Portal Mrooczlandia[ Magia : ] [ Runy, Bindruny i Magia Runiczna ]

Ogam - pismo ogamiczne, omówienie symboli i ich interpretacji w wróżeniu za pomocą symboli ogamicznych

Beth | Luis | Fearn | Saille | Nion | Huath | Duir | Tine | Coll | Quert | Muin | Gort | Ngetal | Straif | Ruis | Ailm | Onn | Ura | Eadha | Idho |
Dodatkowe symbole pisma Ogam: Koad | Oir | Uilleand | Ifin | Phagos

Ogam - Beth
Beth (BEH), brzoza - Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) jest najpowszechniej występującym gatunkiem brzozy w Europie. Jest pierwszym z drzew które zarastają miejsce wycinki starego lasu i ta właśnie cecha prawdopodobnie sprawiła że brzoza jest symbolicznie kojarzona z nowym początkiem. Brzoza dorasta do 30 metrów wysokości, lecz o wiele częściej rośnie w rozproszonych zagajnikach na piaszczystej ziemi. Brzoza omszona (B. pubescens Ehrh.) jest równie rozpowszechniona jak brzoza brodawkowata, lecz rośnie głównie na kwaśnym lub torfiastym podłożu; może dorastać do ponad 18 metrów wysokości.
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Musisz się pozbyć przeciwności, nieprzyjaznych wpływów i złych myśli aby móc rozpocząć wszystko od nowa.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Skoncentruj się na swych pragnieniach, w swym umyśle musisz utrzymywać obraz tego co chcesz uzyskać.
W odniesieniu do spraw duchowych: Aby rozpocząć wszystko od początku, skup się na białej brzozie, stojącej z dala od wszelakich zakłóceń i utrudnień.

Ogam - Luis
Luis (LWEESH), jarzębina - Jarzębina, lub jarząb pospolity (Sorbus aucuparia L.) jest drzewem owocodajnym. Czerwone jagody były kiedyś używane do zwabiania ptaków w sidła, i specyficzny epitet "aucupari" pochodzi od słów oznaczających "łapać ptaki". Jarzębina porasta ubogie w składniki pokarmowe gleby - np. rumowiska i ugory. W niektórych częściach Europy najczęściej rośnie w okolicach starożytnego osadnictwa, zarówno z powodu swej naturalnej skłonności do rośnięcia jako chwast lub też ponieważ została tam posadzona. Jarzębina kwitnie w maju. Dorasta do około 15 metrów i należy do rodziny różowatych (Rosaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Zdołasz odróżnić dobro od zła, i krzywdę od pomocy.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Nie zostaniesz oszukany, zdradzony lub wykorzystany. Skup się na swych rozumie.
W odniesieniu do spraw duchowych: Twa moc oddala w siną dal wszystko co może zagrażać twojemy spokojowi i celowi jaki chcesz osiągnąć. Nie masz czego lękać.

Ogam - Fearn
Fearn (FAIR-n), olcha - Olsza czarna (Alnus glutinosa (L.) Gaertner) jest spotykana najczęściej wzdłuż nizinnych rzek, gdzie rośnie wraz z osiką i wierzbą. Podobnie jak wierzba, olsza wypuszcza szybko ukorzeniające się pędy z swych gałęzi, co pozwala jej odrastać po przejściu ciężkich powodzi. W bezpiecznych miejscach może dorastać aż do 16 metrów wysokości. Jej listki są bardziej tępo zakończone niż większość olsz rosnących w Ameryce Północnej, i wygląda podobnie jak olsza szara (A. incana (L.) Moench). Olsza należy do rodziny brozowatych (Betulaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Bądź świadom tego że ty i inni jesteście wyjątkowi. Trzymaj oczy szeroko otwarte aby dostrzec to co niezwykłe i zaakceptuj to co widzisz u innych jeśli jest to możliwe.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Będziesz wykorzystywać coś czemu niedawno się przyglądałeś. Zdolności wróżenia nie są obecnie wystarczające dobre aby je można zaakceptować. Umysł czasami nie jest w stanie korzystać z intuicji.
W odniesieniu do spraw duchowych: Oferujesz swą duchową pomoc i opiekę w sporze. Niech prowadzi cię twa własna intuicja.

Ogam - Saille
Saille (SAHL-yuh), wierzba - Dwoma najczęściej spotykanymi wierzbami są wierzba biała (Salix alba L.) nazywana białą z powodu swego białego ubarwienia pod swymi listkami, i wierzba krucha (Salix fragilis L.) nazywana tak ponieważ jej gałęzie mają skłonności do "łamania się" (prawdopodobnie jest to kolejne przystosowanie się do okresowego zalewania podczas powodzi). Oba gatunki rosną wraz z topolami i olszami wzdłuż brzegów rzek płynących na nizinach. Wierzby mogą osiągać 25 metrów wysokości, bogato rozrastają się wokoło za pomocą pędów wyrastających z ich pni, są członkami rodziny wierzbowatych (Salicaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Wygodny związek z światem materialnym jest pełen lekcji i cyklicznych zmian wartości. Zmiany są niezbędne aby mógł następować wzrost i wartości nie podlegają żadnym specjalnym zasadom.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Aby zdołać zrozumieć konkretną koncepcję, potrzebne jest trwałe zbieranie faktów które są podstawą do jej zrozumienia. Powtórka jest kluczem do sukcesu.
W odniesieniu do spraw duchowych: To okres gdy branie jest łatwiejsze niż podążanie naprzód z pełną prędkością. Naucz się igrać z cykliczną naturą spraw.

Ogam - Nion
Nion (NEE-uhn), jesion - jesion wyniosły (Fraxinus excelsior L.) wraz z dębem i bukiem jest głównym drzewem w nizinnych lasach Europy. Dorasta do niemal 45 metrów wysokości na otwartej przestrzeni, z szeroką koroną przypominającą amerykańskie drzewa wiązu. Jesion był i jest bardzo ważnym drzewem, tradycyjnie wykorzystywano go do produkcji rękojeści mioteł; jest także powszechnie wykorzystywany do produkcji różdżek. Jesiony są członkami rodziny oliwkowatych(Oleaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Twe działania odbijają się w kosmosie tak jak kamień który wrzucony do wody burzy spokój jej tafli. Pamiętaj o tym że pomiędzy tobą a światem istnieje powiązanie. Zdaj sobie świadomość skutków swych czynów.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Dręczące cię problemy lub pytania nie są jedynie twoim kłopotem; inni także mają podobne problemy. Spójrz na sprawę w szerszym kontekście i poproś innych o opinię.
W odniesieniu do spraw duchowych: Spróbuj uświadomić sobie że wszystkie rzeczy są ze sobą połączone. Wyrównaj swe potrzeby z Ziemią.

Ogam - Huath
Huath (HOO-ah), głóg - Podobnie jak wierzba, głóg posiada wiele odmian rosnących w Europie i trudno jest je od siebie odróżnić. Głóg tworzy kolczaste krzaki podobnie jak inne rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae), i zazwyczaj posiada białe lub różowawe kwiaty.
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Musisz popracować nad swą fizyczną kondycją. Najlepiej zmień dietę, rzuć palenie lub zacznij się właściwie odżywiać. Zdrowie ciała może zostać osiągnięte tylko przez dietę i ćwiczenia. W zdrowym ciele zdrowy duch.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Musisz otworzyć swój umysł na samodzielnie narzucone sobie gąszcze ignorancji i kłamstw. Uwolnij swe myśli i oczyść swój umysł.
W odniesieniu do spraw duchowych: Pomimo gorącego problemu, kuźnia przetapia go, tworząc w twym duchu nowe i nieoczekiwane siły.

Ogam - Duir
Duir (DOO-r), dąb - Dębem spotykanym w legendach i mitach jest dąb szypułkowy (Quercus robur L.). Jest on czasami nazywany dębem wielkim, co jest tłumaczeniem jego łacińskiej nazwy (łacińskie "robur" dało początek angielskiemu słowu "robust" - krzepki, mocny, solidny). Dąb porasta lasy nizin i może dorastać aż do 50 metrów wysokości oraz osiągać wiek 800 lat. Dąb szypułkowy jest drzeem liściastym, zrzucającym swe liście przed świętem Samhain; nowe liście wyrastają wiosną i dąb jest w pełni nimi pokryty w czasie święta Beltane. Dęby należą do rodziny bukowatych (Fagaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Praktyka rozwinie zdolności które pragniesz posiadać. Wyjdź przez drzwi i naucz się ich poprzez swe czyny.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Zgromadziłeś róg pełen wiedzy, teraz nastał czas na to aby nalewać z owego rogu i dzielić się swą mądrością.
W odniesieniu do spraw duchowych: Ty jako nauczyciel lub uczeń musisz być twardy i elastyczny pomimo nieobliczalności życia, podobnie jak dąb któremu zagrażają pioruny. Silny i mądry.

Ogam - Tine
Tine (CHIN-yuh), ostrokrzew - Ostrokrzew (Ilex aquifolium L.) jest krzewem dorastającym 7 metrów wysokości w otwartych lasach i na leśnych polanach. Ostrokrzewy są zimotrwałe, i wyróżniają się zimą swymi liśćmi pozostającymi na gałęziach co wyróżnia je spośród innych roślin otaczających je w lesie. Ostrokrzew formuje czerwone jagody przed świętem Samhain i owe jagody są spożywane przez ptaki, które zazwyczaj wyjadają je tuż po święcie Imbolc. Ostrokrzewy są członkami rodziny ostrokrzewiastych (Aquifoliaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Wyzwania zdołasz pokonać zachowując jedność i podejmując się wspólnego wysiłku. Upewnij się że jest ku temu powód.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Tak jak wojownik który uczy się i ćwiczy aż do chwili gdy zdoła instynktownie władać mieczem, ty także musisz codziennie trenować i uczyć się.
W odniesieniu do spraw duchowych: Kultywuj dynamiczną i instynktowną intuicję aby móc szybko reagować w bardzo szybko następujących sytuacjach i zrozumieć rzeczywistość jaka jest w danej chwili. Opanuj zdolność ślizgania się i upadania w wielu rodzajach i stylach aby móc natychmiast reagować na otaczające cię środowisko.

Ogam - Coll
Coll (CULL), leszczyna - Leszczyna pospolita (Corylus avellana L.) jest źródłem orzechów laskowych. Drzewo krzewów leszczyny było od wieków używane przy wytwarzaniu różdżek. Leszczyna formuje krzewy wyrastające do 6 metrów wysokości, porastające otwarte lasy, gęstwiny, miedze i brzegi lasów. Leszczyna pospolita należy do rodziny brzozowatych (Betulaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Twoja zręczność w poezji, wróżbach i medytacji pozwala ci dawać natchnienie innym osobom aby powiększały swą biegłość w owych sztukach. Przykład jest najlepszym nauczycielem.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Pozwól na pobudzenie swej intuicji aby przyniosła pomysły na powierzchnię. Stań się katalizatorem owych ideii.
W odniesieniu do spraw duchowych: Podążaj za swą intuicją do źródła, zostaniesz wynagrodzony wiedzą a twa dusza zadzwoni poezją.

Ogam - Quert
Quert (KWAIRT), jabłoń - Kiedy mówimy o jabłoni, to mamy na myśli na myśli jabłoń uprawną, lecz drzewem które przedstawia ten symbol pisma Ogam jest raczej jabłoń dzika (Malus sylvestris Miller) zwana także rajską jabłonią. Owe drzewo wyrasta do 10 metrów wysokości, rośnie na wilgotnej, żyznej ziemi w zagajnikach dębowych i jest bardzo powszechnie uprawiane. Owoce jabłoni dzikiej są małymi wersjami owoców jabłoni uprawnej, a po przekrojeniu mają przekrój pentaklu. Jabłka należą do rodziny różowatych (Rosaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Mimo że nie jest łatwo, to trzeba dokonać wyboru. Przestań zwlekać, ponieważ skończysz z niczym lub jakikolwiek wybór nie będzie cię satysfakcjonował.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Przed tobą stoi otworem wiele ścieżek - wybierz jedną z nich ! Lepiej mistrzowsko opanować jedną z nich niż nie być osobą biegłą w niczym.
W odniesieniu do spraw duchowych: W swej podróży wybierz jedną z Ośmiu Ścieżek po której zakończeniu podążysz innymi ścieżkami, które po niej następują.

Ogam - Muin
Muin (MUHN, like "foot"), winorośl - Winorośl właściwa (Vitis vinifera L.) jest winoroślą rosnącą aż do długości 50 metrów, porastającą otwarte lasy i występującą na skraju lasu, lecz w czasach dzisiejszych najczęściej spotykana jest w uprawie, jako źródło surowca do produkcji wina, soku winogronowego i owoców, oraz koncentratu wytwarzanego z soku, szeroko stosowanego jako słodzik. Winorośl należy do rodziny winoroślowatych (Vitaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Uwolnij się, jeśli czujesz że w głębi musisz postępować w danej chwili w określony sposób to daj temu ujście; niechaj prowadzi cię intuicja która podpowie ci co czynić.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Pozwól swym zmysłom otworzyć się aby przyspieszyć wewnętrzny rozwój a także naucz się zaufać im w czasie kiedy one silnie na ciebie oddziaływują. Zrób tak zamiast ciągle opierać się na rozumie.
W odniesieniu do spraw duchowych: Otwórz swą wewnętrzną głębię tak aby móc zebrać i zgromadzić wszystkie znaki i zwiastuny tego co można zrozumieć. Pozwól sobie na te dobrodziejstwo.

Ogam - Gort
Gort (GORT), bluszcz - Bluszcz pospolity (Hedera helix L.) jest także winoroślą, dorastającą do 33 metrów długości w lasach bukowych i w okolicach ludzkich siedzib, gdzie jest powszechnie sadzony jako roślina pokrywająca ziemię. Bluszcz na swych krótkich, pionowych gałązkach wytwarza zielonkawe kwiatki na krótko przed nastaniem święta Samhain. Liście na owych kwitnących gałązkach posiadają brak charakterystycznych płatów występujących na reszcie liści owej rośliny. Podobnie jak ostrokrzew, bluszcz jest zimotrwały i jego ciemnozielone liście widnieją na gołych gałęziach drzew w trakcie zimy. Bluszcz należy do rodziny arialowatych (Araliaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Połącz się wraz z innymi, to nie czas na samotność.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Rozpoznanie grupowej podświadomości ma wpływ na ciebie, wchłoń ją, podążaj wewnątrz niej aby nauczyć się czegoś więcej o samym sobie.
W odniesieniu do spraw duchowych: Wejdź do świadomości grupowej z radością, pomagaj innym w ich duchowych wyprawach tak jak oni pomagają tobie. Jesteśmy wszystcy ze sobą spleceni, tak jak bluszcz, ich sukces zależy od naszego sukcesu i vice versa.

Ogam - Ngetal
Ngetal (NYEH-tl), trzcina - Termin "trzcina" jest bardzo dowolnie i swobodnie używany w Ameryce Północnej, lecz powszechnie wiadomo że trzcina do której to odwoływuje się ten symbol ogamiczny, to trzcina pospolita (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel). To obrzymia trawa, której źdźbła wyrastają na wysokość 4 metrów. Porasta ona bagniste tereny, gdzie często tworzy gęste skupiska. Pionowe łodygi rosną tylko przez jeden rok, więdną i zasychają jesienią po czym są zastępowane nowymi pędami które są wypuszczane na wiosnę. Martwe łodygi brzęczą i szeleszczą na późnojesiennym wietrze. Trzcina pospolita należy do rodziny wiechlinowatych (Poaceae, lub Gramineae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Jesteś zdolny odnaleźć ład tam gdzie inni znajdują i tworzą tylko chaos. Przenieś tą cenną zdolność do swej pracy. Przyjmnij wyzwanie.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Wyniki twojej pracy są równie silnie jak intencje z którymi ową pracę rozpocząłeś. Trzymaj swe cele na widoku. Unikaj roztargnienia.
W odniesieniu do spraw duchowych: Rozpoczęła się twoja wędrówka, możesz na niej spodziewać niespodzianek i niepokójów. Trudność z jaką przezwyciężysz owe problemy jest równie cenna jak sama wyprawa.

Ogam - Straif
Straif (STRAHF), tarnina - śliwa tarnina (Prunus spinosa L.) jest spokrewniona z wiśniami i śliwkami i stanowi źródło owoców tarniny. Owoce były używane od wieków do wytwarzania silnych napojów alkoholowych, które były pite podczas pogańskich świąt w Europie Wschodniej i na Wyspach Brytyjskich. Tarnina jest kolczatym krzewem wyrastającym do 4 metrów wysokości, często porastającym południowe zbocza wzgórz. Niebiesko-czarne owoce są jadalne, lecz tracą swą gorycz dopiero na wskutek pierwszych przymrozków. Tarnina jest członkiem rodziny różowatych (Rosaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Nieoczekiwane zmiany, zmiana lub porzucenie dotychczasowych planów. Mimo to żaden wybór nie jest nieprzyjemny. Wydarzenia zmuszą cię do podążenia ścieżką której nie zdołasz uniknąć. Znajdź w sobie odwagę, musisz dokonać wyboru, nie zdołasz uciec od decyzji.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Twoje negatywne nastawienie, przywiązanie do dawnych ścieżek i stawanie wobec wyzwania z gniewem oraz uporem uczyni wybór gorszym i bardziej cię zaboli. Zaakceptuj zmiany i dalej krocz naprzód.
W odniesieniu do spraw duchowych: Uświadom sobie radykalną przemianę samego siebie i swego życia, wejdź w nie odrodzony.

Ogam - Ruis
Ruis (RWEESH), bez - Bez czarny (Sambucus nigra L.) jest krzakiem dorastającym do 10 metrów wysokości, porastającym wilgotne pustkowia, wzdłuż krawędzi lasu i w szczególności w okolicy domów. Bez owocuje swymi czarnymi jagodami, które są używane do przetworów i wina. Liście mają żyłki podobne swym kształtem do półksiężyca. Starsze gałęzie mają w swym wnętrzu gąbczastą masę, podobną do szpiku w długich kościach, i obdarte z kory bardzo przypominają kości. Bez czarny jest rzadko uprawiany, należy do rodziny przewiertniowatych (Caprifoliaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Chociaż zakończyła się pewna część twojego życia, to inna część właśnie się zaczęła.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Zmiana polegająca na porzuceniu starych nawyków i przyzwyczajeń przyniesie kreatywność, otwierającą drzwi dla nowych pomysłów i ideii.
W odniesieniu do spraw duchowych: Więzi są kontynowane jako nowa część życia i doświadczenia powtarzają się w odmiennej postaci które prowadzą do odnowy.

Ogam - Ailm
Ailm (AHL-m), jodła - Jodła pospolita (Abies alba Miller) jest jednym z najwyższych drzew rosnących w Europie, niekiedy przekracza 55 metrów wysokości. Czasami nazywana jest srebrną z powodu swej srebrno-szarej kory. W tej postaci (zarówno obecnie jak też i niezaprzeczalnie w starożytnych czasach) była ona używanym podczas święta Yule drzewkiem. Jodła nie jest drzewem występującym tylko w północnym rejonie Europy, lecz jest powszechnie spotykana w środkowej Europie skąd wypierana jest przez inne drzewa iglaste ku północy. Jest drzewem zimotrwałym i podobnie jak inne jodły, wytwarza szyszki które upadają niedaleko od drzewa. Jodła jest członkiem rodziny sosnowatych (Pinaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: W tej sprawie możesz dostrzec to co jest nieznane i co dopiero nadciąga. Posiadasz zdolność widzenia i zrozumienia z punktu w którym stoisz. Spójrz w odległy punkt i ujrzyj przyszłość.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Otrzymaj z przeszłości i teraźniejszości siłę oraz zdrowie które pomogą ci pogłębić swą intuicję a także wiedzę w przyszłości.
W odniesieniu do spraw duchowych: Uświadom sobie swój postęp na swej duchowej ścieżce rozwoju lub wyprawie.

Ogam - Onn
Onn (UHN), kolcolist - Kolcolist zachodni (Ulex europaeus L.), jest ciernistym krzewem wyrastającym na wysokość dwóch metrów. Porasta on wrzosowiska, nieurodzaje i otwarte polany śródleśne. Wytwarza jasno żółte kwiaty które zakwitają w okolicy wiosennego przesilenia, i które to były bardzo popularne w pogańskich rytuałach płodności w całej Europie a także na Wyspach Brytyjskich przez wiele wieków. Kolcolist jest członkiem rodziny motylkowatych (Fabaceae, lub Leguminosae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Koniec twych poszukiwań. To czego szukasz zostanie znalezione. Podążaj w kierunku swego celu.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Podziel się wiedzą którą zgromadziłeś, tak jak pszczoły dzielą się pyłkiem i nektarem zebranym z kolcolistu.
W odniesieniu do spraw duchowych: Masz tutaj obfitość łask i błogosławieństw leżących na twej ścieżce rozwoju duchowego, tak więc nie musisz zbierać ich na zapas i magazynować. Podziel się z innymi a zostaniesz nagrodzony.

Ogam - Ura
Ura (OO-rah), wrzos - Wrzos zwyczajny (Calluna vulgaris (L.) Hull) jest krzakiem dorastającym do wysokości dwóch metrów. Jest podstawowym rodzajem roślin porastającym tzw. "wrzosowiska", miejsca na których to kiedyś podobno odprawiali swe obrządki poganie i od którego to wywodzi się angielska nazwa pogan (od słowa "heath" oznaczające w języku angielskim wrzosowiska wzięło się określenie "heathen" stosowane wobec pogan). Wrzos jest rośliną zimotrwałą, wytwarzającą podobne do dzwonków, ubarwione na różowo kwiaty które zakwitają późnym latem. Jest wiele różnych roślin nazywanych "wrzosami" lub "wrzoścami" a pochodzących z rodzin Erica, Phyllodoce, i Cassiope, spokrewnionych z rodziną Calluna, i posiadających podobny wygląd. Wrzos jest członkiem rodziny wrzosowatych (Ericaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Przysłuchaj się sygnałom wysyłanym przez twe ciało. Pora na leczenie.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Nie pozwalaj sobie na dalsze uleganie stresowi. Skieruj się ku swemu wnętrzu w poszukiwaniu uzdrowienia i odpoczynku. Dręcząca cię sprawa może poczekać.
W odniesieniu do spraw duchowych: Połącz swe wnętrze duchowe z sobą aby wyzdrowieć i stać się jednością, by stworzyć podstawy do tego co ma nastąpić.

Ogam - Eadha
Eadha (EH-yuh), osika - Topola osika (Populus tremula L.) rośnie wzdłuż rzek i dorasta do wysokości 23 metrów wysokości. Wypuszcza pędy z podstawy pnia i może tworzyć kępy lub zarośla. Topola czarna (Populus nigra L.) osiąga wysokość 30 metrów i rośnie na piaszczystych, ciężkich ziemiach wzdłuż rzek. Topola biała (Populus alba L.) osiąga podobne rozmiary i rośnie w podobnej okolicy, lecz jest częściej spotykana na południu Europy. Topole są członkami rodziny wierzbowatych (Salicaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Niezależnie od wyzwania jakie stanie przed tobą, zdołasz je pokonać i znieść dzięki swemu zdecydowaniu. Możesz się ugiąć lecz nie pękniesz.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Osłoń swe myśli przed lękami i wątpliwościami dotyczącymi tego co musisz przejść. Pozytywne nastawienie zatryumfuje.
W odniesieniu do spraw duchowych: Nie poddawaj się presji otoczenia, wielka pomoc dla ciebie leży w twej duchowej wyprawie ku odrodzeniu.

Ogam - Idho
Idho (EE-yoh), iodho (EE-woh), cis - Cis pospolity (Taxus baccata L.) jest powoli rosnącą rośliną iglastą, żyjącą ponad 1000 lat i dorastającą do wysokości 23 metrów, znaną z swej siły i odporności na zimno. W dzisiejszych czasach jest drzewem rzadko spotykanym z powodu nadmiernych wycinek (cis jest twardym, sprężystym drzewem które w Anglii było używane do produkcji długich łuków). Zimotrwałe igły są bardzo szerokie, a wytwarzane przez cis nasiona mają kolor czewony i przypominają szyszki. Cis jest trujący; jeden z jego trujących składników, taxol, jest używany w walce z niektórymi odmianami nowotworów. Cis należy do rodziny cisowatych (Taxaceae).
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Coś co trwało wiele lat musi odejść aby można było iść dalej. Nie przysłuży ci się to już dłużej.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Świadomość tego że nic nie trwa wiecznie sprawi iż tym razem będzie ci łatwo.
W odniesieniu do spraw duchowych: Nadciągają ku tobie zmiany, masz tendencję do próbowania i opierania się, idź naprzód i doświadcz zmiany wszystkiego na przyjazne a nie wrogie wobec ciebie.

Symbole Ogamiczne dodane w późniejszych czasach


Ogam - Symbole Ogamiczne dodane w późniejszych czasach

Koad / Zagajnik - Pewna grupa drzew lub zagajnik zawsze powinien być otaczany szacunkiem. Ich gałęzie nigdy nie są ścinane lub łamane. Są to pozostałości po Druidzkich Zagajnikach. Owe gaje są porośnięte różnymi rodzajami drzew, pośród których to rośnie dąb, i są umieszczone przy potoku. Tutaj właśnie odbywały się wszystkie zebrania druidów które dokonywane były "na przeciwko słońca i w oczach światła". Tutaj wysłuchiwano skarg i orzekano wyroki. Zagajniki wskazują na całą mądrość, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, gdzie wszystko jest ze sobą powiązane i które stanowią miejsce rozwiązywania sporów.
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Możesz uczestniczyć w rozwiązywaniu sporu.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Brak zrozumienia może czynić ludzi wrogami, zwalcz owe niezrozumienie swą pracą.
W odniesieniu do spraw duchowych: Musisz spróbować zachować moc dokonywania osądów, życia przypisanego wartościom które są ponad wszelakimi zarzutami i hańbą. Ucz innych za pomocą przykładów.

Oir / Trzmielina - twarde drewno trzmieliny było używane do wytwarzania kołków, szpul i wrzecion. To małe i delikatne drzewo z gładką szarą korą i małymi białymi kwiatami. Z kwiatów o głębokich płatkach wyrastają jesienią szkarłatne owoce. Trzmielina wskazuje na honor plemienia, społeczności oraz słodycz i zachwyt gwałtownego odkrycia.
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Wypełnij swe zobowiązania, nie z powodu nagrody, lecz z powodu konieczności ich wypełnienia, czego to żąda twój honor, a największa radość będzie należała do ciebie.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Nagła realizacja da tobie prawo i zobowiąże cię do kwestionowania autorytetów.
W odniesieniu do spraw duchowych: Rozwiń swą świadomość praw dotyczących związków z innymi w społeczności i plemieniu.

Uilleand / Wiciokrzew - Wiciokrzew jest znany także jako dzika winorośl. Skręca się i zwija podobnie jak to robi bluszcz. Przepiękne żółte kwiaty przeplatają się z jego liśćmi. Pachnie bardzo mdło i słodkawo. Wiciokrzew ukazuje drogę którą należy podążać aby odnaleść samego siebie. Wiciokrzew wskazuje na ukryte pragnienia, sekrety i ścieżkę poszukiwań nas samych.
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Uwolnij swe pragnienia, pozwól sobie na doznanie przyjemności - nie jesteś mnichem. Uczymy się bawiąc, nie zaś przez wystrzeganie się tego co nas bawi.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Ukryte sekrety które nosisz w sobie nie są aż tak bardzo niezgłębione jak sądzisz. Są one łatwo zagłuszanym przez odgłosy otoczenia, domem na odludziu, położonym z daleka od wszelakich rozrywek.
W odniesieniu do spraw duchowych: Pozostań wierny swym wierzeniom i zasadom w drodze ku poszukiwaniu samego siebie. Podążaj bezpiecznie i radośnie za wiciokrzewem.

Ifin, Pion / Sosna - drzewo sosny jest zimotrwałe, jego starym przydomkiem było "najsłodsze z drzew". Jego igły są cennym źródłem witaminy C i mogą być przydatne przy dusznościach. Zapach sosny pomaga zmniejszyć poczucie winy. Lista lekarstw sporządzona przez Bacha wspomina kwiaty sosny jako pomocne w zmniejszaniu uczucia winy. Sosna wskazuje na kwestie w których jesteś winny lub zamieszany.
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Użyj żywionego przez ciebie poczucia winy do oddzielenia od siebie tego co cię rani i do odnowienia związku.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Gdy uwolnisz się od poczucia winy może wyzwoli się kreatywność. Idź do przodu, zamień energię poczucia winy w pozytywne działanie.
W odniesieniu do spraw duchowych: Użyj dolegliwości swego poczucia winy aby dokonać w swym wnętrzu istotnych zmian. Przemień swe poczucie winy i samego siebie.

Phagos / Buk - Bukowe drewno jest bardzo ziarniste i łatwe do obróbki przy której to daje się nawet polerować. W dawnych czasach bukowe tabliczki były używane jako powierzchnia do pisania z powodu jego wspomnianych powyżej właściwości. Buk odnosi się do starożytnej wiedzy którą odkrywamy badając stare przedmiotów, która została tam położona i zapisana. Buk wskazuje także na kierowanie się przeszłością w celu uzyskania intuicji i wnikliwości, które to chronią i dostarczają nam solidnej podstawy tego na czym się opieramy.
Znaczenie w wróżbach:
W odniesieniu do spraw fizycznych: Odradzanie się wspomnień i pamięci przyniesie potrzebne zrozumienie. Nie lekceważ przeszłości ponieważ obfituje ona w doświadczenia.
W odniesieniu do spraw umysłowych: Przywiązuj uwagę do echa dudniącego w twym umyśle, niesie one z sobą wiedzę potrzebną do dokonania przemian.
W odniesieniu do spraw duchowych: Nie lekceważ przeszłości jako staromodnych, pisanych słów, wznoszonych budynków i doświadczeń z których to każde miało swą cenę.Powrót do działu Runy, Bindruny i Magia Runiczna

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©