Portal Mrooczlandia[ Tarot : ] [ Obrazkowy podręcznik Tarota ]

§9: Metoda odczytywania lub wróżenia za pomocą 35 kart Tarota

Kiedy zakończymy odczytywać karty Tarota, zgodnie z schematem ukazanym w poprzedniej metodzie, może się zdarzyć iż - jak w poprzednim przypadku - coś pozostaje wątpliwe, lub możliwe iż chcemy bardziej rozwinąć pytanie, co możemy dokonać w następujący sposób:

Bierzemy nieruszone karty które pozostały i nie zostały użyte w pierwszej czynności z 42 kartami. Owe drugie są odłożone na boku w stosie, z Pytającym, twarzą ku górze, na górze. 35 kart Tarota jest tasowanych i układanych jak poprzednio - będziemy z nich wróżyć po podzieleniu na sześć grupek w następujący sposób:

Ułożenie grup kart Tarota podczas wróżenia

Pierwsza grupka zawiera pierwsze Siedem Kart Tarota;
Druga grupa zawiera Sześć kolejnych Kart Tarota;
Trzecia grupa zawiera Pięć Kart Tarota następujących po sobie;
Czwarta grupa zawiera Cztery Karty Tarota;
Piąta grupa zawiera Dwie Karty Tarota;
Szósta grupa zawiera ostatnie Jedenaście Kart Tarota.

Przebieg wróżenia powinien być następujący:
Układamy owe grupki po kolei; zajmując się kartami które one zawierają w sześciu liniach, które koniecznie będą nierównej długości.
Pierwsza Linia - odpowiada za dom, otoczenie itd.
Druga Linia - odpowiada za osobę lub temat wróżby.
Trzecia linia - to co przechodzi na zewnątrz, wydarzenia, osoby, itd.
Czwarta Linia - niespodzianki, rzeczy niespodziewane.
Piąta Linia - pocieszenie i może łagodzić to co jest niekorzystne w poprzednich liniach.
Szósta Linia - to co musi być rozważone w celu wyjaśnienia niejasności wróżb innych osób; prócz tego nie ma ona znaczenia.
Owe karty powinny być odczytywane z lewej ku prawej, zaczynając od najwyższej lini.

Należy stwierdzić, w podsumowaniu odnośnie tej części poświęconej wróżeniu iż nie ma tutaj metody interpretowania kart Tarota która nie mogłaby zostać zastosowana wobec zwykłych kart do gry, lecz dodatkowe Karty Dworskie a przede wszystkim Karty Atutowe, są stworzone po to aby zwiększyć liczbę czynników i trafność przepowiedni.

Teraz zaś, w podsumowaniu całej sprawy, pozostawiłem na końcu słowa - jakby pewnego rodzaju epilog - jeden dalszy i ostateczny punkt. Jest to znaczenie z którym traktuję Karty Atutowe jako zawierające Tajemną Doktrynę. Nie mam na myśli tutaj iż zaznajomiłem się z wspólnotami i frateriami w których owa doktryna spoczywa i można tutaj odkryć iż jest to część wyższej wiedzy o Kartach Tarota. Nie sądzę iż owa doktryna, będąc tak mocno zachowana i przekazywana, mogłaby zostać stworzona jako umieszczona niezależnie w Kartach Atutowych. Nie sądzę iż jest to coś spoza Tarota. Istnieją skojarzenia które posiadają szczególną wiedzę dwojakiego rodzaju; jedne są wyprowadzone z Tarota a inne są z nim niezwiązane; w obu przypadkach, posiadają one wspólne korzenie. Lecz są tutaj także rzeczy na boku które nie należą do wspólnot lub społeczności, lecz są przekazywane później w dowolny sposób. Osobno od wszystkich dziedzictw tego rodzaju, pozwólmy każdemu kto jest mistykiem rozważyć poszczególnie i w powiązaniach Maga, Głupca, Najwyższą Kapłankę, Hierofana, Cesarzową, Cesarza, Wisielca i Wieżę. Pozwólmy mu rozważyć kartę zwaną Sądem Ostatecznym. Zawierają one legendę duszy. Inne Karty Atutowe są szczegółowe i - jak mógłby ktoś rzec - przypadkowe. Być może taka osoba zacznie rozumieć co leży poza owymi symbolami, przez kogo zostały jako pierwsze wynalezione i niemniej jednakże, zachowane. Jeśli ona to uczyni, to ujrzy także dlaczego skupiłem się na tym zagadnieniu, nawet ryzykując pisanie o wróżeniu za pomocą kart.


Poprzednia | Następna


Powrót do działu Tarot - Obrazkowy podręcznik Tarota

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©