Portal Mrooczlandia[ Magia : ] [ Wiedźmiarstwo: Magia Wicca ]

Kodeks Etyczny dla Osób Nauczających Wicca

Autor: © Brian M. Walsh, 2002
Tłumaczenie: Dział techniczny Portalu Mrooczlandia

Kodeks Etyczny dla Nauczycieli Wicca

 • Osoby które nauczasz powinny znać i rozumieć wszystkie obrzędy inicjacji, poprzedzające nabycie doświadczenia i przystąpienia do grupy.

 • Przed rozpoczęciem szkolenia, powiedz osobie którą nauczasz, iż nie wiesz wszystkiego na dany temat, a w kwestiach w których nie masz wyrobionego zdania, opierasz się na doświadczeniach i opiniach innych osób.

 • Opowiedz uczniom o swych prywatnych wierzeniach, ucząc ich tego co znasz, lecz kładąc przy tym nacisk na osobiste uduchowienie istniejące w Pogaństwie oraz obowiązek samodzielnego znalezienia swych prawd i swej wiary.

 • Osoby nauczane powinny być pełnoletnie (min. 18 lat) lub posiadać zgodę rodziców.
  Nie dotyczy to ogólnego udzielania pobieżnych informacji o wierzeniach religijnych osobom nieletnim.

 • Wszystkie informacje teoretyczne powinny być wspierane pokazami ceremoni rytualnych ich dotyczącymi.

 • Wszystkie lekcje powinny zostać poprzedzone odczytem dokonanym na dany temat przez osobę nauczającą, tak aby uczynić przekazywaną wiedzę łatwiejszą do zrozumienia przez poszczególne osoby wraz z uwzględnieniem ich uwag odnośnie przekazywanej wiedzy.

 • Czasami można spotkać się z pobieraniem opłat za nauczanie oraz za materiały zużyte podczas nauki, a jej wysokość jest różna i waha się w zależności od ucznia. Nauczycielowi pozostawia się pełną swobodę i jeśli tego chce, może pożyczać swe książki lub używać materiałów z swych prywatnych zapasów.

 • Wszyscy nauczyciele także powinni poszerzać swą wiedzę.
  Niemożliwym jest być wszystkowiedzącym.

 • Nie próbuj nawracać oraz zmuszać do zmiany przekonań.
  Wszyscy uczniowie powinni samodzielnie wybrać swego nauczyciela.

 • Nie powinno się jednocześnie nauczać więcej niż 4 osoby w tym samym czasie.

 • Uczniowie powinni być nauczani albo pojedyńczo albo grupowo.

 • Osoby nauczane powinny zostać powiadomione o tym, iż dane szkolenie nie prowadzi do inicjacji.

 • W pierwszej kolejności należy szanować poufność i prywatność swych uczni, prócz tego należy także szanować poufność członków innych grup, zarówno pogańskich jak i klientów dla których dokonywane są ryty i działania magiczne.

 • Jedyną i wyłączną sytuacją zezwalającą na złamanie zasady poufności jest sytuacja w której to mamy podstawy sądzić iż dana osoba jest niebezpieczna dla innych oraz samej siebie zarówno na płaszczyźnie fizycznej jak i duchowej.

 • Osoba nauczająca nie może nigdy wchodzić w związki seksualne z osobami które naucza.
  Powoduje to zniszczenie równowagi oraz prowadzi do zepsucia opinii wspólnoty zarówno wewnątrz wspólnoty, jak i na zewnątrz - wobec innych ścieżek Pogaństwa.
  W przypadku zaistnienia takowych relacji, dla osoby nauczanej należy znaleść nowego nauczyciela.

 • Nauki powinny być udzielane za zgodą mentora, każdy nauczyciel odpowiednio dostosowywuje się do każdego ucznia.

 • Uczeń może zostać odrzucony i można z nim zerwać wszelakie więzi, jeśli używa magii w sposób niekontrolowany, łamiąc magiczną zasadę "nie szkodząc nikomu".

 • Dobry nauczyciel:
  Naucza zarówno duchowości jak i magicznych aspektów Pogaństwa.
  Zachęca do leczenia przy wsparciu magią (bio-energoterapia)
  Wiedzie bardzo zrównoważone życie. (Jeśli zaś nie wiedzie zrównoważonego życia - to trudno mu będzie uczyć o metodach wyważenia i zrównoważenia w magii).
  Jest skłonny nauczać osobno każdego ucznia.
  Zachęca zarówno do dokonywania praktyk, jak też i zgłębiania warstwy teoretycznej.
  Oczekuje zadawania pytań i przyznaje się jeśli nie zna na nie odpowiedzi.
  Utrzymuje kontakty z innymi Poganami i grupami, będąc tym samym zdolnym do skierowania ku nim ucznia, jeśli nie zna się na danym zagadnieniu związanym z Pogaństwem które to uczeń pragnie poznać i zbadać.

 • Spis kodeksu etyki nauczycielskiej jest dany studentom aby ukazać im waszą stanowisko w różnych sytuacjach.
  Kodeks musi być przestrzegany, a szkolenie może zostać przerwane w dowolnym momencie, niemniej jednak musi zostać to dogłębnie umotywowane i wyjaśnione oraz muszą być ku temu racjonalne podstawy.
  Ps:
  Wielu nauczycieli zachęca swych uczniów do sporządzenia Uczniowskiego Kodeksu Etyki aby stworzyć tym samym zrozumiałe zobowiązanie.


Powrót do działu Wiedźmiarstwo - Magia Wicca

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©