Portal Mrooczlandia[ Magia : ] [ Runy, Bindruny i Magia Runiczna ]

Runy - Magiczne zestawienia run - Pary Runiczne
cz. 3

Symbole Znaczenie / Działanie
Tiwaz
Tiwaz Fehu Zwiększa naszą moc i energię osobistą oraz przynosi nam sukcesy na płaszczyźnie finansowej
Tiwaz Raido Zwiększa naszą moc i energię osobistą oraz przynosi nam sukcesy na płaszczyźnie finansowej
Tiwaz Wunjo Obdarza nas źródłem długotrwałej radości (np. dzieci lub szczęśliwy zwiazek - na płaszczyźnie uczuciowej; ciekawa i dobrze płatna praca - na płaszczyźnie osobistej)
Tiwaz Hagal Umożliwia nam dostęp do sił wspierających twórczość i kreatywność (np. inspiracja, natchnienie - na płaszczyźnie artystycznej; olśnienie - na płaszczyźnie naukowej)
Tiwaz Perdo Zwiększa nasze możliwości seksualne i pomaga nam czerpać większą przyjemność z aktywności seksualnej (w połączeniu z parami runicznymi zw. z leczeniem oraz powrotem do równowagi może pomagać w zwalczaniu oziębłości lub impotencji)
Tiwaz Sowelo Zwiększa siłę naszej osobowości i obdarza nas sukcesem
Tiwaz odwrócona runa Mannaz Symbolizuje zniszczenie wroga w walce (miażdżące zwycięstwo)
Berkanan
Berkanan Dagaz Dobroczynny Wzrost - rozwój, powiększanie i rozbudowa odnoszące się do wszelkich aspektów
Berkanan Laguz Dobroczynny Wzrost - rozwój, powiększanie i rozbudowa odnoszące się do wszelkich aspektów
Berkanan Erda Wzmacnia siły płodności oraz owocuje zwiększoną obfitością (np. wyników naszych starań i prac)
Berkanan Sowelo Pozytywnie pomnaża plony wszelkich naszych działań, czynów i spraw
Berkanan Sol Pozytywnie pomnaża plony wszelkich naszych działań, czynów i spraw
Berkanan Fehu Wzrost Stada - Sprawia że wszelkie nasze inwestycje (szczególnie na płaszczyźnie finansowej) wspaniale się rozwijają i przynoszą bardzo dobre zyski
Ehwaz
Ehwaz Raido Szczęśliwa Podróż - wspiera podróżnych oraz pomaga podczas naszych podróży (np. szczęśliwe wydarzenia, korzystne zbiegi okoliczności na trasie)
Ehwaz Kenaz Samoopanowanie - pomaga nam zachowywać całkowitą kontrolę nad nami samymi (samokontrola)
Ehwaz Mannaz Ego - Przedstawia naszą samoświadomość, obrazuje naszą jaźń / ego
Ehwaz Ingwaz Długowieczność - Obdarza nas długim życiem
Ehwaz Laguz Pęknięcie Tamy - Przewrót, zamieszanie - znaczna i znacząca zmiana stanu rzeczy / sytuacji. Pomocne w sprawach w którym wymagana jest szybka i znacząca zmiana - np. przy zwalczaniu nałogów lub w beznadziejnych sytuacjach
odwrócona runa Ehwaz
odwrócona runa Ehwaz Uruz Losowa Niespodzianka - niespodziewane zdarzenie które może spowodować zmianę naszych planów i/lub zmienić aktualny obraz sytuacji (zarówno na korzystną jak też i niekorzystną)
Mannaz
Mannaz Ansuz Obdarza nas wiedzą i mądrością (przydatne na płaszczyźnie intelektualnej - np. w szkole)
MannazOs Obdarza nas wiedzą i mądrością (przydatne na płaszczyźnie intelektualnej - np. w szkole)
Mannaz Laguz Przypływ mądrości - zwiększa nasze zdolności intelektualne i moc umysłu
Laguz
Laguz Ansuz Usuwa, znosi lub unieszkodliwia szkodliwy wpływ znaku / symbolu ograniczeń z którym ją połączono
Laguz Tiwaz Wspiera kobiety w walce o ich prawa, wzmaga siłę kobiet w wszelakich sporach i konfliktach
Laguz Ehwaz Rewolucja - Powoduje przewrót, zmianę lub zniesienie obecnego układu spraw a takze może powodować szybsze ich rozstrzygnięcie i zakończenie
Laguz Dagaz Rewolucja - Powoduje przewrót, zmianę lub zniesienie obecnego układu spraw a takze może powodować szybsze ich rozstrzygnięcie i zakończenie
Laguz Mannaz Pomaga nam być bardziej świadomymi i obeznanymi z obecnie dziejącymi się wydarzeniami i sprawami oraz procesami
Ingwaz
Ingwaz Ehwaz Długowieczność - Pomaga nam cieszyć się długim życiem
Ingwaz Dagaz Nadaje rzeczom, osobom i sprawom trwałość i odporność na upływ czasu (np. dłuższe użytkowanie w odniesieniu do przedmiotów, lub długowieczność w odniesieniu do istot żywych)
Ingwaz Gar Finalizacja - powoduje szybciejsze zakończenie i podsumowanie spraw i procesów, zbliża sprawy do końca
Ingwaz Ear Finalizacja - powoduje szybciejsze zakończenie i podsumowanie spraw i procesów, zbliża sprawy do końca
Ingwaz Calc Finalizacja - powoduje szybciejsze zakończenie i podsumowanie spraw i procesów, zbliża sprawy do końca
Dagaz
Dagaz Fehu Przyciąga szczęście i powodzenie (np.: na płaszczyźnie finansowej - udane transakcje)
Dagaz Berkanan Powoduje zwiększony rozwój oraz wzmocnienie sił wzrostu
Dagaz Eisaz Pozwala nam narzucać innym swoją wolę (pomocne w połączeniu z parami runicznymi wzmacniającymi cechy przywódcze)
Dagaz Laguz Zmienność Wody - Powoduje zmianę sytuacji, zamieszanie, zmienia układ rzeczy
Dagaz Othala Zwiększa szacunek i poważanie jakim obdażają nas inni
Dagaz (w połączeniu z runami ograniczeń) Zmniejsza lub neutralizuje ograniczenia, pozwala także usuwać ich negatywny wpływ
Othala
Othala Ansuz Wytwarza obraz doskonałości pomocny w ukierunkowaniu naszych chęci i naszej woli w działaniu doń dążącym
Othala Os Wytwarza obraz doskonałości pomocny w ukierunkowaniu naszych chęci i naszej woli w działaniu doń dążącym
Othala Mannaz Wytwarza obraz doskonałości pomocny w ukierunkowaniu naszych chęci i naszej woli w działaniu doń dążącym
Othala Uruz Owoce cierpliwości - Powodzenie, sukces oraz owoce naszych działań i dążeń uzyskane dzięki naszej cierpliwości i wytrwałości w podejmowanych działaniach (wraz z runicznymi parami symbolizującymi zmiany jest bardzo pomocna np. przy zwalczaniu nałogów lub złych nawyków)
Othala Perdo Owoce cierpliwych - Powodzenie, sukces oraz owoce naszych działań i dążeń uzyskane dzięki naszej cierpliwości i wytrwałości w podejmowanych działaniach (pomocne np. przy zwalczaniu nałogów lub złych nawyków)
Othala Dagaz Owoce cierpliwych - Powodzenie, sukces oraz owoce naszych działań i dążeń uzyskane dzięki naszej cierpliwości i wytrwałości w podejmowanych działaniach (pomocne np. przy zwalczaniu nałogów lub złych nawyków). Może także symbolizować wzrost szacunku i poważania jakim obdarzają nas inni.
Ac
Ac Laguz Bardzo silny wzrost i rozwój obejmujący wiele aspektów i płaszczyzn naszej aktywności.
Cweorth
Cweorth Ansuz Zwiększa moce i zdolności przepowiadania przyszłości, wzmaga zdolności jasnowidzenia
Cweorth (w połączeniu z runami zmian i przemian) Zwiększa tempo i siłę przemian (pomocne w procesach leczniczych oraz walce z nałogami)
Ear
Ear Erda Pomaga skorzystać z wsparcia sił żywiołu Ziemi
Gar
Gar (w połączeniu z innymi runami) Skupia i zwiększa ich moc
Gar Stan Siła Tworzenia - Wspiera nas w sprawach zwiazanych z tworzeniem, zakładaniem i budowaniem (zarówno związki uczuciowe, jak też i na płaszczyznie fizycznej i innych)
Erda
Erda (w połączeniu z runami kobiecymi [np. Berkanan]) Zwiększa siły płodności oraz powoduje zwiększoną obfitość owoców naszych działań, czynów i dążeń
Ior
Ior (w dowolnej kombinacji z innymi runami) Skupia i zagęszcza ich moc. Może powodować zarówno skutki pozytywne - jak np. szczególnie silny wzrost - w odniesieniu do run wzrostu, jak i negatywne - w połączeniach z niekorzystnie działającymi zestawieniami run (np. wzmacnianie siły run ograniczeń, opóźnienia, ograniczenia, osłabienia)
Os
Os Ansuz Moc wychwalania - Wzbogaca nasze wnętrze duchowego, wspiera twórczość artystyczną typu śpiew i poezję.
Os Fehu Moc przedsiębiorczości - Symbolizuje powodzenie finansowe oraz wzrost stanu posiadania uzyskane dzięki naszej pracy na płaszczyźnie umysłowej
Os Uruz Moc magii - Polepsza oraz wzmacnia nasze zdolności na płaszczyźnie posługiwania się magią
Os Wunjo Moc słowa - Wzmacnia i intensyfikuje nasze wysiłki umysłowe, szczególnie dotyczące sfer związanych z pismem (słowo pisane) lub mową ()
Os Perdo Moc odkrywcza - Pozwala nam na odkrycie i zrozumienie ukrytej wiedzy oraz zrozumieć znaczenia i przesłania znaczeń zawartych w tajemnicach
Os Ziu Moc boskości - pozwala nam skorzystać z łaski używania boskiej mocy
Sol
Sol (w połączeniu z runami kobiecymi [np. Berkanan]) Zwiększa siły płodności oraz powoduje zwiększoną obfitość owoców naszych działań, czynów i dążeń, pozwala także uzyskać spokój
Stan
Stan Uruz Pomaga zachować niezmienną postawę i opierać się wpływowi losu, wydarzeń, sił oraz czasu
Stan Wolfsangel Pomaga podczas polowań, poszukiwań i prac umysłowych (związanych z odkrywaniem lub wynalazkami tudzież nowymi rozwiązaniami)
Stan (w połączeniu z innymi runami) Skupia oraz wzmacnia moc ich oddziaływania
Stan (w połączeniu z runami ograniczeń) Skupia oraz wzmacnia moc ich negatywnego i niszczącego oddziaływania
Wolfsangel
Wolfsangel Algiz Chroni przed złymi wpływami oraz tworzy zaporę dla energii wywodzących się z sfery Cienia (destruktywna część podświadomości)
Wolfsangel Kenaz Pozwala nam działać w ukryciu i ukrywać motywy nami kierujące
Wolfsangel Thurisaz Zwalnia lub przerywa bieg aktualnych spraw i procesów
Wolfsangel (w połączeniu z innymi runami) Skupia i zwiększa ich moc
Wolfsangel (w połączeniu z runami ograniczeń) Skupia oraz wzmacnia moc ich negatywnego i niszczącego oddziaływania
Ul
Ul (w połączeniu z runami zdrowotnymi [np. Uruz]) Zwiększa tempo powracania do zdrowia oraz przyspiesza procesy lecznicze
Yr
Yr Gebo Przynosi nam szczęście i powodzenie w związkach uczuciowych i partnerskich (np. małżeństwo) oraz chroni przed egoizmem
Yr Dagaz Złe miejsce - Symbolizuje przejście z korzystnej postawy na niekorzystną (na płaszczyźnie uczuciowej może np. przemieniać miłość w niezdrową zazdrość o partnera / partnerkę; na płaszczyźnie finansowej z szczodrości w skąpstwo)
Ziu
Ziu (w połączeniu z innymi runami) Wzmacnia moc run
Ziu Thurisaz Przynosi szczęście oraz pomaga nam osiągać sukcesy

Pary runiczne (cz.2) | Wieloznakowe zaklęcia runicznePowrót do działu Runy, Bindruny i Magia Runiczna

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©