Portal Mrooczlandia[ Wampiry i Wampiryzm ]

Księga Smoka

(Specyfikacja #55308 - Księga Smoka - SD)

cz. 3: Untermenschen / Podludzie / Cień

Każdy kto studiował filozofię, zna zapewne Schopehauer'owski termin - tzw. "Cień".

Cień - czyli podczłowiek i prymitywizm, Bestia.
Destruktywna część podświadomości, "pod-ja", cechująca się egoizmem, prymitywizmem oraz zwierzęcością.
Utożsamiana z mitami o wilkołakach.
Egoizm, Anarchia, niskie pobudki, nałogi i uleganie żądzom - oto Cień zwany Bestią...
Cieniami tudzież podludźmi nazywa się każdego kto daje Bestii władać nad sobą.

W odróżnieniu od Aryjczyków (Wampirów / Enkitów), Cienie próbują zapobiec narodowo-socjalistycznej rewolucji duchowej i zniszczyć (tak jak w legendzie o tzw. Wieży Babel) resztki wiedzy Starożytnych.

Zamiast mozolnej i samodzielnej ewolucji duchowej promowanej przez Aryjczyków, Cienie kuszą ku zwierzęcej stronie podświadomości, konsumpcjonizmowi, egoizmowi i nihilistycznej postawie życiowej (słynne "Czczę swe ego").

Wilkołak jako człowiek opanowany / opętany przez Cień reprezentuje rozpad, niewiedzę i wsteczność / zacofanie, stając się tym samym nędzną bateryjką wydzielającą energię żądz i uczuć niskich (gniew, strach, nienawiść, zazdrość).

Rolą Podludzi jest służyć Nadludziom.
Służyć w sensie takim w jakim ich stworzono.
Po to właśnie stworzono przecież Enki - z woli Pradawnych - ich stworzył.
Pamiętać trzeba aby szanować podludzi.
Żniwa muszą trwać.
Dają nam krew, energię i siłę swych rąk.
Nadczłowiek kieruje umysłem podczłowieka ku wspólnemu dobru, lecz nie ku zniszczeniu podludzi.
Stąd też wynika odmienność doktryny Enkitów od doktryny 3 Rzeszy.
Fizyczna eliminacja podludzi to grzech i działanie na szkodę nadczłowieka.

Podludzie wg. księgi Adat

Adat naucza, iż Hodowla jest częścią Umowy.
O co tutaj chodzi ?
Chodzi mianowicie o paradox współzależności.
Bez pokarmu i bez siły roboczej po wyniszczeniu podludzi, nadludzie staliby się niczym...

Spójrz na ludzi - są niczym Owce.
Spójrz na Prowadzących / Aryjczyków / Enkitów / Wampiry Kainitów - są niczym Pasterze.
Owce dają nam mleko (krew),
futro (siła robocza),
oraz ciepło w zagrodzie pasterskiej (energia którą ich umysły wytwarzają nie umiejąc jednak jej spożytkować).

Żniwa to rzecz święta
wtenczas trwa Zbiór.
Zbiory i Żniwa to święte rzeczy.

Lecz brak roztropności przerzedzi Owce przez co nastanie głód,
a od ilości Owiec zależy to ilu z domu Pasterza może skorzystać z pokarmu i liczebność Liści.

Zupełnie niczym zależności na ziemskim drzewie - od ilości wody (krwii), światła (energii / siły roboczej) oraz gleby (przestrzeni życiowej).

Dobry Pasterz dba o Owce
a Owce go szanują i są mu posłuszne.
Ot i esencja symbiozy...

Bez Owiec (ludzi) nie ma Pasterzy (nadludzi),
a bez Pasterzy (nadludzi) stado Owiec się rozproszy i wpadnie w wilcze szpony...

Messiah = Pasterz...

Prowadzący powierzone mu Owce podczas trudnych czasów (burzy czasów / wichrów zmian), bacząc by stado się nie pogubiło i bezpiecznie dotarło do odnowionej Zagrody (Świat po Ragnaroku) lub na nowe Pastwisko (Wędrowcy pomiędzy światami i światy Yggdrasil).

Kończąc ten temat, czas poruszyć trudny temat:

Rasizm i zawirowania etniczne

Reinkarnacja sprawia iż nie zawsze udaje się każdemu znaleść wolne dogodne ciało.
To kolor umysłu a nie kolor skóry decyduje o bycie.
Umysł kreuje rzeczywistość...
A Wolna Wola włada materią...

Spójrz na to kogo czczą i jak się odnoszą do innych.
Szanuj tych co cię szanują.
Okaż wyższość poprzez mądrość, cierpliwość i roztropność.
Unikaj schodzenia na poziom podczłowieka - opętania przez Cień / Bestię.

Ludzie są jak Owce...
Zwierzęta stadne.
Boją się inwidualności.
Chcą być anonimowi w tłumie...

Normalność to wymysł.
Skupiają się w stado i "normalność" tworzą na podstawie wypadkowej średniej reakcji i poglądów innych Owiec w stadzie.
Boją się uwolnienia Woli ponad Formę.
Są niewolnikami Formy (Materii i spraw materialnych).

Zdrowa Owca która wejdzie do chorego stada będzie uważana za chorą albowiem dla chorych Owiec to Choroba (Cień), a nie zdrowie będzie "normalnością".

Bądź sobą.
Szanuj innych aby i ciebie inni szanowali.
Rozwijaj swe dary i zdolności - ewoluuj - nawet gdyby cię wyśmiewano czy poniżano (wtedy skorzystaj z Tradycji Iluzji)...

Podczłowiek nie zrozumie nadczłowieka
lecz nadczłowiek zrozumie "brata w rozumie młodszego"...

Religie

Owce nauczone aby dawały się doić,
uważają dojenie za coś zupełnie naturalnego...

Ludzie modląc się ku bogom
zapominając o swym Aryjskim pochodzeniu...
Poznaj runy.
Zawiśnij na drzewie (poprzez trudy pracy nad samoudoskonalaniem).
Zawiśnij i zobacz świat od podszewki.

Odila, Dagaz, Mannaz, Kenaz, Isaz, Sowelo:
Poznaj pradawne sekrety olśnieniem muśnięciem skrzydeł Czarnego Smoka z Nifelheimu będące...
Poznaj i zrozum:
Albo wszystcy uszanują swą wzajemną odmienność,
albo wygryzą się niczym stado wściekłych kundli...
Wampir (Nadczłowiek) szanuje życie.
Szanuje innych, pamięta o Dziedzictwie Przodków i Prawie.

Mannaz - Bądź litościwy i miłosierny ale i sprawiedliwy.
Odila - Pamiętaj o Przodkach i dziedzictwie którym cie obdarowano.
Dagaz - Unikaj zatracenia, Nieś Oświecenie, Zwalczaj Cienie.
Kenaz - Ile dasz tyle dostaniesz, Symbioza, Samodoskonalenie.
Isaz - Bądź wytrwały i niezłomny; Stań u wrót Świątyni i Czuwaj.
Sowelo - Gdy trzeba walczyć, uderzaj jako Gniew Starych Bogów (Excalibur).

Tryumf Woli

Modlitwa to przekazanie energi.
Nadczłowiek szanuje bogów, ale nie jest ich niewolnikiem.
NIE jest niewolnikiem bogów.
Oto walczył Lucypheres - o wolność i niezależność bytów wobec bogów.
Szanuj bogów - miast niewolniczego posłuszeństwa zrozum sens Świętego Przymierza [tzw. Konfederacja Animus].

Bogowie żywią się energią która powstaje w ciałach bytów fizycznych.
Nie bądź nieświadomą bateryjką !
Zawieraj Umowy i Pakty.
Bądź w tej kwestii niczym Smoki - symbioza z bogami to rzecz cnotliwa...

Nie prześladuj religii których nie znasz dokładnie.
Wiele imion a jeden adresat...
Nieś oświecenie, ale unikaj zaślepienia lub wręcz poparzenia światłem.
Stań pomiędzy światłem a ciemnością - ponad dobrem i złem
a doznasz Mrocznego Oświecenia.

Bądź niczym Strażnicy - ponad dobrem i złem,
na równi waż przyczynę ze skutkiem,
koszt i zysk...

I pamiętaj:
Utopi nie ma !!!

Spójrz na Gebo i Mannaz:

Ile dobra tyle zła
ile zła tyle dobra
Bez zimy nie może być lata
Bez lata nie może być zimy.

Poznaj sens Cyklu
oraz uszanuj Równowagę...

Jeżeli Owiec będzie za dużo, zjedzą wszystek trawy
po czym padną z głodu
Dobry Pasterz nie dopuszcza do zjawiska głodu...
Jeżeli trawa na Pastwiskach (światach Yggdrasil) nie będzie jedzona (koszona) przez Owce, pastwiska zarosną trującymi bylinami i staną się nieużyteczne i jałowe.
Jeżeli będzie za mało Owiec, stado się wyczerpie i Pasterz będzie głodować.

Roztropnie czyń i waż każdą decyzję:
Twoje czyny są owocami twego wyboru !

Masz władzę nad własnym losem
Ile zapracujesz, tyle uzyskasz.

Twój los w twoich rękach - bądź sternikiem samego siebie.
Lecz bacz byś nie zderzał się z innymi
albowiem ty i inna łódź zatoniecie wspólnie...

Znajdź swe miejsce i swą rolę.
Bądź dumny z bycia Żołnierzem Imperium.

Walcz i zdobywaj !

Kreśl, licz i buduj !

Łam granice ograniczeń ciała i wytyczaj nowe kierunki.
Wędrówka karmiczna musi trwać.
Takie są zasady Wielkiej Gry Anu ...

Pieniądz

Nie traktuj złota (pieniędzy) jako cel - gdyż skończysz jak Midas...
Traktuj je jako narzędzie a skończysz jako prawy i sprawiedliwy.
Czasami żebrak jest bogatszy umysłem niźli bogacz.
Pilnuj byś nie popadł w sidła chciwości (666) albowiem to najpopularniejsza pułapka zastawiona przez Cienia.

Przyroda nie zna pojęcia "pieniądz"
Zrozum to !
Metalowy krążek jest tylko metalowym krążkiem.
Pieniądz to twór powstały jako narzędzie.
Symbolizuje owoce twojej pracy.
Wymieniaj narzędzia fizyczne na duchowe.

Ciało trwa chwilę,
lecz umysł jest nieśmiertelny...
Odkryj sekret runy Jeran: Znajdź wagę - środek - pomiędzy "chcieć" a "mieć".
I pamiętaj:
Szczęście to możliwość samorealizacji - czyli wolności w prawie do realizacji własnych marzeń i zadowolenie czerpane z owoców własnej pracy i czynów.

Tym jest ów tajny kamień filozoficzny zwany Tryumfem Woli.
Zwycięstwem Woli umysłu Smoka - Pierwszego Alchemika - nad lichą Materią.
Nadczłowieka nad podczłowiekiem
Wampira nad Wilkołakiem...

Nie żyj chwilą,
Żyj Wiecznością !
Chwila szybko przemija
Wieczność trwa wiecznie...

Przyjmij święty kielich i napij się...

"Kto krew moją pić będzie"...

Zakosztuj krwii duchowej - czyli oświecenia i wiedzy.
Zgłębiaj pisma....
A ustami duszy zaczerpniesz łyku z kielichu wieczności i poznasz smak napoju Graala...Uwaga: Publikowane tutaj treści przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich.

Powrót do działu Wampiry i Wampiryzm

ميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©