie (chciwości, egoizmu) i jednocześnie pozwolić na przenikanie do ciebie dobrej energii byś mógł z niej zrobić dobry pożytek.
Othala Othala o Dom (lub Odla - święta kraina przodków) Najbardziej rozpowszechnionym znaczeniem runy Fehu jest majątek i fortuna. W odróżnieniu od Fehu, Othala przedstawia fortunę i majątek których nie można sprzedać. Tym majątkiem jest zarówno rodzina, przyjaźń jak też i nasza kultura i nasze dziedzictwo. Przedstawia zarysowo utrzymanie obecnego stanu rzeczy takim jakim jest obecnie.
Ac Ac A Drzewo Dębu Ta runa przedstawia wielki potencjał mocy i jest runą wielkiej przydatności (użyteczności). Runa Ac wytwarza moc potrzebną silnego, ciągłego wzrostu z małych zaczątków do mocnych i silnych szczytów i pełni spełnienia.
Os Os O Usta Ta runa, podobnie jak runa Aesc, jest runą Boga. Os należy do Odyna w jego aspekcie mistrzostwa porozumieniawania się poprzez języki i pisma. Os wskazuje na twórczą siłę słowa w każdej jego formie - w poezji, pieśni, opowiadaniach ustnych i pismach literatury.
Yr Yr Y Łuk wykonany z Cisu Yr przedstawia doskonałe połączenie umiejętności i wiedzy stosowanych do materiałów wziętych z natury. Ta runa pozwala nam postrzec kiedy znajdujemy się w "właściwym miejscu" sprawy, i jest przydatna gdy szukamy zagubionych rzeczy.
Ior Ior io Wąż Świata Ior symbolizuje podwójne (dwoiste) natury, widoczne w ziemno-wodnych obyczajach wielu wodnych zwierząt (jak np. Wąż Świata). Oznacza także nieuniknioną twardość - niewygody życia z którymi nie możemy zrobić nic innego tylko się nie przejmować i nie poddawać.
Ear Ear ea Brudy Ziemi
(a dokładniej rozpad naszych ciał po śmierci)
Runa Ear symbolizuje grób do którego powrócimy. Niemniej, umieramy by móc rozpocząć nowe życie. "Bez życia, nie ma śmierci i gdy nie ma czasu nie ma życia (istnienia)." Ogólnie mówiąc, runa Ear oznacza nieunikniony koniec wszystkich spraw i rzeczy.Powrót do działu Runy, Bindruny i Magia Runiczna

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©