Portal Mrooczlandia[ Magia : ] [ Runy, Bindruny i Magia Runiczna ]

Runy - Futhark Armeński

Spis run:

Fa | Ur | Dorn | Os | Rit | Ka | Hagal | Not | Is | Ar | Sig | Tyr | Bar | Laf | Man | Yr | Eh | Gibor

Symbol Nazwa Litera Symbolistyka Znaczenie
Fa Fa F Pierwotny Ogień Ta runa symbolicznie przedstawia moc ducha zmieniającą się tak jak i duch tworzenia.
Ur Ur U Uzdrowienie, Wskrzeszenie Ur jest runą związaną z fizyczną częścią świata i przedstawia wskrzeszenie, uzdrowienie, wieczność i ciągłość życia.
Dorn Dorn Th Błyskawica i Grzmot Ta runa przedstawia piorun, grzmot, lecz symbolicznie oznacza to wyznaczanie celi do zdobycia, stawianie sobie zadań, aktywność i wigor.
Os Os O Usta Os przedstawia moc duchową nabywaną przez mowę. To oddychanie światem, to głos. Oznacza także Siłę której osoba potrzebuje wzrastać w moc.
Rit Rit R Rytuał (lub Pierwotne Prawo) Ta runa przedstawia porządek i ład w świecie, the obrządek, rytuał, pierwotne prawo i prawidłowy układ rzeczy. Także też cyniczne wydarzenia jak i ratunek niesiony nam przez wroga.
Ka Ka K Drzewo Świata (Yggdrasil) Starsze metody odczytywania tej runy ukazywały ją prosto jako przedstawienie drzewa świata. Niemniej, obecnie bardziej współczesne wersje odczytywanie tej runy wskazują na moc, tworzenie, zdolność i zręczność.
Hagal Hagal H Grad Dzięki swemu kształtowi, runa Hagal nazywana jest czasem matką run, gdyż można z niej wyprowadzić większość kształtów runicznych. To runa ograniczenia i blokad, lecz zawierająca także możliwości wzrostu.
Not Not N Konieczność (Nieuchronność) Losu Ta runa może być postrzegana w sensie podobnym do Indyjskiej koncepcji karmy. Przeszłość określa przyszłość - nasze dotychczasowe czyny określają naszą przyszłą egzystencję.
Is Is I Ego Całkiem jak nasze "ego", ta runa jest używana do samoopanowania/ samokontroli. Przedstawia osobistą moc samo-opanowania, posłuszeństwo i naszą nieodpartą wolę (upór).
Ar Ar A Dowodzenie / Kierownictwo Współczesne znaczenie tej runy to piękność, sława, pojętność i cierpliwość. Dawniejsze metody odczytywania tej runy mówiły, że przedstawia ona światło słoneczne wymywające ciemność jak też i oznaczające to szlachetność i dowodzenie (kierownictwo).
Sig Sig S Moc Słońca Podobnie jak runa Ar, ta runa także przedstawia moc słońca. Różnica polega na tym, że runa Sig jest mocą samego słońca, podczas gdy runa Ar jest mocą zawartą w promieniach słońca. Sig to runa sukcesu i zwycięstwa.
Tyr Tyr T Odrodzenie Słonecznego Boga Tyr jest runą która ma moc całkowitego odwracania sytuacji. To runa wiedzy, zrozumienia duchowego i mocy pokoleń (tworzenia).
Bar Bar B Narodziny Ta runa symbolizuje narodziny, lecz narodziny w sensie przyszłego życia które jest nam przypisane. Współczesne metody odczytywania tej runy mówią o mocy tego co nadchodzi, jak też i o zdolności twórczej znajdowanej w śpiewie.
Laf Laf L Örlog (Pierwotne Prawo) Dawniej odczytywano tą runę jako symbolizującą zapowiedź porażki i prawo natury na które człowiek nie ma wpływu. Współcześnie interpretuje się tą runę jako życie, wodę i pierwotne prawo.
Man Man M Człowieczeństwo (Humanitaryzm) Według starszych sposobów interpretacji, Man było używane w Armeńskiej tradycji jako przedstawienie narodzin. Współczesne metody interpretacji tej runy objaśniają ją jako zdrowie, wzrost, macierzyństwo i ojcostwo.
Yr Yr Y Łuk (lub Tęcza) Współcześnie odczytuje się ją jako kobiecą runę, noc, śmierć i instynkt. Starsze metody interpretowania jej, mówią o niej jako o oznaczającej gniew, fałszywość, błędy i przeciwności tkwiące w ludziach.
Eh Eh E Dwoistość Runa Eh przestawia dwoistość gdzie para jest związana z pierwotnym prawem, miłością, wiarą i małżeństwem.
Gibor Gibor G Dar życia Ta runa przedstawia dawcę życia jak też i oboje dawców życia oraz dar samodzielnego życia. To także i kosmiczna świadomość oraz duchowe prawo.Powrót do działu Runy, Bindruny i Magia Runiczna

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©