Portal Mrooczlandia[ Magia: ] [ Asatru ]

Część 2: Rytuały w Asatru

Blot - Rytuał Blot jest jednym z najpowszechniejszych rytuałów w Asatru...
Sumbel - Jedno z najbardziej powszechnych świąt które przetrwało w opowieściach naszych przodków jako Sumbel kojarzące się z świętem ceremonialnego picia...
Zaprzysiężenie - Oświadczenie wiary / Zaprzysiężenie jest jedną z najważniejszych ceremoni w Asatru...

Blot

Blot jest jednym z najbardziej powszechnych rytuałów w Asatru.
W swej najprostszej postacji, Blot jest złożeniem ofiary Bogom.
W dawnych czasach rytuał ten polegał na uroczystej uczcie z zwierzęcia poświęconego Bogom a następnie zarżniętego.
Jako iż nie jesteśmy już zazwyczaj rolnikami, i mamy w związku z tym mniejsze potrzeby, tako też większość rytuałów typu Blot polega na ofiarowaniu bóstwom miodu pitnego lub innej odmiany napojów alkoholowych.
Wielu współczesnych ludzi podchodzi do tego rytuału z pewną dozą podejrzliwości...
Rytuały w których dokonuje się składania ofiar ("poświęcania"), takie jak Blot, mają pewne tajemnicze znaczenie i były fałszywie odczytywane przez badaczy w czasach po-pogańskich w celu oczernienia lub ośmieszenia ich.
Najbardziej wspólną tajemnicą dotyczącą rytualnych poświęceń (składania ofiar rytualnych) jest to co kupujemy u bóstwa, np: w pewnych wierzeniach wrzucano dziewicę do wulkanu w celu uniknięcia erupcji wulkanu.
Nic bardziej dalszego od prawdy.

Kolejnym powszechnym niezrozumieniem sensu ofiarowania/ uświęcenia jest przekonanie iż służą one pozyskaniu energii / mocy płynącej z aktu zabijania lub strachu doznawanego przez męczące się zwierzę.
To także nieprawda, w rzeczywistości bowiem, jeśli dokonujesz jakiś rodzaj mordu - rytualnego lub zwykłego - to w żadnym wypadku nie jest to ani dobre ani poprawne zachowanie.
Nasi starożytni duchowi przodkowie dokonywali rzezi zwierząt ponieważ byli rolnikami, a poświęcenie zwierzęcia bogom było dokonywane jako święty zwyczaj.
W ten sposób można było zaprosić przyjaciela (przyjaciół) na obiad, hojnie dzieląc się z Bogami.
Skandynawska koncepcja naszych związków z Bogami jest bardzo ważną rzeczą pomagającą zrozumieć naturę poświęcenia.
W Asatru wierzymy iż jesteśmy nie tylko wyznawcami Bogów, lecz także duchowo i fizycznie z nimi związani.
Eddy mówią o Bogu, Rig (utożsamianym z Heimdallem), który udawał się do różnych ludzkich siedlisk i ojcował rasie ludzi.
Symbolicznie, postrzegamy siebie jako spokrewnionych z Bogami.
Na bardziej ezoterycznych poziomach, ludzkość jest obdarzona "ond" lub darem ekstazy.
Ond jest mocą pochodzącą od Bogów.
Jest nią to wszystko, co czyni ludzi odmiennymi od innych stworzeń żyjących na świecie.
Jako stworzenia z tym darem, jesteśmy bezpośrednio połączeni z Bogami.
Jesteśmy częścią ich plemienia, ich krewniakami.

Tak więc nie jesteśmy tylko wykupującymi łaski od Bogów poprzez oferowanie im czegoś czego potrzebują, lecz jesteśmy dzielącymi się z nimi tym, co nam przynosi radość.
Dzielenie się i obdarowywanie jest ważną częścią starożytnej kultury i ma magiczne znaczenie.
Dowódzctwo jest postrzegane jako umowa pomiędzy dowódcą a jego zwolennikami.
Jest takie powiedzenie: "Podarunek wymaga podarunku".
Dobry dowódca w kulturze skandynawskiej był nazywany czasami "otaczający łaskami" i było to odniesieniem do jego hojności i wsparcia jego towarzyszy bojowych, a zarazem połączeniem i uzupełnieniem łączącej ich więzi.
Dawanie podarunku jest postrzgane jako dowód przyjaźni, pokrewieństwa i jedności.
W runach zaś, runa Gebo zawiera w sobie sekret rytuału Blot.
W języku angielskim zaś, runa nazwana jest "darem" i jej dwie przecinające się linie są przedstawieniem dwóch stron związku wspólnie się obdarowywujących.
Poprzez dzielenie się w rycie Blot z Bogami, potwierdzamy nasze połączenie z nimi, jak też i przebudzamy w nas ich moce i ich czujność nad światem.

Blot może być prostym do wykonania rytuałem ponieważ zazwyczaj wymagane jest posiadanie rogu do picia miodu pitnego, poświęconego Bogom, który jest później napełniany w ramach biesiady pitnej, lub też jako część większego rytuału.
Dobrym porównaniem jest porównanie do katolickich obrządków, które mogą być częścią zwykłej mszy lub też specjalnych wydarzeń, takich jak śluby lub pogrzeby, lub też mogą być dokonywane jako w celach czysto magicznych - praktyk religijnych, bez żadnych kazań, hymnów lub innych pułapek...
Rytuał Blot składa sie z trzech części, świętowania lub uświęcania ofiar, dzielenia się ofiarami, i biesiady pitnej.
Każda z nich jest bardzo ważna.
Jedynymi fizycznymi przedmiotami w nim wymaganymi są miód pitny, piwo lub sok; róg lub kielich, gałązka choinki (lub innej zimotrwałej rośliny / drzewa / krzewu) do skrapiania miodem; oraz rytualny puchar, nazywany także Hlautbowl, od którego rozpoczyna się biesiada pitna.
Rytuał Blot zaczyna się od poświęcenia darów.
Gothi (Kapłan) lub Gythia (Kapłanka) odprawiając Blot dokonuje wezwania Boga lub Bogini który zostanie uczczona.
Zazwyczaj jest to dokańczane poprzez wymówienie wypowiedzi z rękami uniesionymi do góry ponad głową - na wzór kształtu runy Algiz.
(Ta postawa jest używana najczęściej przy wezwaniach i modlitwach w Asatru).
Po wypowiedzeniu wezwania, stosowna do niego runa lub inny symbol Boga i Bogini, może zostać nakreślony w powietrzu palcem lub różdżką.
Podczas przywoływania Boga, Gothi podnosi róg do góry.
Jego pomoc (Walkyria) nalewa miodu pitnego z butelki do rogu.
Gothi zatacza następnie symbol młota (odwrócone T) nad rogiem jako błogosławieństwo i wnosi ponad swą głowę ofiarując go Bogom. Następnie wymawia prośbę skierowaną ku Bogowi i Bogini o pobłogosławienie darów i przyjęcie ich jako ofiary. Po czym zaczyna odczuwać obecność bóstwa; i doskonalej zaczyna odczywać pewną wewnętrzną ścieżkę do Boga biorącego miód i pijącego go. Miód jest teraz nie tylko pobłogosławiony boską mocą, lecz jest też przejściem do ust Boga lub Bogini. Gothi bierze łyk z rogu i przekazuje go aby krążył - podawany z rąk do rąk - pomiędzy ludźmi zgromadzony w kręgu. W naszych współczesnych rytuałach, każda osoba wznosi toast ku czci bóstwa nim napije się rogu. Chociaż brzmi to bardzo prosto, jest to mimo wszystko bardzo doniosłym i silnym przeżyciem i doświadczeniem. Od tej chwili, miód nie jest już tylko prostym napojem, lecz jest nasycony błogosławieństwem i mocą Bogini i Boga ku czci których się go pije. Wtedy, kiedy każdy pije wtedy każda osoba nabiera swej mocy. Po tym jak róg zatoczy krąg, Gothi ponownie pije z rogu i opróżnia resztę zlewając resztki do Hautbowl.
Gothi bierze następnie gałązki zimotrwałej rośliny, jego pomoc Hlautbowl, i Gothi spryskuje miodem pitnym wszystko wokoło kręgu lub świątyni, tudzież kropi na ołtarz.
Jeśli zgromadziło się wiele osób, można opuścić biesiadę pitną i po prostu skropić różne osoby miodem jako zastępczą formę dzielenia się.
W małej grupce można opuścić kropienie i po prostu wypić miód jako formę błogosławieństwa.
Gdy już się to wykona, Hlautbowl jest brany przez Gothi i wylewany na ziemię.
Jest to sposób na ofiarowanie zawartości Hlautbowla nie tylko Bogom wzywanym podczas Blot, lecz także tradycyjnym pamiętaniem o Nethus, Bogini Ziemi, w chwili w której dar wylewany jest na ziemię. Wiele form wezwań (inwokacji) skierowanych jest do konkretnego Boga, Bogini lub uświęconego ducha, i Matki Ziemi, podobnie jak w Modlitwie Sigrdrifa: "Chwała Bogom i Boginiom także; Chwała Ziemi udzielającej się wszystkim ludziom" (Sigrdrifumal 3) Wraz z tym, kończy się rytuał Blot. Oczywiście jest to bardzo rzadko spotykana skrócona wersja rytuału i może zostać przeprowadzona w przeciągu kilku minut.
Jest tym czym powinno być, Blot jest często nalewany nie z powodu czasów zbiorów lub świąt ludowych, lecz w celu oddania hołdu lub szacunku lub też kierowania próśb ku Bogu lub Bogini podczas ich święta lub innych ważnych okazji.
Dla przykładu, ojciec zatroskany o swe chore dzieci może dokonać rytu Blot skierowanego do Eir - Bogini Leczenia.
Widocznie nie ma na to czasu aby "poświęcać" go na rytuał.
Zamiarem jest dokonanie ofiary Bogini tak szybko jak tylko to jest możliwe.
W pewnych chwilach, pełne świętowanie nie może być wykonane jako święto z powodu braku czasu, lecz pomimo to można czasami wykonywać skróconą wersję rytu Blot.
Niemniej jednak, w większości przypadków, rytuał Blot jest dokonywany poprzez określenie jego celu przy rozpoczęciu, i wyciągnięcie pewnych wniosków podczas jego zakończenia.
Może to być także przeplatane, lub dokonywane tuż po zakończeniu jako podsumowanie, z przedstawieniem rytualnym lub magią.
Jeszcze jedną ważną rzeczą odnośnie rytuałów Asatru, jest to iż są one naszą całościową (kompleksowš / holistyczną) religią, powiązaną z każdym dniem naszego życia.

Nie ograniczamy naszych Bogów lub duchowości do konkretnego miejsca i czasu.
Podczas rytuału Blot, nalewanie jest częścią rozdzielającą ceremonie, późniejszą ucztę, śpiewy świętych pieśni, recytowanie wierszy, toasty podczas biesiady, itp. wszystkie części naszej religii.
Podczas Zgromadzenia Rodzinnego w świętoYule, rozpoczynamy je wielką uroczystością, później dokonujemy rytuału Blot poświęconemu tajemnicom rozgrywki Thora i Lodowych Gigantów.
Później dokonywane jest Sumbel.
Wszystkie zgromadzone osoby rozsiadają się w trzech kręgach poświeconych Bogom, Bohaterom, i Przodkom, ale później ludzie przybywają i rozchodzą się (spokojnie i cicho) wedle swego życzenia.
Atmosfera całego wieczoru zawiera się w w rytuale i świętowaniu.
Kiedy wykona się go prawidłowo, wtedy nie ma żadnego rozłączenia pomiędzy jego częściami.
Asatru jest także bardzo dynamiczną, intensywną, a czasami nawet awanturniczą religią.
Wezwania kierowane ku Bogom, szczególnie te odprawiane na świeżym powietrzu, są często wykrzykiwane wspólnie, i przerywane przez głośne "Hail" (Pozdrowienia), powtarzane przez ludzi.
Gdy ktoś w trakcie rytuału w Asatru powie ci "Hail!" lub pozdrowi Bogów (np. mówiąc"Hail Odin!" ), to stosownym jest powtórzyć to po nim, w podobnym tonie i z podobną głośnością.

Sumbel

Jednym z najpowszechniej spotykanych świąt w opowieściach naszych przodków jest Sumbel znane także jako święto picia rytualnego.
Kładzie ono większy nacisk na świat i społeczność, niż rytuał Blot lecz jest nie mniej ważne.
Gdy Hrothgar przybył na Beowulf, pierwszą rzeczą jakiej dokonał było napicie się w ramach rytuału Sumbel.
Jest to sposobem na ustalenie Beowulfa zgodnego w sensie jego zamiarów oraz czynów, i dokonanie tego jako święty i tradycyjny obyczaj.
Sumbel jest tak naprawdę prostym rytuałem.
Goście są rozmieszczani, (tradycyjnie, w uroczystym ubraniu), i gospodarz zaczyna rytuał Sumbel poprzez krótkie oświadczenie dziękczynne i powitalne, oferując gościom pierwszy toast.
Róg jest następnie przekazywany z rąk do rąk wokoło stołu i każda osoba po dokonaniu toastu, przekazuje go dalej.
W rytuale Sumbel, toasty są wznoszone ku Bogom, a także też i ku ludziom, przodkom lub osobistym bohaterom.
Częściej niż wzniesienie toastu, osoba może też ofiarować pochwałę lub opowiadanie, pieśń, lub też poemat o podobnym znaczeniu.
Ważne jest, aby pod koniec toastu, opowiadania lub czegokolwiek innego, osoba ofiarująca napiła się z rogu, i czyniąc to, "napiła się" tego co mówi.
Rytuał Sumbel jest zarazem też ważnym czasem dla osób które chcą poznać i zrozumieć inne osoby w bardziej zażyły sposób niż większość osób jest skłonna się otwierać przed innymi.

Ludzie w współczesnym społeczeństwie często przyjmują jedną z dwóch postaw krańcowych.
Na jednym końcu są jednostkami które zachowują nienaturalny dystans wobec swych własnych emocji, co spowodowane jest tym, iż okazywanie emocji jest postrzegane jako "babskie zachowanie" lub ponieważ zostali wychowani w przekonaniu iż samo-poświęcenie się dla innych jest jedyną właściwą drogą życiową.
Z drugiej zaś strony, są ci którzy dbają o swą "uczuciowość " i którzy spędzają swe życie na świadomym próbowaniu wywoływania u innych uczuć, i którzy starają się na siłę nawiązać zażyłość na nienaturalnym poziomie z sobą i z innymi osobami.
Są to pewne poziomy emocjonalnej zażyłości, które nie są zazwyczaj dzielone z obcymi osobami.
Czyniąc to, zmniejsza się ich znaczenie do świata.

W Sumbel, przeszkody te, mogą być zmniejszone i obniżone w czasie i miejscu poświęconym Bogom.
Można podzielić się opiniami i poglądami wśród towarzyszy i przyjaciół bez zakłopotania lub wymuszonej zażyłości.
Jednym rodzajem rytu Sumbel jest trzykrotne napicie się.
Pierwszy jest przeznaczony Bogom, drugi wielkim bohaterom ludowym, takim jak postacie historyczne lub bohaterzy opiewani w opowieściach ludowych, i trzeci - przeznaczony osobistym przodkom, bohaterom lub przyjaciołom którzy odeszli z tego świata.
Innym tematem dla rytuału Sumbel jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Ta odmiana jest czymś więcej niż tylko magicznym rytuałem świętowania.

Jego idea polega na wznoszeniu toastów aby wyróżnić i uwydatnić pewne aspekty swojej przeszłości i sytuacji obecnej, zaś trzeci toast lub pochwała jest przedstawieniem swoich życzeń odnośnie swej przyszłości.
Pierwszy może być wykonany toast ku czci pierwszego rytuału Asatru odbytego w przeszłości, drugi do towarzyszy i zgromadzonych obecnie krewniaków, trzeci zaś jako oświadczenie wyznaczonych sobie celi i zadań jako Gothi w nadchodzącym roku.
Cel byłby połączony z przyszłymi wydarzeniami związanymi z dedykacją, z których dwa są już dokonanymi wydarzeniami - poprzez związanie się z Asatru, i odnalezienie krewniaków - dwoma innymi ważnymi rytuałami przejścia.
W tym przypadku inicjacja jako Gothi, po czym stanie się czymś co jest elementem łańcucha wydarzeń już dokonanych, częściej niż osobne wydarzenia które mogą się wydarzyć.

Zatem też, poprzez magię, zbliża to osobę do celu do którego ona dąży.
Trzecia i najpopularniejsza odmianą Sumbel jest ogólnostępna, w której opowiada się historie i opowiadania tak by każdy je słyszał, dokonuje się toastów, a samochwalstwo oraz łgarstwo kończy się w momencie gdy wszystcy zgromadzeni legną pod stołem.
Być może nie jest to aż tak bardzo magiczne lub znaczne / doniosłe jak poprzednie pomysły, ale jest to na pewno zgodne z przykładami naszych Bogów i przodków.
W każdymkolwiek bądź razie, nieważne jest jak bardzo luźny jest Sumbel, osobiście nie widziałem wypadków upijania się.
Nieco trochę bardziej intensywnych doświadczeń miałem z osobami wychodzącymi z założenia z "otwartego zakończenia" Sumbel.
Są to tylko pomysły.
Rytuał Sumbel jest bardzo dowolnej postaci i z tego też powodu łatwo jest go przystosować do potrzeb.
Rytuał Blot i rytuał Sumbel są uzupełnieniem głównych nurtów współczesnej tradycji Asatru.
Nie oznacza to jednak iż są jedynymi rytuałami dokonywanymi w ramach współczesnej Asatru, lecz w ścieżce lub większości innych rytuałów nawiązuje się do nich, lub zawiera się często jeden lub oba owe "rodowe" rytuały.

Zaprzysiężenie (Oświadczenie Wiary)

Zaprzysiężenie jest jedną z najważniejszych ceremonii w Asatru. Poprzez Oświadczenie jednej wiary i pokrewieństwa z Bogami następuje bardzo ważny punkt zwrotny w życiu i początek nowego zrozumienia samego siebie.
Oświadczenie jest mimo to bardzo prostą i krótką ceremonią.
W naszej wspólnocie rodzinnej zwykle dokonujemy Oświadczenia wobec ludzi z którymi się regularnie spotykamy, ale zazwyczaj przed lub po zaoferowaniu im udziału w rycie Blot.
Oświadczenie nie jest czymś tajemnym ani też nie jest jakąś ceremonią inicjacyjną.
Jest to zbliżone do nadania sobie swego imienia: ogłoszenie (deklaracja, potwierdzenie) ich woli stania się częścią ludu Asów.
Ta przysięga jest często odbierana przez Rodowego Gothi na pierścieniu przysięgi lub jakimś innym Świętym przedmiocie i przebiega w poniższy sposób:
Gothi staje przodem do ołtarza i mówi: "Proszę cię [tutaj twoje imię] abyś podszedł bliżej".
Po czym owa osoba [ona lub on] się zbliża,
"Czy jesteś tutaj z swej własnej i nieprzymuszonej woli ?
Czy masz zamiar uroczyście złożyć przysięgę i stać się częścią braterstwa Bogów Azgardu, Asów i Wanów ?"


Jeśli odpowiedzi na oba powyższe pytania są potwierdzające, Gothi bierze pierścień przysięgi (lub jakiś inny święty przedmiot na którym zostaje złożona przysięga) i trzyma go przed osobą składającą przysięgę, mówiąc:
"Powtarzaj po mnie:

Przysięgam na wieczność, trzymając Kruczy Sztandar Azgardu,
podążać ścieżką Północy,
zawsze działając z honorem i męstwem,
i być zawsze szczery wobec Asów i Wanów oraz Asatru.

Przysięgam na Bogów
Przysięgam na mój honor
Przysięgam na to święte zgromadzenie.
Chwała Bogom."


Osoba składa przysięgę.
Krewniacy [osoby już zaprzysiężone w Asatru] następnie powtarzają:
"Chwała Bogom!" i Gothi dokańcza:
"Bądź powitan w służbie Azgardu i społeczności Asatru."

Esencją Oświadczenia jest zaangażowanie się w Asatru.
Nie powinno się go dokonywać bez przekonania i wiary.
Gdy dokona się Oświadczenia, to pozostawia się w tyle inne wiary i wierzenia.
Jeśli ktoś nie czuje się na siłach aby temu podołać, wtedy Oświadczenie powinno zostać odłożone w czasie, nawet w nieskończoność.
Należy podkreślić tutaj iż ważne jest aby nie wywierać na ludziach nacisku (lub przymusu) na dokonanie Oświadczenia.
Fałszywe lub wymuszone Oświadczenie po prostu ośmiesza rytuał i zobowiązania wraz z nim powstające.
Stąd też można powiedzieć iż rytuały Asatru są otwarte dla każdego.

Nie musisz przechodzić rytuału Oświadczenia aby móc uczestniczyć w rodzinnych wydarzeniach lub kulcie Bogów.
Mogą być inne obchody świąt religijnych połączone z Oświadczeniem Wiary, po prostu tak samo jak w innych religiach np. Bar Mitzvah [w judaizmie], bierzmowanie [w katolicyzmie] lub Zaprzysiężenie / Potwierdzenie swej wiary.
Gdy ktoś wstępuje do naszej rodziny, dokonujemy rytu Sumbel aż przez dziewięć okrążeń, każdy dedykując jednej wartości (cnocie) Asatru i wnosimy toasty ku czci owej wartości dla nowego członka rodziny.

< Wstecz | Dalej >

Powrót do działu Dziedzictwo Przodków: Asatruميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©