Portal Mrooczlandia[ Wampiry i Wampiryzm ]

S-326
Energia, przepływ energii przez aurę i sprawy z tym związane.

(Specyfikacja S-326 z zasobów Naka Union)

Teoria pola:
Każda istota wytwarza energię. W przypadku istot żywych występuje ponadto rodzaj promieniowania fizycznego istot żywych, zwanych bioenergią.

Moc jest wszędzie, przenika wszystko kumulując się w wybranych materiałach i podlegając określonym prawom rozszerzonej zasady zachowania energii.
W fizyce moc nazywana jest energią promieniowania tła / promieniowaniem kosmicznym.

Czym jest aura ?
Aura jest polem energetycznym / elektrostatycznym otaczającym każde ciało fizyczne.
Aura istot żywych jest bardziej zagęszczonym polem niż pole otoczki ciał fizycznych nie przetwarzających funkcji życiowych.

Pole aury
Aura jest zjawiskiem o dwojakiej naturze:

 • w przypadku ciał fizycznych stanowi efekt odbijania się promieniowania tła i mocy od struktury fizycznej, czyli jest tym samym co odbijane fale/echo.
 • w przypadku istot żywych prócz efektu echa, na aurę nakłada się także biologiczne promieniowanie własne [szum energetyczny wynikający z przemiany energi w procesach życiowych oraz promieniowanie elektromagnetyczne przekazywanych impulsów nerwowych / fal mózgowych] oraz promieniowanie mocy związane z zasobami energetycznymi i przepustowością słupa mocy danej istoty.

  Aura a moc
  Aura jako zewnętrzna powłoka energetyczna wypromieniowuje natężenie energii proporcjonalne do natężenia energii, którą każda istota wytwarza i którą operuje [czyli jest to podobne do zjawiska promieniowania cieplnego przez gorące przedmioty].
  Ponadto aura z swymi powiązaniami energetycznymi z czakrami oraz zasobami energetycznymi danej istoty, jest swoistym wskaźnikiem ważniejszych informacji o procesach umysłowych, stopniu wysycenia mocą i przemianami energetycznymi danej istoty.

  Aura a emocje
  Emocje jako psychologiczna przypadłość oddziaływują bardzo silnie na aurę.
  Zatruwanie umysłu przez tzw. emocje powoduje zaburzenia przepływu mocy, a także zjawiska objawiające się zewnątrz, które dzielimy ze względu na wpływ na pole mocy na:
 • Wypromieniowujące - czyli bardzo silne skupienie mocy w ciele istoty - słup mocy przetwarza wtedy niestabilnie duże ilości mocy zw. z silnym przeżywaniem emocji - cechy charakterystyczne widma: błyskowe erupcje energii w pole mocy].
 • Stabilizujące - czyli polegające na jednolitym stabilnym przetwarzaniu przepływu mocy przez słup energetyczny i czakry; harmonijny i w miarę zbliżony do bez-emocjonalnego sposobu przetwarzania mocy; kumulacja mocy w sposób jednolity [ładowanie zasobów energetycznych jednolitym przepływem mocy], widmo prawie jednostajnie ciągłe.

  Podział emocji i stanów umysłu z uwzględnieniem ich powiązań z natężeniem mocy.
  Emocje wypromieniowujące to stany związane z silnym pobudzeniem punktów energetycznych i umysłu w krótkiej skali czasu.
  Zaliczamy do nich wszystkie gwałtowne i silnie przeżywane emocje takie jak m.in.: strach, gniew, nienawiść, porządanie seksualne, żądne itp: [czyli niskie emocje związane z podświadomością i zwierzęcymi instynktami/"niższym Ja"].

  Do grupy emocji stabilizujących zaliczamy stany związane z opanowaniem, odpoczynkiem, medytacjami i snem [czyli - cechujące się opanowanym, prawie bezemocjonalnym stanem umysłu; tzw "wyższe Ja" /nadświadomość - emocje związane z rozwojem duchowym].

  E.T - Czyli zjawisko pobierania energii z aury
  Zjawisko E.T. [Energy Taking] polega na niezbyt skomplikowanym przełączeniu kierunku pochłaniania energii mocy zamiast z "szumu tła" na konkretną aurę istoty żywej lub innego typu emisji energii po odpowiednim dostrojeniu się do danej aury/źródła.
  W zależności od sposobu i natężenia pochłanianej energi,E.T.dzielimy na:
  • Pasywne - czyli pobieranie [przejmowanie] całej energi aury wypromieniowywanej przez zródło w przestrzeń / pole mocy, BEZ podłączania się do słupa mocy danej istoty/źródła [pochłanianie tego co źródło emituje w pole mocy].
  • Aktywne - polegające na pobieraniu mocy przez przyłączenie się do słupa mocy istoty, co powoduje zwiększone obciążenie oporu przepływu mocy przez słup mocy przepływający przez aurę danej istoty od ziemi ku górze [czyli wzdłuż ośrodków aktywności mocy / czakr].

  Charakterytyka E.T.
  E.T. jest techniką sterowania pobieraniem mocy.
  Wbrew popularnym plotkom / wymysłom wielu osób, E.T.jako technika pracy z energią i przepływem energetycznym NIE MA NIC WSPÓLNEGO Z WAMPIRAMI I WAMPIRYZMEM.

  Błędne porównywanie tej techniki z krwiopijcami jest całkowicie bezsensownym bełkotem i niedopowiedzeniem.


  Wampir = krwiopijca.

  Energochłony = osoby używające techniki E.T. do zbilansowania własnego przebiegu energetycznego [np: w magii - gdzie często potrzeba większych ilości mocy niż można wydobyć z słupa mocy i innych źródeł zaopatrzenia w moc, np: miejsca mocy].


  Energopasożytnictwo
  Czym jest pasożyt ?

  Pasożytem wbrew pozorom, NIE jest każdy kto stosuje E.T., lecz TYLKO I WYŁĄCZNIE osoby stosujące techniki szkodliwe dla źródeł [czyli osłabiające istoty poprzez wyczerpujące żerowanie energetyczne metodą aktywnej techniki E.T. przez podłączenie się do słupa mocy.
  Większe obciążenie słupa mocy i większe natęrzenie mocy [a każdy chyba wie iż nadmierny przepływ mocy przez słup powoduje przeciążenie, osłabianie źródła i choroby związane z szkodliwym wpływem przeciążenia słupa mocy na istoty żywe [osłabienie żywotności i zaburzenia równowagi energetycznej czakramów oraz destrukcyjny wpływ na ciało duchowe i materialne].

  Czym różni się pasożyt od energochłona ?

  - pasożyty szkodzą źródłom ingerując w wewnętrzny bilans energetyczny źródeł [przeciążenie słupa i związana z tym nad-aktywność przeciążeniowa słupa mocy];
  - pasożyty pobierają energię z osób u których niedostaczne wysycenie mocą jest zagrożeniem [chorzy , osoby leczące się lub w ciężkich kłopotach zdrowotnych, stare osoby i dzieci];
  - pasożyt nie dba o los zródła po osłabieniu go kradzieżą energii;

  Naturalne i syntetyczne źródła energii
  Naturalne źródła energii/mocy to źródła z których można śmiało i wielokrotnie korzystać nie czyniąc krzywdy nikomu. Są to źródła nie będące istotami, lecz np: biologicznymi przetwornicami energii [np:rośliny - przetwarzające energię słoneczną] lub fizycznymi osobliwościami, np: miejsca mocy].

  Podane powyżej źródła są doskonałe dla osób nie chcących wnikać w skomplikowane zagadnienia technologii przepływów energetycznych, lecz należy jeszcze dodać jedno źródło najpowszechniej dostępne i naturalne [lecz wymagające stosowania technik których tutaj z racji ograniczenia zakresu rozwojowego S-326 nie omówimy], czyli słońce.

  Żywienie się energią słoneczną jest tematem kontrowersyjnym i często podważanym, niemniej jednak przy odpowiednim uregulowaniu własnego bilansu energetycznego możliwe w realizacji.

  Z źródeł syntetycznych wymienić należy symbole energetyczne wytwarzające zagęszczone pole energetyczne (zagęszczone do postaci miniaturowego słupa mocy) i będące zaburzeniem pola mocy otoczenia.

  Do symboli energetycznych zaliczamy także symbole magiczne, mogące w odpowiedni sposób zmieniać lokalne pole mocy,np: ankh, pentagram, pentakl, runy, pieczęcie magiczne oraz tak zwane słowa mocy [patrz ---> Abra Merlin].

  Prócz symboli energię można pozyskiwać także z przedmiotów energetycznych (urządzeń energetycznych).
  Są to przedmioty takie jak amulety, talizmany, piramidki, kamienie oraz wszelkiej maści zasobniki mocy używane przez magów, a także generatory zagęszczonego pola mocy [patrz ->S-597 Omawiający technologię budowy urządzeń bazujących na mocy].
  Tak więc są sposoby na uzupełnienie energii bez pobierania jej z istot żywych
  A źródło niedoborów energetycznych? Żadne tam "poszatkowane aury" itp. błędne wymysły, ale rzecz o wiele prostsza niż sie wydaje: działalność magiczna, wydatki energetyczne podczas snu [L.D./świadome sny] i sprawy związane z obciążeniem energetycznym z przyczyn środowiska fizycznego [jonizacja dodatnia, zaburzenia aktywności czakramów i zw. z tym zaburzenia gospodarki energetycznej w ciele fizycznym].

  E.T. a bioenergoterapia [E.G.]

  Energy Giving [dawanie energii / obdarzanie energią] czyli bioenergoterapia jest przeciwieństwem energochłonności [E.T.].
  Bioenergoterapeuta, podczas doładowywania energetycznego osób z niedoborem energetycznym [np: ciężko chorych lub osób podczas poważnych procesów zdrowotnych] kożystając z zasobników mocy i własnego pola aury, osobie doładowywanej poprawia przepływ energetyczny oraz likwiduje zatory /blokady / niedrożności czakramów i punktów energetycznych.

  Bioenergoterapia [E.G.] ma swe korzenie w systemach wierzeniowych akcentujących szamanizm, rozwój duchowy i prace zw. wydatkiem "wyższych emocji" i nadświadomości oraz energiami (np. huna, reiki, feng-shui itp).

  Na prostej zasadzie [porównania] można poraz kolejny tutaj odrzucić błędne nazywanie techniki E.T."wampiryzmem energetycznym" gdyż wampiry to nie twory technik operowania mocą, gdyż wtenczas za "fampirów" należałoby uznać wszystkich pacjentów bioenergoterapeuty oraz każdego kto praktykuje prace z energiami.
  Wampirem nie sposób się stać przez E.T., gdyż.... wampirem stać się można tylko dzięki zrodzeniu, którego [jako przemiany zarówno cielesnej jak i umysłowej oraz duchowej] może dokonać tylko Źródło (czyli Pierwsze Wampiry).

  Samo posiadanie uszkodzonego przepływu energetycznego może mieć mnóstwo różnych przyczyn - od spraw magicznych [uroki itp.] po zdrowotne, tak więc dziwnym jest zbiorowe podpinanie się pod krwiopijców osób stosujących techniki energochłonności [E.T.] i bzdurne dodawanie sobie przydomka "wampir" przez praktykantów E.T.


  Sposoby poprawiania własnego bilansu energetycznego
  Prócz stosowania techniki E.T. które są tylko swoistym leczeniem objawów [lecz nie przyczyn] niedoboru energetycznego, można poprawić swój własny bilans energetyczny poprzez wiele rozmaitych technik udrażniania przepływu mocy w ciele, zarówno fizycznym jak i duchowym.
  Są to głównie techniki wywodzące się z Dalekiego Wschodu, jak także i techniki szamańskie.

  Najpopularniejszymi technikami polepszania przepływu energetycznego są m.in.:
  - akupunktura;
  - akupresura;
  - medytacje;
  - masaże (oraz oczyszczanie) czakramów;
  - praca nad rozwojem duchowym; • Uwaga: Publikowane tutaj treści przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich.

  Powrót do działu Wampiry i Wampiryzm

  ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
  Mitra Taus Melek

  Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


  Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
  Wszelkie prawa zastrzeżone ©