Portal Mrooczlandia[ Magia: ] [ Asatru ]

Organizacja


Naukowcy oferują nam pomoc w określeniu sposobu w jaki organizowana była starożytna religia którą określamy nazwą Asatru.
Wiemy o wielkiej świątyni w Upsalli, a także wiemy o tym że pewne rejony objęte były swoistym podatkiem zbieranym przez kastę kapłańską, przeznaczonym na wspieranie religii.
Posiadamy także liczne świadectwa i dowody na istnienie mniej zorganizowanych społeczności, w których ludzie gromadzili się w świętych gajach, lub budowali swe własne Hof (Świątynie Nordyckie), a także stawali się w nich Gothi (odpowiednik Kapłana) lub Gythia (odpowiednik Kapłanki).
Takie świątynie były zazwyczaj utrzymywane przez rodzinę po śmierci budowniczych, tytuły zaś były bardziej lub mniej dziedziczone przez osoby panujące nad daną ziemią.

Kapłaństwo

W dzisiejszych czasach, Rodziny są bardzo samodzielne i autonomiczne.
Przedstawiciele kapłaństwa w Asatru są znani jako Gothi (Człowiek Bogów / Kapłan) lub Gythia (Kobieta Bogów / Kapłanka).
Są to tylko nazwy honorowe.
Bycie nazywanym Gothi, wcale nie oznacza posiadania jakiejkolwiek władzy lub siły religijnej tudzież stopnia władzy w Asatru ogólnie rzecz ujmując.
Gothi to osoby które obarczone są szczególnymi obowiązkami.
Każdy w Asatru może dotrzeć do Bogów poprzez swe własne modlitwy lub dokonywanie rytów Blot, bez konieczności interwencji Gothi.
Odnośnie tego czym się zajmuje Gothi, to jego obowiązki są różne - zależą od danej grupy w której się on znajduje.
Niektórzy moga spisywać jego obowiązki, inni pozostawiają to sercu danej osoby.
Prawdziwą próbą dla Gothi nie jest jakiekolwiek uwierzytelnienie [np. pisemne], lecz to czy umie dotrzeć do ludzi, czy też nie.
Oczywiście - Gothi to osoba która ma bardzo długi staż w związku z Bogami i Boginiami.
Niektórzy na przykład, pobieżnie tylko przeczytają tą książkę lub odbędą zaledwie kilku miesięczną praktykę religijną, po czym ogłaszają się samodzielnie tytułem Gothi, wywołując tym samym pogardę i śmiech.
Prawdziwy Gothi powinien znać Eddy i legendy, oraz znać się na historii naszej religi.
On lub ona [Gythia] powinni znać się także przynajmniej trochę na runach, oraz innych tajemniczych sprawach związanych z naszą tradycją.
Niektórzy mogą także zaznaczać iż jest to posadapubliczna i Gothi lub stary obarczony jest odpowiedzialnością zbliżoną do dowódcy wspólnoty.
Najważniejsze jest tutaj to, iż musi on być szczerze oddany nie tylko Bogom, lecz także też i obowiązkom i potrzebom odpowiadającym roli przywódcy religijnego.
Nie ma tutaj żadnego nacisku na wstępowanie na "wyższy" poziom Kapłaństwa, jak to się dzieje w innych religiach lub ścieżkach magicznych posiadających "system stopniowy" i jeśli nie czujecie się zmuszani do przyjmowania obowiązków i odpowiedzialności związanej z wykonywaną funkcją Gothi lub Gythia, nikt wam nie zabrania tego porzucić (zrzec się funkcji i tytułu) i odmówić wykonywania funkcji.
U większości osób które dorobiły się tytułu Gothi w dawnych czasach, była w tytule odniesienie do jednego, konkretnego Boga.
Tytuł najczęściej był dodawany do nazwiska na zasadzie pewnego przekształcenia - np.: Thorolf Thorsgothi.
To odniesienie do Boga lub Bogini było najczęściej związane z częścią dziedzictwa rodzinnego i było omijane przez dzieci.
Podczas gdy nie ma żadnych rozsądnych ograniczeń dla których ktoś nie mógłby spełniać funkcji kapłańskich wobec całej wspólnoty Bogów i Bogiń, to najczęściej ogranicza się to do służby jednemu bóstwu.
Rodzina może posiadać w swym gronie wiele osób które są ukierunkowane ku różnym bóstwom, lub też może być ukierunkowana w całości w kierunku kultu jednego, konkretnego bóstwa, jak to robiły Rodziny w Sagach.
Narodowa organizacja, Krąg Throth, proponuje oficjalne rozróżnianie na dwa poziomy: Starszyznę i Ludzi Bogów.
Program Starszych skupia się na szczegółowym zgłębianiu ścieżki naszych starożytnych przodków.
Starsi nie mają zadania dokonywania codziennej posługi, lecz spełniają rolę wielkich nauczycieli i źródeł informacji dla Ludu.
Drugi program, związany z tytułowaniem na Człowieka lub Kobietę Bogów, jest związany bardziej z codzienną rolą stanu duchownego [odpowiednik kleru].
Ludzie Bogów muszą być zaznajomieni z informacjami o wiedzy naszej współczesnej religii, zżyci z Bogami i rytuałami Asatru, oraz być zdolni do ich odbywania, lecz nie przechodzą aż tak bardzo akademickiego studiowania zwyczajów i tradycji jak odbywa się to u Starszych.

Pokrewieństwo [Krewniacy]
Podstawową jednostką religijną Asatru jest Ognisko lub Domostwo.
Jest to zbliżone do tego co piszę: domostwo wyznawców Asatru którzy czczą Starych Bogów i Boginie.
Kilka jednostek lub ognisk może skupiać się samodzielnie w "Rodzinę", które to określenie ma wiele znaczeń dla wielu różnych grup.
Niektóre Rodziny mają wielu członków i działają podobnie jak związki wyznaniowe, inne są bardziej zamkniętymi kręgami znajomych sobie osób, unikającymi rozgłosu i strzegącymi swej prywatności.
Miejsce Rodziny jest mniej lub bardziej podobne klanowi lub małej grupie plemiennej.
Rodzina jest złożona z ludzi którzy są dla ciebie rodzinni i z którymi się spotykasz osobiście i czujesz się najlepiej w tego rodzaju grupie, niemniej nie jest ona tym rodzajem zażyłości i więzi, w którym można odnaleść samą rodzinę lub nawet w szczególnych przypadkach grupę bliskich przyjaciół.
W prawdziwej społeczności Pogańskiej, rodzina może się znajdować na poziomie ogniska domowego lub małej wioski.
Ryty Blot są najczęściej dokonywane w kręgu rodzinnym, lub w trakcie spotkań, gdzie spotyka się z sobą więcej rodzin.
Rytuały Ognisk mogą być mniej formalne i cechować się bardziej "domową" atmosferą i klimatem.
Ryty Blot opierają się na zaleceniach religijnych będących częścią oficjalnego oblicza Asatru, i są moga one tutaj przyjmować wiele różnych form prywatnych rytuałów w których nie zawsze jest zalecany udział całej rodziny.
Na przykład, rodzina nie mogłaby wychwalać osobistej rodziny Dis, lub duszków domowych, jeśli wszystcy członkowie nie mieszkają wspólnie lub nie są związani więzami krwi jak też i towarzystwem.
Większość ludzi chciało by wstąpić lub odnaleść Rodzinę w swej okolicy, niemniej zanim wyjdą z ukrycia i zaczną dorpaszać się ludzi, powinieneś dobrze przemyśleć to co czynisz.
To właśnie nazwa naszych grup - "Rodziny", sugeruje jakoby było to coś więcej niz członkostwo w wspólnocie wyznaniowej.
W dzisiejszych czasach jesteśmy przyzwyczajeni do instytucji lub grup religijnych będących bardziej lub mniej anonimowych.
Rodzina ku temu nie dąży.
O ile musimy być otwarci na wszystkich, to potrzebujemy unikać działań zbliżających nas do czegoś w rodzaju organizacji charytatywnej lub sklepu, tudzież komercyjnych najemników.
Jest to dobry początek i zbieraj ludzi przychodzących do ciebie.
Gdy już się ustatkujesz, zacznij swą aktywność w lokalnej społeczności Pogan, o ile oczywiście już w niej nie jesteś.
Prawdopodobnie możesz zapragnąć uczestniczyć w wydarzeniach wspólnoty Leif Erikson lub Synów Norwegii.
O ile przeważająca większość z tych ludzi jest dobrymi Luteranami nie posiadającymi religijnych zainteresowań w stosunku do Nordyckich Bogów i Bogiń, to możliwe jest że znajdziesz tam kogoś interesującego się Azgardem nie tylko w sensie historycznym.
Otwórz swe ryty Blot na publiczność i zapamiętaj ludzi którzy są zainteresowani Asatru.
Rodzina jest czymś co ma organiczny kształt.
Nie jest dobrym pomysłem nakłaniania do wstąpienia do niej przyjaciół, dopóki nie są oni naprawdę nią zainteresowani.
Zazwyczaj czekamy do czasu gdy ludzie sami od siebie wyjdą z chęcią wstąpienia, o ile nie wyczuwamy że nie mają odwagi sie zapytać i oczekują że propozycja wyjdzie od naszej strony.
Z drugiej strony, Asatru nie jest religią tajemniczną, lub też wymagającym "wtajemniczenia", jak to ma miejsce w wielu Neo-Pogańskich wierzeniach.
Powinniśmy być otwarciu na ludzi z zewnątrz którzy są szczerze nią zainteresowani.
Ludzie w Rodzinie powinni znać swe miejsce i zobowiązania wobec grupy.

Pierwszym obowiązkiem jaki mamy wobec naszej Rodziny jest regularne udzielanie się i włączanie w sprawy Rodziny.
Rodzina nie może funkcjonować jeśli nie ma wsparcia swych członków.
Słyszałem pewne głosy mówiące że wystarczą do tego tylko datki pieniężne.
Osobiście uważam że nie.
Pomimo tego że pieniądze oczywiście mogą być pomocne, to nie wywrą one wrażenia na nowych członkach, gdy są oni zainteresowani tylko zobaczeniem i poznaniem naszych rytuałów.
Zarazem także też, zaczynając od tego że Asatru jest wciąż rozwijającą się religią cierpiącą na brak osób nią zainteresowanych, którzy mogliby przeprowadzić ją poprzez wiele spraw, przez wiele osób traktowane jako osobiste.
Kolejnym obowiązkiem który mamy wobec naszej Rodziny jest wierność (lojalność).
Przypuszczam też i prawie każda rodzina ma jakiegoś przywódcę, i może on być osobą wybraną na to stanowisko przez rodzinę lub w innego rodzaju wybraną do tej funkcji.
Mówię tu o tym, iż powinniśmy się pytać naszych przywódców o to co możemy zrobić aby ułatwić im pracę.
Nie mówię tutaj o tym że mamy skupić swe życie wokoło spraw Rodziny do której należymy, lecz czasami po prostu samodzielne podjęcie się np. dostarczenia miodu na ryt Blot będzie dobrze widziane w oczach współwyznawców.
Kolejnym obowiązkiem którym mamy wobec naszej Rodziny jest obowiązek pomocy innym członkom naszej Rodziny. Może to po prostu polegać na gotowości do działania i włączania się w wydarzenia, lecz także - na jej głębszym poziomie - poświęcenie się dla nich w czasie gdy jest to potrzebne. Musimy także pamiętać o tym że o ile nasza religia uwydatnia wspieranie inwidualności i samodzielności, to inwidualność ta jest zazwyczaj dobra i korzystna tylko dla wspólnoty z której się wywodzi.
Nie chcemy stać się niczym inne religie, gdzie członkowie tej samej wspólnoty są wobec siebie obcy i nieznani.
Powódem dla którego wybraliśmy słowo "Rodzina" jako określenie naszej wspólnoty religijnej jest to, iż oznacza ono zarówno w praktyce jak i w słownikowej definicji, o wiele bliższe i bardziej zażył związki niż te spotykane zazwyczaj w większości głównych wspólnot religijnych i kościołów.

< Wstecz | Dalej >

Powrót do działu Dziedzictwo Przodków: Asatruميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©