Portal Mrooczlandia[ Wampiry i Wampiryzm ]

Księga Smoka

(Specyfikacja #55308 - Księga Smoka - SD)

cz. 2 : Motyw Wampira (Aria) a Übermenschen - Nadczłowiek F. Nietschego

Nadczłowiek - termin zaczerpnięty z twórczości F. Nietschego ("Tako rzecze Zaratustra"), odnoszący się do ewolucji duchowej i samorozwoju.
Nadczłowiekiem określa się także ludzi kierujących się w życiu nadświadomością, oświeconych (czyli tych którzy przekroczyli próg wiedzy i mądrości odróżniający ich od masy przeciętnych / "uśpionych" /nieświadomych spoczywających w swych wcieleniach (awatarach).

Termin ten oznacza iż dana osoba ewoluowała / wybudziła się / wykluła (np. niczym Fenix).
Nadczłowiek w swym działaniu i życiu kieruje się intuicją, empatią oraz świadomym i odpowiedzialnym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności w sposób kreatywny (twórczy).

W odniesieniu do Enkitów, owa wyższość jest także nieco szersza niż tylko określenie z dziedziny ewolucjonizmu duchowego...

Nadludzie to potomkowie Enki [Kaina] - tzw. słynny ród Enkitów, którzy z racji swego przodka są potomkami pierworodnego syna Adama i Ewy, a przez to nazywani są czasami Dziedzicami lub Rasą / Narodem Wybranym.

Zadaniem Nadludzi / Wampirów / Kainitów / Enkitów wbrew pozorom nie jest fizyczna eliminacja innych narodów / ras, lecz szerzenie daru tzw. rajskiego owocu (wg. terminologii chrześcjańskiej) - czyli wiedzy i nauki.

Wg. pewnych legend, gdy Wojna Ras (klątwa YHWH) dobiegnie końca,
Enkici (Starsze Bóstwa) na powrót obejmą utracone przez Marduka władanie nad Ziemią (motyw Zwierzchnika dzierżącego władzę nad innymi domami).

Największym paradoxem jest tutaj także geneza nazwy Aryjczycy - lud Aris - czyli Mrocznych (Aris - Mrok) - nazywani tak od faktu częściowego światłowstrętu (stąd ludzkie wierzenia o wampirach ginących na słońcu).

Aryjczycy wywodzą się z cywilizacji Summeru (zniszczonej przez Akkad), po której upadku wzięli udział w masowej wtenczas (i archeologicznie udokumentowanej) wędrówce ludów.

Część rodów udała się Północ, a część na Wschód (biblijne "na wschód od Edenu").
Śledząc trasę owej Wędrówki (tzw. Wygnania) po upadku Imperium Summeru można zauważyć ich ślady zarówno w Chinach, Am. Południowej i Środkowej, jak też i w Północnej Europie.

Cechą charakterystyczną ich Wędrówki (utożsamianej z wygnaniem Kaina / Enki w biblios i zw. z mitem o buncie aniołów) jest to iż wędrując nauczali napotykane ludy i przekazywali im część wiedzy Summeru.

Stąd też w licznych podaniach i mitach o bogach niosących wiedze znaleść można opisy typowych jasnowłosych aryjczyków - szczególnie wysuwa się tutaj na pierwszy plan motyw Quetzalcoatla - i legendarnego miasta Tula...

Quetzalcoatl

Quetzalcoatl był życzliwym ludziom bogiem, środkowo-amerykańskim odpowiednikiem sumeryjskiego Enki / biblijnego Kaina:
pomagał ludziom i żył w dostatku i szczęściu wraz z ludźmi, lecz jego szczęście zostało przerwane z powodu innego boga.
Legendarne miasto Tula (odpowiednik summeryjskiego Eridu) zostało zburzone, a Quetzalcoatl udał się na wygnanie "do ziemi czerwonej i czarnej".
Ziemi czarnej...
Krainy cienistej...
Czarnej jak biblijne Nod - kraina cienista / Drachen Heimat - Smocza Ojczyzna pomiędzy światami z górami spowitymi w Mroku...
Widać tu kilka ciekawostek odnoszących się zarówno do Smoka (Upierzony Wąż) jak i podobieństwa dohistorii którą opisują euroazjatyckie mity (Miasto Pierwsze, Wygnanie z powodu innego zazdrosnego boga, kara za nauczanie ludzi).

Viracocha

Inny także dość znany wątek to Wirakocza.
Jasnowłosy bóg który opuszczając swój lud obiecał iż pewnego dnia powróci...
Przyjrzawszy się sprawie Wirakochy zauważyć można, iż mamy tutaj ślad wędrówki Wikingów (którzy dotarli do Ameryki o wiele wcześniej niż Kolumb - co poświadczają zarówno wykopaliska archeologiczne jak i śladu w kulturze Wikingów - np. czerwono-skórzy ludzie opisywani w Eddach), lecz smutne jest tutaj iż zamiast oczekiwanego boga, Indianie wierni Wirakoczy doczekali się rzezi zwanej Katolicką Konkwistą - wykorzystującej zbrodniczo ów motyw do mordowania Indian...

Podsumowując omawianie motywu aryjskiego, należy wymienić kilka mało znanych aczkolwiek bardzo ważnych ciekawostek:
  • Runy Armeńskie zwane Aryjskimi - nazywane czasem runami nazistów są wynikiem prac Guida von Lista o charakterze odtworzeniowo-syntetycznym, niemniej jednak z powodu silnego wykorzystywania przez 3 Rzeszę symbolistyki runicznej, po wojnie stały się powodem unikania poruszania tematyki run przez kilkadziesiąt lat (zabobonnie kojarzono je z ryzykiem powrotu nazistów).
  • Swasti - czyli osławiony symbol słoneczny, przedstawiający cykliczność (Czterech Stażników - cztery przesilenia - cztery pory roku) jak też i życie, siłę i wiedzę oraz mądrość to symbol który istniał na tysiące lat przed 3 Rzeszą. Wymowa Swasti jest zbliżona do egipskiego symbolu Ankh (także symbolu słonecznego) oraz wielkiego zigurattu z Eridu pod wszystko widzącym okiem Enki
  • Można śmiało tutaj wysunąć przypuszczenie iż Enki w trakcie panowania nad Magan (Magan = archaiczna nazwa Egiptu) utożsamiany był (a raczej dał początek jego wyobrażeniu / kultowi) z egipskim Ra; byłoby to logiczne z uwagi na wątek Ameryki Środkowej oraz samo znaczenie nazwy Lucypheres ("niosący światło" - słońce) jaką to zamiennie wobec Enki używano (światło w sensie olśnienia / mądrości z niebios) i zgodne z summeryjskim symbolem Wielkiego Budowniczego z Eridu (wszystkowidzące oko Enki nad Wielką Piramidą - czasami nazywane też symbolem przebudzenia trzeciego oka [mądrości duchowej i przebudzenia duchowego]).Uwaga: Publikowane tutaj treści przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich.

Powrót do działu Wampiry i Wampiryzm

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©