Portal Mrooczlandia[ Magia: ] [ Asatru ]

Część 1: Wprowadzenie

Prawie tysiąc lat temu, starszyzna Islandii wydała tragiczną w skutkach decyzję.
Będąc pod polityczną presją chrześcjańskiej Europy, i uzależniona od wymiany handlowej, rada / zgromadzenie narodowe ogłosiła oficjalnie Islandię jako kraj chrześcjański.
W przeciągu kilku następnych stuleci, pozostałości po Skandynawskim Pogaństwie które swym zasięgiem obejmowało prawie całą Północną Europę, zostały niemal do cna zapomniane i prawie wymarły.
Niemniej jednak, Islandia pozostała tolerancyjnym krajem, tak więc mity, opowiadania, oraz legendy z czasów pogaństwa, nie zostały zniszczone lub spalone przez późniejsze pokolenia wychowane już w innej wierze.
W roku 1972, po długiej kampanii prowadzonej przez poetów i Gothi Sveinbjorn Beinteinsson, Islandia po raz kolejny uznała Skandynawskie Pogaństwo jako prawdziwą i legalną religię.
Islandia i Szwecja są obecnie dwoma ostatnimi bastionami wierzeń Pogańskich które wywodzą się praktyk dokonywanych przez różne Germańskie plemiona.
Obecnie, różne rodzaje Pogaństwa Skandynawskiego które koncentrują sie na odbudowie i rekonstrukcji starych wierzeń, są znane pod nazwani takimi jak Pogaństwo, Tradycja Północy, Troth, lub Asatru (Staro-skandynawski termin znaczący "wierni Bogom").
Skandynawscy Bogowie są szanowani w prawie wszystkich krajach w których kiedyś istniały ich kulty, a także w Ameryce i Australii.
Różne odmiany pogaństwa skandynawskiego wynikają z tego iż wiele wierzeń rości sobie prawa do nazywania się Neo-Pogaństwem, w którym to zawiera się zarówno Druidyzm, odrodzenie starożytnych pogańskich kultów Celtyckich, Wiedźmiarstwo [Wicca / Wiedźmiarstwo] oraz neo-pogańskie wiedźmiarstwo [NP-Wicca].
Niemniej jednak, Asatru pozostaje nieznane nawet dla większości z osób praktykujących Neo-Pogaństwo.
Książka ta powstała jako podstawowe wprowadzenie do wierzeń i praktyk religijnych Kruczej Rodziny Asatru.
Nie rościmy sobie prawa do nazywania się ekspertami i nie uważamy sie za nich.
Jesteśmy raczej prostymi wyznawcami Starych Bogów dzielącymi się tutaj naszymi praktykami i poszukiwaniem z innymi prawdy o Aesir.
Naszym celem jest przedstawienie tutaj w prosty i zrozumiały sposób, podstaw i celów leżących u podstaw Asatru, oraz aby dać wskazówki dla dalszego zgłębiania i odkrywania.
Podczas gdy usiłujemy zbadać historyczne korzenie naszej religii, zaznaczając tutaj iż bardzo ważne jest to że jest wiele rzeczy o których nie wiemy lub o których nie zachowały się żadne przekazy lub przekazy na kamieniach.
Bardzo ważną rzeczą dla nas jest to aby pozostać przy prawdziwej ścieżce staropogańskiej tak bardzo, jak tylko to jest możliwe.
Czasami, gdy potrzebujemy wzbogacić o pewne elementy nasz system wierzeniowy, nie mając zarazem dowodów na ich występowanie w historycznej przeszłości, nie jesteśmy skłonni by dokonywać tych rzeczy.
W tych miejscach gdzie rozmaite mity, legendy i ludowe opowieści nie są jednolite i jednogłośne staramy się je wskazywać.

To podejście tłumaczy także znaczną różnorodność i odmienność w praktyce widoczną pomiędzy członkami różnych ścieżek pogaństwa skandynawskiego, a dotyczącą szczególnie wiary z naciskiem na odtworzenie kultu.
Różne szkoły / ścieżki dokonują różnych własnych interpretacji tego co wiadomo o historycznych praktykach.
Wraz z tym, współcześni praktycy, częściej niż wynika to naturalnie z podłoża [uwarunkowania] danej ścieżki, dodają swe własne poglądy.

Powracając do tematu po raz kolejny, faktem jest iż Asatru, i wszystkie inne wierzenia skandynawskiego pogaństwa są współczesnymi wierzeniami, żywą wiarą co oznacza iż niosą z sobą swe własne nakazy.
Nie będziemy robić dokładnie tak jak w czasach starożytnych to robiono, ponieważ nie żyjemy w starożytności i mamy własne poglądy na pewne sprawy.
Aby dać prosty tego przykład, grupa której członkowie są silnie zafascynowani Odynem, będzie prawdopodobnie bardziej entuzjastyczna i żywiołowa podczas świąt z nim związanych, lub też zdecyduje się nie dochowywać tradycji związanych z świętem wiosny jeśli świat jest pogrążony głęboko w zimie.
Najważniejszą rzeczą jaką powinni współcześni ludzie wiedzieć i pamiętać o Asatru jest to iż jest ona religią.
Nie jest ona systemem magicznym lub duchowym, tudzież praktykami związanymi z nurtem "Nowej Epoki" (New Age) które mogą zostać przeszczepione w co innego, lub w inny "system wierzeniowy" który można hurtowo przeszczepiać [zmieniać jego podłoże kulturowe].
Słowo Asatru wywodzi się od słów "As" oznaczającego Bogów rodziny i "tru" oznaczajacego wiarę (wierność).
Być członkiem Asatru oznacza być lojalnym i wiernym Starym Bogom Północy.
Mimo iż możemy wierzyć jednocześnie także i w inne bóstwa pochodzące z innych religii, i szanować je, to mimo to nie są one naszymi Bogami.
Pomimo że możemy uczestniczyć w rytuałach i ceremoniach przeznaczonyych innym bogom podczas pogańskich świąt, lub zgromadzenia ekumenicznego, które to dotyczy wielu innych religii, to nie możemy zapominać faktu iż Asatru jest naszą religią, której to udzielamy pierwszeństwa w wszystkich sprawach.
Nie oznacza to jednak iż można traktować członkostwa w Asatru (lub jakieś innej religii) tak jak inni zbierają znaczki [czyli jako wyrazu chwilowej mody].
Nasi Bogowie są prawdziwi i w pełni zasługują na nasz szacunek.
Dla współczesnych Asatruar, wiara oznacza także wierność ścieżce była praktykowana w przeszłości naszej religii; tak więc nie jesteśmy eklektykami i skupiamy się na uczeniu o historycznych ścieżkach naszego wierzenia.
Nie uważamy naszej ścieżki za "jedyną prawdziwą" Asatru, albowiem czujemy potrzebę aby wszystkie wierzenia nazywane Asatru powinny się solidnie opierać na swych korzeniach wywodzących się z praktyk starożytnych ludów skandynawskich.
Gdy nie znamy pewnej odpowiedzi na pytania, jest miejsce na badania, niemniej jednak nie będące czymś tak prostym jak zdjęcie z czegoś zasłony.
Podczas gdy natchnienie spływające od Bogów jest ważną częścią naszego ruchu, nie jest to "przekonywanie" i wszelkie dodatki do historycznego systemu wierzeniowego muszą być dokonywane z zachowaniem poszanowania dla naszych starożytnych korzeni.

Asatru nie jest ścieżką dla każdego. Jesteśmy prawdziwymi politeistami i postrzegamy świat jako wypełniony bogactwem różnorakich religii których wierni wierzą w wielu Bogów.
Nie zabraniamy wierzyć w to innym.
Nie odrzucamy innych wierzeń, niemniej zarazem też nie łączymy ich z naszymi własnymi.
Idea "wszystko to to samo" / "wszystko jest jednym" jest przekleństwem prawdziwych Pogan.
Aby twierdzić iż Odyn jest tym samym bogiem co Zeus trzeba byś szaleńcem.
Czy można twierdzić że zielony i czerwony to to samo, ponieważ są dwoma kolorami ?
Jeśli ktoś się nie zgadza z tym poglądem lub dostrzega w nich ograniczenia, to niech mu tak będzie.
Ponieważ nasza religia - Asatru nie jest ścieżką dla każdego, albowiem lepiej by każdy wybrał swą własną ścieżkę, niż dostosowywał lub zniekształcał inne religię pod kątem własnych przekonań.

Zgodnie z tym punktem widzenia, na tyle na ile możemy, nie czerpiemy z praktyk innych religii pogańskich lub systemów magicznych.
Owe powiązania z Wicca są spowodowane tym iż wywodzi się z niej większość współczesnych systemów Neo-Pogan.
Wicca wywodzi się z praktyk zachodnio-europejskiej ezoteryki.
Innaczej się przedstawia sprawa z Asatru.
Nasza religia zaczyna się odbudowywać w oparciu o na pisemne źródła datowane na czasy starożytnych pogan.
Ma już za sobą ponad 20 lat innowacji i praktyk w społeczności pogańskiej.

Dopóki nie czynimy żadnych roszczeń to ich wynikami jest system wierzeniowy zgodny z systemem naszych duchowych przodków, jest to także też co najmniej nasz własny system wierzeniowy.
Powtórzę to co już raz powiedziałem iż nie odrzucamy żadnych religii z uwagi na ich wierzenia.
My po prostu poszukujemy całości nas samych.
Nie odrzucamy innych systemów wierzeniowych dlatego że są błędne lub ponieważ uważamy je za chore; my jesteśmy raczej osobami które wybrały Asatru z powodu zamiłowania i poświęcenia.

< Wstecz | Dalej >

Powrót do działu Dziedzictwo Przodków: Asatruميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©