Portal Mrooczlandia

[ ابن سینا / Tib konunlari; Kanun fi't-tibb / Awicenna: Kanon Medycyny ]

Spis treści

A. Traktat
Wstępne teorie: Kanon Medycyny w oczach współczesnej nauki

I. Kultura intelektualna z czasów Awicenny.
a\W centrum Imperium Saracenów.
b\W zachodnim Imperium Saracenów.
c\Wśród Chińczyków.

II. Wiedza ukazywana przez Kanon Medycyny w porównaniu z wiedzą współczesną:
a\Kanon Medycyny jest precyzyjny.
b\Słowo Kanon.
c\Słowo "Wiedza".
d\Mistyczna przenikliwość.

III. Podstawowe różnice pomiędzy wiedzą ukazaną w Kanonie Medycyny a Współczesną Medycyną.

IV. Dokładne różnice pomiędzy wiedzą ukazaną w Kanonie Medycyny a Współczesną Medycyną.
a\Koncepcje znane Awicennie, obecnie nie dostrzegane.
a\Koncepcje znane współczesnej medycynie, lecz nie Awicennie.
a\Wiedza wspólna dla Awicenny i współczesnej medycyny.

V. Ku zaciekawieniu Badaczy.

VI. Pobieżny przegląd Celów dla których powstał ten traktat. Doktryna Materii i Formy, śmierci i Przeznaczenia, Płynów Ustrojowych, podstawy Anatomi w Kanonie, Doktryna Oddechu, Psychologia Scholastyczna, Kolorowa Tablica ukazująca wzajemną przeciwność cech fizycznych i psychicznych, Łaźnia, Pokutnicze cechy Choroby, Chińska nauka o pulsie serca człowieka, Tablica Terminologii odnoszącej się do Pulsu serca ludzkiego (w kulturze łacińskiej, arabskiej oraz chińskiej), Doktryna Pulsu serca ludzkiego, Badanie ludzkiego moczu: starożytność kontra współcześnie, Dietetyka, Ozdobna Tablica z specjalnymi obrazami, podsumowanie przeglądu.

Obraz: Rembrandt: Wskrzeszenie córki Jaira

Dodatek I. Postęp.
Dodatek II: Fakty-Wiedza-Prawda

Istota Medycyny wedle Kanonu.
Odniesienia.

B. Przekładu
Słowo wstępu

Księga I
Część I
Teza I: Określenie i zakres Medycyny
Teza II: Kosmologia
Teza III: Żywotność
Teza IV: Płyny ustrojowe
Teza V: Anatomia
Teza VI: Ogólna Fizjologia
Psychologia

Część II
Zaburzenia zdrowotne
Teza I: Określenie sformułowań
Teza II: Przyczyny Choroby. Etiologia, Nieuniknione Przyczyny Pozacielesne.

Wpływ zmian pór roku na ciało - Klimat:
a\Szerokość Geograficzna
b\Wysokość
c\Góry
d\Morza
e\Wiatry
f\Rodzaj Gleby
g\Bagna

Cielesne. Przyczyny nieuniknione z powodów fizjonomicznych:
Dietetyka.
Różne rodzaje wody pitnej.

B: Przypadkowe przyczyny Choroby:
Balneologia

Teza III: Objawy Choroby:
Semiotyka. Puls bicia serca. Urynoskopia. Ludzkie odchody.

Część III
Zachowanie Zdrowia
Dietetyka

Część IV
Leczenie choroby
Księga II-V, pobieżne streszczenie zawartości.
Przekład "De Viribus Cordis".


< Wstecz | 1 | Dalej >

Powrót do działu Awicenna: Kanon Medycynyميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Kontakt | Zgłoś Błąd | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net
Internationale: Российская Федерация | English language | Deutsche Sprache | China | Lingvo Internacia


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©