Portal Mrooczlandia[ Tarot : ] [ Obrazkowy podręcznik Tarota ]

§3: Arkana Większe i ich Znaczenia Wróżebne

Takie są wskazówki odnośnie Arkan Mniejszych w odniesieniu do sztuki wróżenia, prawdziwa natura która wydaje się być oparta na wyborze który być może przydatne jest omówić pobieżnie. Zapiski odnośnie sztuki wróżenia są "ex hypothesi" zapiskami odkryć w przeszłości opartymi o doświadczenie; jako takie, są one przewodnikiem pamięci, a ci którzy mogą opanować ich elementy mogą - nadal "ex hypothesi" - dać sposoby rozumienia ich podstaw. Jest to formalna i automatyczna praca. Z drugiej strony, ci którzy posiadają dar intuicji, głębszego wglądu, jasnowidzenia - jakkkolwiek to nazwiemy - wspomogą doświadczenie z przeszłości poprzez odkrywanie swej własnej zdolności i będą mówić to co widzą oni pod pozorem wyroczni. Pozostaje nam przytoczyć, także pobieżnie, wróżebne znaczenia przypisywane przez tą samą sztukę Kartom Atutowym.

1. Mag - Zręczność, dyplomacja, przemawianie, zwracanie się do kogoś, subtelność; choroba, ból, strata, wypadek, podstęp wrogów; wiara w samego siebie, wola; Pytający, jeśli jest mężczyzną.
W odwróconej pozycji:
Lekarz, Mag, choroba umysłowa, niełaska, niepokój.

2. Najwyższa Kapłanka - Sekrety, tajemnice, przyszłość jako jeszcze nieodkryta; kobieta która ciekawy Pytającego, jeśli jest mężczyzną; sam Pytający jeśli jest kobietą; cisza, wytrwałość; tajemnica, mądrość, nauka.
W odwróconej pozycji:
Namiętność, namiętność moralna lub fizyczna, zarozumiałość, pobieżna wiedza.

3. Cesarzowa - Płodność, działanie, inicjatywa, długość dni; nieznane, sekretne; także trudności, wątpliwości, ignorancja.
W odwróconej pozycji:
Światło, prawda, niegmatwanie się zawiłych spraw, publiczna radość i świętowanie; zgodnie z innym sposobem objaśniania - wahanie się.

4. Cesarz - Stałość, moc, ochrona, urzeczywistnienie; jakaś wielka osobistość; pomoc, powód, przekonanie; także autorytet i wola.
W odwróconej pozycji:
Życzliwość, współczucie, zaufanie; także zakłopotanie dla wrogów, przeszkody, niedojrzałość.

5. Hierofant - Małżeństwo, sojusz, niewola, służebność; wedle innego sposobu odczytywania: łaska i dobroć; natchnienie; człowiek do którego Pytający się odwołuje i do którego się ucieka.
W odwróconej pozycji:
Społeczeństwo, dobre zrozumienie, zgoda, nadżyczliwość, słabość.

6. Kochankowie - Kuszenie, miłość, piękno, przejście prób.
W odwróconej pozycji:
Zawiedzenie, głupie zamiary. Inne sposoby odczytywania tej karty mówią o małżeństwie, przygnębieniu i przeciwnościach wszelakiego rodzaju.

7. Rydwan - Pomoc, opatrzność, wojna, tryumf, przypuszczenie, zemsta, kłopoty.
W odwróconej pozycji:
Zamieszki, kłótnia, spór, spór sądowy, przegrana.

8. Siła / Męstwo - Moc, energia, działanie, odwaga, wspaniałomyślność i wielkoduszność; także całkowity sukces i honory.
W odwróconej pozycji:
Despotyzm, występek jeśli silny, słabość, nieład, czasami nawet niełaska.

9. Eremita - Roztropność, przezorność; także i szczególnie zdrada, okłamywanie, hipokryzja, zepsucie.
W odwróconej pozycji:
Zatajanie, ukrywanie, polityka, lęk, nieuzasadniona ostrożność.

10. Koło Fortuny - Przeznaczenie, fortuna, sukces, podwyższenie, umoralnienie, szczęście, błogość.
W odwróconej pozycji:
Wzrost, obfitość, nadmiar.

11. Sprawiedliwość - Równość, prawość, uczciwość, wykonawczość; tryumf zasługującej nań strony zgodnie z prawem.
W odwróconej pozycji:
Prawo w wszystkich jego dziedzianach, problemy prawne, bigoteria, uprzedzenie, obciążenie, nadmierna srogość.

12. Wisielec - Mądrość, przezorność, bystrość, wnikliwość, próby, poświęcenie, intuicja, wróżenie, proroctwo.
W odwróconej pozycji:
Samolubność, tłum, społeczeństwo.

13. Śmierć - Koniec, śmiertelność, zniszczenie a także zepsucie, dla mężczyzny strata dobroczyńcy, dla kobiety wiele sprzeczności; dla dziewczęcia niepowodzenie planów zamążpójścia.
W odwróconej pozycji:
Bezład, senność, letarg, skamienienie, somnambulizm; zniweczenie nadzieji.

14. Umiarkowanie - Ekonomia, umiarkowanie, oszczędność, zarządzanie, przystosowanie.
W odwróconej pozycji:
Sprawy związane z kościołami, religią, sektami, kapłaństwem, czasami nawet kapłan który poślubi Pytającą; także też i rozłąka, nieszczęśliwe kombinacje, sprzeczne z sobą sprawy i interesy.

15. Diabeł - Spustoszenie, brutalność, gwałtowność, nadzwyczajne wysiłki, moc, nieszczęście; to co jest przesądzone lecz nie następuje z powodu zła.
W odwróconej pozycji:
Zły los, słabość, małostkowość, ślepota, zaślepienie.

16. Wieża - Nieszczęście, cierpienie, bieda, przeciwności, pomówienia, niełaska, złudzenie, ruina. Jest to karta w szczególności nieprzewidzianej katastrofy.
W odwróconej pozycji:
Zgodnie z jednym sposobem jej odczytywania, to samo w mniejszym stopniu, także ucisk, uwięzienie, tyrania.

17. Gwiazda - Strata, kradzież, niedostatek, opuszczenie; inny sposób odczytywania tej karty mówi o przynoszeniu nadzieji i jasnych perspektyw.
W odwróconej pozycji:
Arogancja, wyniosłość, nieudolność.

18. Księżyc - Ukryci wrogowie, niebezpieczeństwo, pomówienia, ciemność, terror, złudzenie, moce okultystyczne, błąd.
W odwróconej pozycji:
Niestałość, zmienność, cisza, mniejsze stopnia zwiedzenia i błędu.

19. Słońce - Szczęście materialne, pomyślne małżeństwo, zadowolenie.
W odwróconej pozycji:
To samo lecz w mniejszym stopniu.

20. Sąd Ostateczny - Zmiana pozycji, odnowa, wynik. Inny sposób odczytywanie tej karty mówi o całkowitej utracie z powodu procesu sądowego.
W odwróconej pozycji:
Słabość, tchórzostwo, prostota; także i rozważania, decyzja, wyrok.

Zero. Głupiec - Głupota, mania, ekstrawagancja, rozrzutność, oszołomienie, upojenie, delirium, szał, zdrada.
W odwróconej pozycji:
Zaniedbanie, niedbalstwo, nieobecność, rozdawnictwo, rozdział, beztroska, apatia, nierozwaga, niechlujstwo, nicość, próżność, pycha, zarozumiałość.

21. Świat - Zapewniony sukces, rekompensata, wynagrodzenie, podróż, droga, emigracja, lot, zmiana miejsca.
W odwróconej pozycji:
Obojętność, bezwładność, bezczynność, opieszałość, stałość, trwałość, zastój, niezmienność.

Widzimy, prócz tego gdzie jest pewna nieodparta sugestia przekazywana poprzez pobieżne znaczenie, iż to co jest uzyskiwane z Kart Atutowych za pomocą sztuki wróżenia jest jednocześnie sztuczne i umowne, jak to wydaje mi się, w najwyższym stopniu. Lecz w jednym porządku i ładzie są one tajemnicami światła a w innym ładzie i porządku są one dziełem fantazji. Przypisanie cech przepowiadania przyszłości owym kartom jest historią o długotrwałej bezczelności.

pktpeac.htm | pkt0304.htm
Poprzednia | Następna


Powrót do działu Tarot - Obrazkowy podręcznik Tarota

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©