Portal Mrooczlandia

[ ابن سینا / Tib konunlari; Kanun fi't-tibb / Awicenna: Kanon Medycyny ]

Wstępne tezy

Związek pomiędzy "Kanonem Medycyny" Awicenny a współczesną myślą medyczną.

Żadne rozważanie odnośnie tej sprawy nie jest konieczne z uwagi na fakt iż "Kanon Medycyny" Awicenny zajmuje cenione miejsce w współczesnej myśli. Po pierwsze jest znakomitym ukazaniem kultury myślenia Imperium Saracenów w czasie w którym żył Awicenna. Po drugie, można rzec iż w większości jego nauk występuje wiele różnic pomiędzy jego a naszym sposobem myślenia, tak iż myśl Awicenny wydaje się być obca i może być współcześnie niezrozumiała. W naszych czasach wielka złożoność języka za pomocą którego wyrażamy nasze myślenie naukowe wynika z zawiłości metod dzięki którym ukazywane są fakty. Po trzecie, wiele z osiągnięć współczesnej nauki oferuje rozwiązania wielu twierdzeń i drążonych w wcześniejszych czasach spraw. Ostatecznie, w jego dziele można znaleść pomysły i koncepcje które dostarczają nam użytecznych wskazówek do naszych badań w przyszłości.

Nie możemy zapominać o znaczeniu idei ponad materialnymi osiągnięciami. Osiągnięcia każdej epoki mają skłonność do rozpadu wraz z upływem stuleci, lecz idee które z nich wyrastają, pozostają żywe przez cały czas. Stąd też zaproponowanie rzeczywistego miejsca dla Awicenny w współczesnej myśli nie jest propozycją jego powrotu, jak ma to miejsce w nostalgii do dawnej architektury, sposobu ubierania się sprzed wieków. Jest to raczej uczynienie jego dzieła dostępnego do zrozumienia przez współczesnych czytelników, tak aby odrodzić nadal żywe przesłanie wypływającego z jego książki. To ponowne zagranie muzyki którą ona brzmiała i być może sprawienie iż zadowoli ona chociaż kilka osób. A wszystko to bez przysłaniania problemów poprzez narodowość lub szkołę myślenia, tudzież rozwój idei albo metod techniki.

Jeśli pojawią się jakieś błędy to wynikają one głównie w czerpaniu z innych źródeł, co wynika z niepełnej wiedzy, więc powinniśmy pamiętać iż pomimo wszystko malarz może używać farb które sporządził ktoś inny, a tym samym dopuszczalne jest dopuszczenie innych osób (zazwyczaj uczniów) do wykonania pewnej części obrazu. W rzeczy samej, nawet po jego śmierci, nie jest rzeczą niewłaściwą to aby powierzyć osobie zaufanej delikatne zadanie pokrycia pozostawionych pustych kawałków płótna które pozostały niezamalowane.

Miejsce dla Awicenny w współczesnej myśli medycznej jest uzyskane wraz z chwilą kiedy zgodzimy się iż może być on postrzegany jako osoba która wkroczyła śmiało do tego świata z zadaniem niezależnym od swej epoki, za pomocą owych różnorakich narzędzi które w swych czasach znalazł, mądrością która jest niezmienna i bezosobowa. Podobnie też istnieje współcześnie potrzeba aby ta sama mądrość została współcześnie przypomniana w naszych czasach za pomocą nowych danych dzięki które są w naszym zasięgu.


< Wstecz | 2 | Dalej >

Powrót do działu Awicenna: Kanon Medycynyميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Kontakt | Zgłoś Błąd | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net
Internationale: Российская Федерация | English language | Deutsche Sprache | China | Lingvo Internacia


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©