Portal Mrooczlandia[ Tarot : ] [ Obrazkowy podręcznik Tarota ]

§8: Alternatywna Metoda odczytywania Kart Tarota

Potasuj cały zbiór kart i ułóż niektóre z kart wokoło, tak aby skierować je ku sobie swymi wierzchołkami. Niech zostanie podzielony przez Pytającego przy użyciu jego lewej ręki. Rozłóż pierwsze 42 karty na 6 grupek po siedem kart każda, twarzą ku górze, tak aby pierwsze siedem kart tworzyło pierwszą grupy, kolejne siedem następną grupę i tak dalej wedle poniższej ilustracji:

Sposób podzielenia kart Tarota na grupki, krok pierwszy

Weź pierwszą grupkę; rozłóż karty na stole w rzędzie, z prawej ku lewej; połóż na nich karty drugiej grupy a następnie karty z pozostałych grup. Będziesz miał w ten sposób siedem nowych grupek kart po sześć karta każda, ułożonych w następujący sposób:

Sposób podzielenia kart Tarota na grupki, krok drugi

Weź górną kartę z każdej grupy, potasuj je i rozłóż je od prawej do lewej, tak aby powstała linia siedmiu kart. Następnie weź dwie następne karty z każdej grupy, potasuj je i rozłóż je w dwóch liniach pod pierwszą linią. Weź pozostałe 21 kart z grup, wytasuj je i ułóż je w trzech liniach poniżej powyższych (lini ułóżonych w poprzednich krokach) kart. Będziesz miał więc sześć poziomych lini z siedmiu kart każda, ułożonych w następujący sposób.

Sposób podzielenia kart Tarota na grupki, krok trzeci

W tej metodzie, Pytający - jeśli jest mężczyzną - jest przedstawiany przez Maga, a jeśli kobietą - to przez Najwyższą Kapłankę; lecz karta w każdym przypadku, nie jest brana z talii aż 42 karty zostaną rozłożone, jak wskazano powyżej. Jeśli potrzebna karta nie jest wśród owych kart na stole, to musi być poszukana wśród pozostałych 36 kart, które nie zostały użyte do wróżby i powinny być trzymane w małej odległości na prawo od pierwszej poziomej lini. Z drugiej strony, jeśli karta jest wśród nich, to jest także wyjmowana, umieszczana jak wskazano i jakaś karta jest wyciągana przypadkowo spośród pozostałych 36 kart aby uzupełnić puste miejsce, tak iż na stole nadal powinno być rozłożonych 42 karty. Następnie odczytujemy kolejno karty, jedna po drugiej, od prawej do lewej w pełni, zaczynając od karty numer 1 w górnej lini, a kończąc na karcie po skrajnej lewej, lub numer 7, w dolnej lini. Ta metoda jest zalecana kiedy nie pytamy się o ściśle określone pytanie, kiedy Pytający pragnie dowiedzieć się ogólnie czegoś o swym życiu i przeznaczeniu. Jeśli on pragnie wiedzieć co przytrafi się mu w określonym czasie, ten czas powinien być ściśle określony zanim zacznie się tasowanie kart.

Z dalszych odniesienień do czytającego karty, powinniśmy pamiętać iż karty muszą być rozpatrywane w stosunku do tematu pytania, co oznacza iż wszystkie oficjalne i normalne znaczenia kart mogą i powinny być przystosowane do współgrania z warunkami tej poszczególnej badanej sprawy - pozycji społecznej, wieku życia i płci Pytającego, lub osoby dla której zasięgana jest porada kart. Tak więc, Głupiec może wskazywać cały zasięg stanów umysłowych pomiędzy zwykłych pobudzeniem a szaleństwem, lecz szczególny stan w każdym wróżeniu musi być osądzony poprzez rozważenie ogólnych skłonności kart i w tym naturalnie zdolność intuicji odgrywa ważną rolę. Dobrze jest, na początku odczytywania kart, spojrzeć na karty pobieżnie, tak aby umysł mógł doznać ogólnego wrażenia na temat całej sprawy - tok przeznaczenia - a następnie rozpocząć ponownie - odczytując je jedna po drugiej i szczegółowo je objaśniając oraz tłumacząc.

Powinniśmy pamiętać iż Karty Atutowe przedstawiają potężniejsze i przymuszające moce - wedle hipotez Tarota - niż są przypisywane pomniejszym kartom.

Znaczenie zdolności intuicyjnych i jasnowidzenia jest oczywiście założone w wróżeniu. Tam gdzie one występują naturalnie lub są rozwinięte przez Wróżącego, przypadkowe ułożenie kart tworzy nić pomiędzy jego umysłem a atmosferą tematu wróżenia, a wtedy reszta jest prosta. Tam gdzie intuicja zawodzi, lub jej brak, skupienie, umysłowa obserwacja i dedukcja powinny zostać użyte w celu pełniejszego uzyskania zadowalającego wyniku. Lecz intuicja, nawet jeśli pozornie uśpiona, może być rozwijana poprzez praktykowanie owych procesów wróżenia. W razie przypadku wątpliwości odnośnie dokładnego znaczenia karty w określonym powiązaniu, Wróżącemu zaleca się, przez tych którzy są obeznani w owym fachu, aby położył na nią rękę, próbując powstrzymać się od myślenia o tym co powinno być i zwracając uwagę na wrażenia i doznania które rodzą się w jego umyśle. Na początku będzie to prawdopodobnie rozpadać na zwykłe zgadywanie i może okazać się niepoprawne, lecz stanie się możliwe wraz z praktyką aby rozróżniać pomiędzy zgadywaniem świadomego umysłu a wrażeniami i doznaniami wyrastającymi z umysłu podświadomości.

Nie jest mym obowiązkiem zaoferować czy to teoretyczne czy też praktyczne wskazówki na ten temat, w którym nie mam udziału, lecz następujące "additamenta" zostały wniesione przez kogoś kto ma więcej do powiedzenia niż wszyscy kartomanci Europy, jeśli oni mogą tasować jedną parą rąk i przepowiadać jednym językiem.

Uwagi odnośnie praktyk wróżbiarskich:

1. Przed rozpoczęciem pracy, wyraźnie określ swe pytanie i powtórz je głośno.
2. Uczyń swój umysł tak pustym i czarnym jak to tylko możliwe w czasie gdy tasujesz karty.
3. Odrzuć swe osobiste nastawienie umysłu i założone z góry pomysły na bok tak silnie jak to możliwe, lub twój osąd będzie nimi przesiąknięty.
4. Z tego powodu też łatwiej jest skutecznie wróżyć dla obcych osób niż dla samego siebie lub swych przyjaciół.


Poprzednia | Następna


Powrót do działu Tarot - Obrazkowy podręcznik Tarota

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©