Portal Mrooczlandia[ Magia : ] [ Wiedźmiarstwo: Magia Wicca ]

Mistyczna liczba 13

Jak ten artykuł powstał: Kiedy dyskutowaliśmy o Wielkiej Pieczęci Stanów Zjednoczonych i zauważyliśmy iż pojawia się w niej wiele razy liczba 13. Kiedy jeden z studentów zapytał się jakie znaczenie ma tak liczba, nauczyciel zadał mu za zadanie zbadanie jej znaczenia. Zostałem wyznaczony do oficjalnego zachowania tej pracy i źródeł, w przypadku gdyby ktoś tego potrzebował.
Napisałem moją wersję tej pracy domowej, tak aby mieć pod ręką w razie potrzeby i przekazałem kopię nauczycielowi. Spodobała mu się i nakazał mi przygotować przedstawienie jej całej klasie w niedalekiej przyszłości.
Została ona przedstawiona klasie 6 kwietnia 1992 roku. Na szczęście, zrobiłem kopię, ponieważ szybko się rozeszła, gdyż każdy chciał mieć własny egzemplarz tej pracy.

W klasie nie tak dawno temu, omawialiśmy Wielką Pieczęć Stanów Zjednoczonych i zauważyliśmy powtarzające się pojawianie się grup trzynastu elementów. Było to przytaczane jako dowód że idee Wicca odegrały rolę w tworzeniu się kraju. Może tak być lub też nie w tym przypadku i idee mogły wywodzić się raczej z Wolnomularstwa aniżeli z Wicca, lecz świadczą one tutaj o silnej fascynacji liczbą trzynaście.

Dlaczego numer trzynaście jest tak święty w Wicca ? Liczba ta ma wiele powiązań i znaczeń.

Po pierwsze, w roku mamy trzynaście miesięcy księżycowych, w przybliżeniu. ("Rok i dzień" jest trzynastoma kanonicznymi miesiącami 28 dni i jednego dnia, co przekłada się na 365 dni.)

Po drugie, w kabalistycznej gematrii, trzynaście jest liczbową wartością słów oznaczających miłość i zjednoczenie. Miłość jest mocą która przyciąga każdą osobę do jednej zjednoczonej całości (e pluribus unum).

Po trzecie, trzynasta ścieżka w Kabale, ścieżka łącząca sfery Kether i Tiphareth, jest przedstawiana przez hebrajską literę gimel, oznaczającą "wielbłąd". Wielbłąd jest brzydkim i odrażającym zwierzęciem, ludzie wyśmiewają go. (Wielbłąd: koń stworzony przez komisję.) Zwierzę owe jest także źle usposobione i pluje. Z niesłychaną celnością.

Lecz wielbłąd pełni ważną funkcję na pustyni, i naprawdę dosłownie jest ważny dla życia wśród Beduinów i innych wędrownych ludów pustyni. Podobnie też, Stany Zjednoczone są oparte o zasady które często są niewygodne i uciążliwe. Ludzie wyśmiewają różne zastosowania owych zasad. ("Nie stroję żartów, ja tylko obserwuję rząd i donoszę fakty." X Will Rogers.) Inne zastosowanie owych zasad jest urągające; ludzie narzekają na "luki prawne" i "szczególiki".
Lecz te same "szczególiki" które zmusiły ludzi aby udzielono zgody, na przykład, Amerykańskiej Parti Nazistowskiej przeprowadzić pochód podczas dnia niepodległości izraela, chronią prawa grupy Wiedźm do odprawiania swego kultu w publicznym parku. Te same "szczególiki" których oskarżeni kryminaliści używają aby "zdjąć" ochronę z ciebie i mnie przed zapukaniem do drzwi o 3 nad ranem pod pretekstem konieczności uiszczenia opłat (lub żadnych opłat dopóki lub aż oni czegoś nie znajdą w swych poszukiwaniach). Masz więc tego obraz. Wygląda śmiesznie, czasami wygląda to wręcz obrzydliwie; niezdarnie i uciążliwie; co jest niezwykle istotne.

W analizie pitagorejskiej, jednym z sposobów zrozumienia głównych liczb (trzynaście jest siódmą ważną liczbą, mimo że matematycy nie uznawają żadnej z nich za najważniejszą) jest traktowana jako przechodząca przez jedną z liczby złożonych natychmiast poprzedzając ją. Stąd też, trzynaście jest liczbą większą niż dwanaście i zatem przekracza pojęcia związane z liczbą dwanaście.
Dwanaście jest często stosowane do przedstawienia kompletności i pełni świata. Mamy tutaj dwanaście (znaków zodiaku jest tak naprawdę 13, należy pamiętać o gwiazdozbiorze Draco - przyp. Mrooczek262) znaków zodiaku, przedstawiających wyważoną strukturę aspektów. Mamy tutaj dwanaście miesięcy słonecznych w roku, po jednym miesiącu na każdy znak zodiaku. Dwanaście jest dziełem liczby cztery - przedstawiającej utworzenie stałej struktury i liczby trzy - przedstawiającej syntezę nowej prawdy z dwóch wzajemnie sprzecznych przeciwności. Stąd też, dwanaście, utworzenie struktury która godzi przeciwieństwa, przedstawiającej świat X królestwa który jest wystarczająco bogaty i rozległy aby objąć wszystko pod słońcem, nawet jeśli jest to wzajemnie wobec siebie przeciwne. Przedstawia ona także świat jako królestwo w którym istota nie istnieje w czystym stanie, lecz musi zadowolić się i jakoś dostroić do obecności swych przeciwieństw.
Trzynaście jest główną liczbą która przekracza tą koncepcję. Posiada w sobie odgłos liczby trzynaście, lecz jest tutaj jednostka która pozostaje wyżej i poza ową koncepcją.

Trzynaście jest tradycyjnym składem Zgromadzenia (Covenu - przyp. Mrooczek262). Wynika to z sześciu roboczych par i jednego przywódcy. Dowódca plus dwanaście osób jest bardzo starą tradycją. Widzimy to w historii Jezusa i Apostołów, Króla Artura i Rycerzów Okrągłego Stołu, Robin Hood'a i jego Drużyny, a nawet sędziego i ławników w amerykańskim i brytyjskim prawie. Tak więc trzynaście jest liczbą przywództwa w świecie. Lecz, co musimy zaznaczyć, nie jest to dowództwo poprzez siłę. Trzynaście jest koncepcją skierowaną ku nowym kierunkom i wiodącą jako przykład.
W dawnych czasach, wśród Europejczyków, można było liczyć do dwunastu bez zdejmowania komuś butów. Dziesięć palców, dwie stopy. Trzynaście przedstawiało nieznane obszar, to co jest poza obszarem który jest bezpieczny i chroniony. Jest to powód dla którego liczba trzynaście była traktowana z pewną bojaźnią. Rzadkością jest osoba która może nie tylko odkrywać owe nieznane obszary, lecz też inspiruje innych aby podążali za nią, stąd też będąca "niosącą światło wśród narodów".
(Wśród wielu "pierwotnych" plemion, jedno jest dowodzone nie poprzez siłę ramion, lecz ponieważ ludzie wybrali ową osobę aby za nią podążać. Powodem dla którego oni wybrali aby podążać jest to że oni doszli, poprzez doświadczenie, do spostrzeżenia zalet drogi jaką wybrał ich przywódca. Każdy dowódca który próbuje wywierać siłę w imię czegoś może obudzić się pewnego dnia odkrywając że "jego" plemię odmówiło podążania za nim dalej; tak naprawdę wybrało odmienną drogę i pozostawiło go. Czasami, zupełnie dosłownie, głosując swymi stopami.)

Liczby mogą być także zbadane poprzez zredukowanie ich w różny sposób. Na przykład, cyfry mogą być dodawane. W przypadku trzynaście, mamy 1 + 3 = 4. Jak już zostało wspomniane powyżej, cztery jest liczbą stabilizacji. Przedstawia ona uzupełnienie struktury, kodyfikację, związków którze urzeczywistniają się w liczbie trzy. Cztery jest liczbą żywiołów i kierunków.

Cztery jest także liczbą sfery Chesed w Kabale. Chesed, lub Miłosierdzie, jest środkową sferą w kolumnie mocy. Powstaje ona z energii wypływającej z Binah, sfery ograniczeń i otrzymuje ona swą energię w większości skierowaną z Chokmah, sfery czystej mocy. Chesed jest tam gdzie ograniczenia i formy wywodzące się z Binah są ożywiane i czynione elastycznymi dzieki kontrolowanemu użyciu mocy. Jest tam gdzie litera prawa jest ożywiania i uszlachetniana przez ducha prawa. (W obecnie rozwiązanym ZSSR i w wielu innych miejscach, litera prawa jest przykrywką. Opisuje ona to dlaczego ktoś nie może robić to czego chce lub potrzebuje. Prawo i zwyczaje Stanów Zjednoczonych ogólnie próbują znaleść drogę wewnątrz przepisów prawa aby pozwolić na wolność osobistą. Jest to interpretacja prawa według Chesed.)
Chesed także przedstawia to co jest znane jako "posiadające moc". Jest to, rodzaj mocy która istnieje ponieważ jest używana. Magiczny obraz Chesed, "mądrego i przyjaznego króla", wywodzi się nie z powodu tego że jego zwolennicy muszą tak odczuwać, lecz ponieważ oni tak chcą. Bardziej niż wedle "siła czyni właściwym" (prawo silniejszego), Chesed rządzi poprzez zasadę "właściwe czyni potężnym".

Cyfry z liczby mogą być także pomnożone razem. Jeden razy trzy wynosi trzy. Jest to liczba która przedstawia połączenie przeciwieństw tworzące nową prawdę. Kiedy przeciwieństwa są połączone, wtedy nie usuwają się wzajemnie. One oddziaływują w różny sposób i w celu zachowania każdego z nich w obecności innego, niezbędne jest odkryć ukrytą prawdę przechowywaną wewnątrz każdej z przeciwności. Jest to sfera której magiczną bronią jest kocioł Cerridwen, z którego żywe rzeczy wynurzają się martwe, a martwe rzeczy wynurzają się żywe. Ukryta jedność życia i śmierci jest tajemnicą, nad którą to rozmyślania przynoszą bogactwo.
Jest to także liczba Bogini i chrześcjańskiej Trójcy.

Kabalistyczna sfera Binah przedstawia czystą formę. Jest to rodzaj formy który dostrzegamy w krysztale, gdzie wszystkie atomy są ułożone w ściśle określonym ładzie. Co ciekawe, nie ma doskonałych kryształów w naturze. Doskonały kryształ byłby nieskończenie rozległy, ponieważ krawędź przedstawia złamanie w strukturze kryształu. Lecz to jego załamania (krawędzie i boki) nadawają kryształowi blasku.
Jednym z konfliktów który musiał być rozwiązany w tworzeniu Stanów Zjednoczonych było określenie prawidłowej równowagi ograniczeń i upoważnień. Ojcowie Założyciele obawiali się władzy centralnej i pragnęli podjąć kroki aby zapewnić że ta despotyczna władza nigdy nie będzie w stanie opanować tego nowego kraju. W wyniku tego, została założona struktura z rozproszoną mocą, w kontrolowany sposób. Cała moc nie spoczywała w jednym punkcie, lecz była równomiernie rozłożona, tak równo jak było to tylko możliwe, wśród różnych osób które tworzyły rząd.

Liczba trzynaście może być także traktowana jako suma różnych liczb.

W Wicca, pięciokrotne pozdrowienie składa się tak naprawdę z ośmiu pocałunków, ponieważ są tutaj dwie stopy, dwa kolana i dwie piersi. Osiem i pięć daje trzynaście. Osiem także jest ważne w Wicca, ponieważ jest tutaj osiem ścieżek ku środkowi, osiem świąt w Kole Roku i osiem sposobów wzbudzania mocy w kręgu. Jest tutaj pięć rzeczy które muszą być obecne zanim ktoś będzie praktykował magiczny Kunszt. Są to: Zamiar, przygotowanie, przywołanie, poświęcenie i oczyszczenie. Jest tutaj pięć elementów, każdy stanowi czubek pentagramu. Pięć przedstawia także cztery żywioły plus duch, lub cztery kierunki plus Święty Środek.

Co ciekawe, wyprowadziliśmy liczbę 4 i 3 z liczby 13. Wynikiem mnożenia 4 i 3 jest 12, co zabiera nas z powrotem do liczby którą liczba 13 przekracza. Sumą 3 i 4 jest siedem, liczba która przedstawia jedność czystego ducha i materii. Siedem jest także mistyczną liczbą, ponieważ ona także przedstawia związki (3) i syntezy praw materii i energii (4), oraz wszechświata (12 = 3 X 4). 13 jest siódmą główną liczbą.

Ten artykuł tylko powierzchownie porusza powierzchnię możliwych sposobów analizowania liczby 13. Jest tutaj wiele innych obszarów do zbadania w gematrii, wliczając w to wielokrotności liczby 13 (YHVH, w numeracji hebrajskiej, sprowadza się do 26 = 2 X 13).
Analiza pitagorejska może być rozszerzona poprzez zbadanie wszystkich par liczb które zsumowane dają liczbę 13. Tutaj zbadaliśmy tylko dwie z sześciu.

Temura jest metodą w Kabale poprzez którą litery w słowie lub wyrażeniu są zastępowane innymi zgodnie z określonymi zasadami. Oczywiście, zmiana liter w słowie zmieni zupełnie numeryczną sumę tego słowa. Może być interesujące aby zbadać słowa które noszą wartość 13 po zastosowaniu Temura.
Inne przydatne badania w gematrii zawierają w sobie badanie par słów i wyrażeń których numeryczna wartość różni się o 13. Jest to jedna z przestrzeni w której możliwości są, zupełnie dosłownie, bezkresne.
Błogosławieni bądźcie !

Tytuł orginału: "13 by Karl Lembke"Powrót do działu Wiedźmiarstwo - Magia Wicca

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©