Portal Mrooczlandia[ Magia : ] [ Runy, Bindruny i Magia Runiczna ]

Kontrowersje wokół "pustej" runy


Zapewne spotkaliście się w książkach o runach lub opisujących run, z tzw. "pustą runą" zwaną "Runą Odina", lub "Runą Wyrd".
Jest to wydatnią przesłanką, iż autor owych tekstów nie jest zbytnim autorytetem z tematyki run.
Nie ma żadnych historycznych dowodów które wskazują iż w magii run używano kiedykolwiek "pustej runy".
Już samo w sobie jest to dowodem, ponieważ runy są symbolami, nie zaś tabliczkami na które je naniesiono.
Widzieliście kiedyś pusty symbol ?
Oczywiście że nie - to oksymoron.


W piśmie runicznym, przerwa, kropka lub dwukropek mogą przerywać symbole lub słowa.
Czasami nie jest używana żadna przerwa i symbole runiczne są ciągłe.
Runy można zapisywać z lewej do prawej lub z prawej do lewej.
Czasami nawet z góry na dół lub odwrotnie.
Utrudnia to odczytywanie zapisu runicznego, zwłaszcza że poszczególne symbole runiczne oraz język zmieniły się wraz z upływem lat.
Nawet futhark zmienił się z biegiem czasu.
To dlatego właśnie starożytne zapisy runiczne są często niejasne lub mogą być odczytywane na wiele sposobów.
Niezależnie od użytego języka, futharku lub stylu użytego przy zapisywaniu, nigdy nie używano "pustej" runy.

Bibliografia:
"The Blank Rune Controversy" - Is there a "blank rune" ?
(http://www.sunnyway.com/runes/)


Powrót do działu Runy, Bindruny i Magia Runiczna

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©