Portal Mrooczlandia[ Tarot : ] [ Obrazkowy podręcznik Tarota ]

§7: Pewna starożytna celtycka metoda wróżenia

Ten sposób wróżenia jest najbardziej odpowiedni do uzyskania odpowiedzi na określone pytanie. Wróżący najpierw wybiera kartę przedstawiającą osobę lub sprawę odnośnie której dotyczy pytanie. Ta karta zwana jest Znacznikiem. Jeśli Wróżący chce się dowiedzieć czegoś w związku z samym sobą to bierze on kartę która odpowiada jego osobistemu opisowi. Rycerz powinien zostać wybrany jako Znacznik jeśli przedmiotem badań jest mężczyzna w wieku czterdziestu i więcej lat; Król powinien być wybrany jeśli jakiś mężczyzna jest poniżej tego wieku; Królowa dla kobiety w wieku powyżej czterdziestu lat i Giermek / Paź dla każdej kobiety w młodszym wieku.

Cztery Karty Dworskie w Różdżkach przedstawiają bardzo piękne osoby, z żółtymi lub kasztanowymi włosami, jasną karnacją skóry i niebieskimi oczami. Karty Dworskie w Kielichach oznaczają ludzi z lekko brązowymi lub ciemnymi włosami i szarymi lub niebieskimi oczami. Karty Dworskie Mieczy są dla osób posiadających piwne lub szare oczy, ciemnobrązowe włosy i ciemną karnację. W końcu, Karty Dworskie Pentakli odnoszą się do osób które posiadają ciemnobrązowe lub czarne włosy, ciemne oczy i żółtawą lub śniadą cerę. Owe odniesienia są tematem, niemniej jednak, następnego podziału, który zapobiega braniu ich zbyt schematycznie i umownie. Możesz kierować się czasami znanym temperamentem jakiejś osoby; ktoś kto jest niesłychanie ciemny może być bardzo energiczny i byłby lepiej przedstawiany przez kartę Mieczy niż przez Pentakli. Z drugiej strony, bardzo piękna osoba która jest leniwa i ospała powinna być przedstawiana przez Kielichy / Puchary aniżeli Różdżki.

Jeśli jest bardziej wygodne w celu wróżenia aby wziąć Znacznik sprawy odnośnie której zasięgamy porady, to Karta Atutowa lub pomniejsza karta, posiadająca znaczenie odpowiadające sprawie, powinna być wybrana. Załóżmy iż pytaniem: czy jest konieczny proces sądowy ? W tym przypadku, weźmieny Kartę Atutową numer 11, lub Sprawiedliwość, jako Znacznik. Jest to odniesienie do spraw prawnych. Lecz jeśli pytaniem jest: "Czy zwyciężę w mej sprawie sądowej ?" to jako Znacznik powinna zostać wybrana jedna z Kart Dworskich. Następnie, kolejne wróżby powinny być dokonywane aby upewnić się odnośnie przebiegu samego procesu i jego wyniku dla każdej z uczestniczących w nim stron.

Wybrawszy Znacznik, połóżmy go na stole, twarzą ku górze. Następnie potasujmy i podzielmy resztę grupki kart trzykrotnie, trzymając karty twarzami do dołu. Podnieś górną lub Pierwszą kartę grupy; przykryj nią Znacznik, i powiedz: Ta karta ją pokrywa. Ta karta daje wpływ który dotyczy ogólnie badanej sprawy lub osoby, atmosfery w której oddziaływują inne wpływy.

Podnieś Drugą kartę i połóż ją w poprzek Pierwszej, mówiąc: Ta karta przecina ją. Ukazuje naturę przeszkód w owej sprawie. Jeśli jest to ulubiona karta, siły przeciwności nie będą poważne, lub może ona wskazywać iż coś dobrego w samym sobie nie będzie tworzyło dobra w tym szczególnym powiązaniu.

Podnieś Trzecią kartę; połóż ją powyżej Znacznika i powiedz: To koronuje cię. Przedstawia ona:
(a) pomoc Pytającemu lub ideał sprawy;
(b) najlepsze co może być osiągnięte w obecnych warunkach, lecz to co nie zostało jeszcze urzeczywistnione.

Podnieś Czwartą Kartę; połóż ją poniżej Znacznika i powiedz: To jest poniżej ciebie. Ukazuje to podstawy lub przyczyny sprawy, to co już się urzeczywistniło i co Znacznik uczynił swym własnym.

Podnieś Piątą Kartę; połóż ją po boku - po tej stronie Znacznika z której on (Znacznik) patrzy i powiedz: To jest za tobą. To daje wpływ który właśnie przeminął, lub właśnie przemija.
(Notabene) - Jeśli Znacznik jest Kartą Atutową lub jakąś pomniejszej wagi kartą tak iż nie może mieć twarzy skierowanej w dowolną stronę, to Wróżący musi zdecydować przed rozpoczęciem operacji Wróżenia w którą stronę będzie on zwrócony.

Podnieś Szóstką Kartę; połóż ją po tej stronie ku której Znacznik jest zwrócony i powiedz: To jest przed tobą. Ukazuje to wpływ który obecnie zaczyna oddziaływać i będzie oddziaływał w najbliższej przyszłości. Karty są teraz ułożone w formie krzyża, Znacznik - przykryty przez Pierwszą Kartę - jest w jego środku. Następnie są podnoszone po kolei cztery karty i kładzione jedna ponad drugą w lini, po prawej stronie krzyża.

Pierwsza z nich, lub Siódma Karta, oznacza samą siebie - to jest, Znacznik - czy to będący osobą czy też rzeczą - i ukazuje jego pozycję lub nastawienie w obecnych okolicznościach. Ósma Karta oznacza jego dom, to jest, jego otoczenie i skłonności w pracy które tam mogą oddziaływać na sprawę - dla przykładu, jego pozycję w życiu, wpływ bezpośrednich przyjaciół i tak dalej. Dziewiąta Karta ukazuje jego nadzieje lub lęki w badanej sprawie. Dziesiąta Karta jest tym co nadchodzi, ostatecznym wynikiem, kulminacją która jest spowodowana przez wpływy ukazane przez inne karty które zostały rozłożone podczas wróżenia. To na tej karcie Wróżący powinien w szczególności skupić swe zdolności intuicyjne i swą pamieć w odniesieniu do oficjalnych znaczeń wróżebnych przypisywanej tej karcie. Powinno to obejmować wszystko co możesz wywróżyć z innych kart na stole, włącznie z samym Znacznikiem dotyczyć go lub tego, nie wyłączając przesłanek wyższych znaczeń takie jak mogą spadać niczym iskry z niebios jeśli karta która służy dla wyroczni, karta do odczytania, okazałaby się Kartą Atutową.

Praca jest już ukończona; lecz może się zdarzyć tak iż ostatnia karta jest dwojakiej i wątpliwej natury, z której nie można wyciągnąć żadnej ostatecznej decyzji, co może nie wyglądać na ostateczne podsumowanie sprawy, być może dobrze jest więc powtórzyć czynność wróżenia, biorąc w tym przypadku Dziesiątą Kartę jako Znacznik, zamiast poprzednio użytej. Talia kart powinna być ponownie potasowana i podzielona trzykrotnie a pierwsze dziesięć kart rozłożone jak uprzednio. Poprzez takie działanie można uzyskać bardziej szczegółową odpowiedź na pytanie "Co się stanie".

Jeśli w jakimś wróżeniu Dziesiąta Karta powinna być Kartą Dworską, to ukazuje iż temat odnośnie którego dokonywana jest wróżna ostatecznie wpadnie w ręce osoby przedstawionej przez tą karetę i jej koniec zależy głównie od niej. W tym przypadku także użyteczne jest wzięcie Karty Dworskiej do użycia jako Znacznik w nowej czynności wróżenia i odkrycie jaka jest natura jej wpływu na sprawę i jakie skutki ona przyniesie.

Tym sposobem można uzyskać znaczne ułatwienie w stosunkowo krótkim okresie czasie, ponieważ zawsze czerpane są korzyści z darów posiadanych przez Wróżącego - i jest to szczególna zaleta będąca wolna od wszelakim komplikacji. Dołączam tutaj rysunek kart ukazujący jak powinny zostać rozłożone w tym sposobie wróżenia. Znacznik w tym przypadku jest skierowany w lewą stronę.

Znacznik.
1. To co go pokrywa
2. To co go wchodzi mu w drogę.
3. To co koronuje go.
4. To co jest poniżej niego.
5. To co jest za nim.
6. To co jest przed nim.
7. On sam.
8. Jego dom.
9. Jego oczekiwania i lęki.
10. To co nadejdzie.


Poprzednia | Następna


Powrót do działu Tarot - Obrazkowy podręcznik Tarota

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©