Portal Mrooczlandia

[ ابن سینا / Tib konunlari; Kanun fi't-tibb / Awicenna: Kanon Medycyny ]

2. Temperamenty Kilku Członków Ciała.

45. Allah, najbardziej Miłosierny przygotował dla każdego zwierzęcia i każdego z jego części ciała temperament który jest zupełnie odpowiedni i najlepiej przystosowany do spełniania swych czynności oraz stanów biernych. Dowód na to należy do filozofii a nie zaś medycyny.
"Artysta tworzy rozmaite dzieła sztuki". (Św. Tomasz, 65, str. 186.)
"Wszelaka istota istnieje dla swej własnej sztuki i doskonałości." (Św. Tomasz, 65, str. 184.)

46. W przypadku człowieka, wyposażył go On w najbardziej korzystny temperament możliwie z wszystkich na całym tym świecie, jak też i zdolnościami odpowiadającymi wszystkim czynnym i biernym stanom człowieka. Każdy organ i członek ciała także otrzymał odpowiedni temperament niezbędny do jego działania. Niektóre zostały uczynione cieplejszymi, inne chłodniejszymi, jedne bardziej suche, inne zaś bardziej wilgotne.

"Ludzkie ciało jest najbardziej szlachetnym z wszystkich niższych ciał i poprzez równość swego temperamentu jest niczym niebiosa w których wszyscy są wolni od wszelakiej sprzeczności".
"Nadał On wszelakiej rzeczy jej granice i wszystkim rzeczom ich usposobienie".
"Bóg uczynił człowieka po pierwszym rodzaju i konie po następnym, rodzaje rzeczy są różnorodne w boskim umyśle."
"Panie, Ty uporządkowałeś wszelakie rzeczy w liczbie, wadze i mierze." (Mądr. XI, 21.)
"Jeśli różnorodność i nierówność jest w rzeczach stworzonych - nie przypadkiem, nie jako skutek zróżnicowania materii, nie z powodu pewnych przyczyn lub oddziaływania zalet, lecz z powodu własnego zamiaru Boga; w tym iż zapragnął On dać stworzeniu taką doskonałość jaka jest tylko możliwa aby one posiadały." (II. xlv, str. 108)

Możemy także zacytować Chińczyków: "Wszystkie istoty posiadają pięć nieuchwytnych żywiołów, lecz jedynie człowiek posiada je w idealnej równowadze jako podwalina jego Natury". "To co odróżnia człowieka od zwierząt w jego posiadaniu Środka lub Zrównoważenia, to doskonałe wyważenie żywiołów w podwalinach jego Natury o której Tzu-Ssu naucza w swym sławnym klasyku - Doktrynie Środka." (Chu Hsi, 214, 217.)

"W życiu człowieka i innych istot, Natura z którą są one obdarzone różni się od wczesnych początków w stopniu ich doskonałości. Lecz nawet z zróżnicowanym stopniem doskonałości, jest tutaj nadal różnorodność w odniesieniu do stopnia wyrazistości i przejrzystości". (Chu Hsi, str 57)

"Kiedy otrzymywanie eteru jest ograniczone, otrzymywanie niematerialnej zasady jest także odpowiednio ograniczone. Tak więc, fizyczne podwaliny psów i koni są jakie są, ich działania są odpowiednio ograniczone do ich szeregu". (Chu Hsi, str. 60)

"Człowiek otrzymał eter w swej doskonałości i reguła etyczna przenika go zupełnie oraz bez utrudnień, podczas gdy w przypadku innych stworzeń, u których jest niedoskonały, reguła etyczna jest skrępowana i mało rozwinięta. Otrzymuje On eter kosmosu w jego doskonałości, stąd też posiada moralne i intelektualne zdolności". (Chu Hsi, str. 67)

"U ptaków i zwierząt, mimo iż posiadają one Naturę, jest ona ograniczona przez cielesny żywioł, który tworzy nieprzenikliwą granicę". (Chu Hsi, str. 61)

47. Uporządkowanie z uwagi na stopień Ciepła.
1. Oddech jest najcieplejszy oraz serce w którym on rośnie.
2. Krew. Mimo iż jest ona tworzona w wątrobie, wywodzi się bardziej z jej serca niż z wątroby, dwóch organów będących z sobą połączonych.
3. Wątroba, na którą możemy spoglądać jako skupioną krew.
4. "Mięso" które powinno być tak ciepłe jak wątroba, lecz nie dotyczy to tkanki nerwowej (chłodny temperament !) która ją przenika.
5. Mięśnie które są chłodniejsze niż "mięso" z uwagi na ich ścięgna i więzadła, jak też nerwy.
6. Śledziona. Złogi krwii czynią ją chłodniejszą.
7. Nerki zawierają stosunkowo mniej krwii.
8. Ścianki tętnic. Są one gorące pomimo obecnej substancji nerwowej, ponieważ otrzymują one ciepło z krwii i oddechu weń zawartego.
9. Ścianki żył, które zawdzięczają swe ciepło samej krwii.
10. Skóra palców i stóp.

48. Uporządkowanie z uwagi na stopień Chłodu.
1. Najchłodniejszą rzeczą w ciele jest płyn surowiczny.
2. Następnie włosy.
3. Kości.
4. Tkanka chrzęstna.
5. Więzadła.
6. Ścięgna.
7. Błony.
8. Nerwy.
9. Rdzeń kręgowy.
10. Mózg.
11. Tłuszcz.
12. Olej ciała.
13. Skóra.

(Ogólnie mówiąc, organy obfitujące w krew posiadają gorący temperament, zaś te ubogie w krew są chłodnego temperamentu. - Paweł z Eginy)

49. Uporządkowanie z uwagi na stopień Wilgotności.
1. Płyn surowiczny jest najbardziej wilgotnym tworem ciała.
2. Krew.
3. Olej.
4. Tłuszcz.
5. Mózg.
6. Rdzeń kręgowy.
7. Piersi i jądra.
8. Płuca.
9. Wątroba.
10. Śledziona.
11. Nerki.
12. Mięśnie.
13. Skóra.

Układ przytoczony tutaj jest układem stworzonym przez Galena, lecz w przypadku płuc wilgotność nie wywodzi się z ich natury lecz pochodzi z pokarmów które do nich wnikają. Płuca są odżywiane przez bardzo "gorącą" krew, ponieważ jest w niej dużo żółciowego płynu ustrojowego w krwii idącej do płuc. Wielki nadmiar wilgoci skupionej w płucach z produktów gazowych całego ciała jak też z materiałów które spływają w dół doń z "głowy".

W rzeczywistości wątroba jest z natury wilgotniejsza niż płuca, podczas gdy płuca są ciągle zraszane wilgocią; tak naprawdę jest to wilgotność zachowująca się w nich która czyni je tak miękkimi (dla zmysłów).

Ktoś powinien postrzegać stan płynu surowicznego i krwii w podobny sposób. Płyn surowiczny jest najbardziej wilgotnym z nich wszystkich jakby był przesycony wilgocią. W przypadku krwii wilgoć przenika, przepaja i rośnie poprzez swą własną substancję. Prawdą jest iż płyn surowiczny, wodnisty w swej naturze, ogólnie posiada o wiele więcej wilgoci niż sama krew. Jeśli zmiany trawienne w krwi następują nieprawidłowo to traci ona nieco wilgoci - a mianowicie, wilgoci naturalnie wodnistego płynu surowicznego, który stał się częścią krwii. Jak zobaczymy później, normalny płyn surowiczny jest niczym innym jak niedoskonale strawioną krwią.

50. Uporządkowanie z uwagi na stopień Suchości.
1. Najbardziej suchą rzeczą w ciele są włosy, ponieważ pochodzą z żywiołu eterycznego niosącego z sobą materiał rozproszony dla nich w reszcie ciała, który jest następnie pozostawiany za włosami jako czyste lśnienie.

2. Kości. Jest to najtwardszy z wszystkich członków ciała. Są one jednak bardziej wilgotne niż włosy, ponieważ kość wywodzi się z krwi, tak więc jej otoczka jest jest sucha, toteż wysusza ona płyny naturalnie zgromadzone w kościach. To poświadcza fakt iż wiele zwierząt żywi się kośćmi, podczas gdy żadne zwierzę nie pożywia się włosami - lub przynajmniej byłoby to bardzo wyjątkowym przypadkiem jeśli włosy mogłyby dostarczać jakiegokolwiek pożywienia. Niektórzy myślą iż nietoperze potrawią spożywać włosy i wyżywić się nimi. Dowodem na to że kość jest wilgotniejsza niż włosy jest to iż włosy - kiedy taką samą wagową ilość włosów i kości poddamy destylacji w retorcie, to w przypadku kości uzyskamy więcej wody i oleju a mniej odpadu.

3. Tkanka chrzęstna.
4. Więzadła.
5. Ścięgna.
6. Błony surowicze.
7. Tętnice.
8. Żyły.
9. Nerwy mięśni.
10. Serce.
11. Nerwy doznaniowe.
12. Skóra.

Nerwy mięśniowe są chłodniejsze i bardziej suche w tym samym czasie, toteż są w równowadze. Nerwy doznaniowe są chłodniejsze lecz nie są bardziej suche w swych proporcjach i są prawdopodobnie najbliższe równowadze, ponieważ ich chłód nie jest zbyt odległy od chłodu nerwów mięśniowych.
Więź pomiędzy duszą, zamiłowaniami, temperamentem.

Św. Tomasz (II, 63, str. 166) pisze: "Dusza włada ciałem i tłumi zamiłowania które wyłaniają się z temperamentu. Ponieważ przez temperament niektórzy są bardziej podatni niż inni na pragnienie lub gniew, a jednakże powstrzymują się bardziej od owych rzeczy".

3. Temperamenty należące do Wieku, Płci, Miejsca Zamieszkania, wykonywanego Zawodu.

51. Są cztery okresy w życiu.

Okres Tytuł Nazwa Lata wieku
I Okres Wzrostu. Wiek dojrzewania. Do 30 roku życia.
II Pełnia życia. Okres piękna. Do 35-40 roku życia.
III Wiek podeszły. Okres słabnięcia. Starzenie się. Do około 60 roku życia.
IV Wiek zgrzybienia. Starość. Do końca życia.

W trzecim okresie, najlepsze siły żywotne zanikają i zdolności umysłowe zaczynają słabnąć.
W czwartym okresie, siły żywotne oraz zdolności umysłowe są wyraźnie zanikające.

52. Pierwszy okres życia.
Pod-podział Nazwa Cechy wyróżniające
Pierwszy Wiek Niemowlęcy. Okres trwający do chwili kiedy członki ciała będą stosownie wyrośnięte aby móc chodzić.
Drugi Wiek Dziecięcy. Okres tworzenia się zębów. Nauczono się już chodzić, lecz nauka nadal trwa z racji niepewnego chodu. Dziąsła nie posiadają jeszcze wszystkich zębów.
Trzeci Dzieciństwo. Ciało wykazuje siłę do poruszania się. Zęby są w pełni wyrośnięte. Nie pojawiły się jeszcze polucje nocne.
Czwarty Okres Młodzieńczy (Dojrzewanie). Okres pojawienia się i rozwinięcia włosów na twarzy i owłosienia łonowego. Początek polucji nocnych.
Piąty Młodość. Okres osiągnięcia granic wzrostu ciała (początek wieku dojrzałości). Okres największej siły.

Temperament podczas całego tego okresu życia jest niemalże równy odnośnie "ciepła", lecz "wilgotność" jest w nadmiarze. Nie ma tutaż żadnej sprzeczności wśród dawnych pisarzy odnośnie stopnia ciepła podczas okresu młodzieńczego w porównaniu z okresem dzieciństwa. Niektórzy twierdzą że ciepło jest większe w owym wcześniejszym okresie aniżeli późniejszym i zaświadcza to o ich wzroście, oraz z racji faktu naturalnego działania apetytu i trawienie są większe w żywotności i trwają dłużej. Uważa się tak, z powodu skupienia wrodzonego ciepła wynikającego z spermy.

53. Inni uważają iż wrodzone ciepło młodości jest o wiele większe niż w okresie młodzieńczości ponieważ:
(a) ich krew jest o wiele bardziej obfita i jest gęstsza - o czym poświadcza częstość z którą zachodzą krwawienia z nosa;
(b) ich temperament zbliżają się do żółciowego, podczas gdy w młodości zbliża się do temperamentu płynu surowicznego.
(Dowód nieprawidłowych proporcji płynu żółciowego w temperamencie jest to iż:
(I) choroby u takiej osoby są "gorące" - np. malaria;
(II) wymioty są żółciowe;
(III) inne fakty.)
(c) Ruchy ciała są bardziej energiczne w młodości, zaś ruch ciała wymaga mnóstwo wrodzonego ciepła.
(d) Trawienie jest lepsze i bardziej żwawe, a to pociąga za sobą utratę ciepła. Oznakami żwawego trawienia są: brak uczucia mdłości; brak kwaśnych wymiotów; brak obrzydzenia lub niechęci do jedzenia. Owe zjawiska zachodzą w okresie młodości kiedy siła trawienia jest zaburzenia.
(e) Apetyt jest mniejszy w okresie młodzieńczym niż w okresie młodości. To wskazuje iż wrodzone ciepło jest większe, ponieważ apetyt jest lepszy w chłodnym temperamencie. Apetyt psa jest często uważany jako zawdzięczany chłodnemu temperamentowi.
(f) Proces wzrostu, większy w okresie młodości, wymaga raczej odpowiedniej wilgotności aniżeli ciepła.
(g) Choroby na które osoby w okresie młodości są podatne, są zazwyczaj chorobami chłodu i wilgoci, kiedy pojawiają się u nich gorączki, są one śluzowate. Jeśli pojawiają się wymioty to są one zazwyczaj surowicze.

Są tutaj więc dwie teorie i fakty na których owe teorie są oparte.

54. Nauczanie Galena.
Galen jest przeciwny im obojgu. W jego opini, ciepło jest zaiście takie same w nich obojgu. Różnica polega na tym iż w okresie dojrzewania jest jej więcej lecz jej aktywność jest mniejsza. W młodości ciepła jest mniejsza ilość lecz posiada ono większą aktywność. Jak on mówi - wyobraźmy sobie pierw pojedyńczą miarę "ciepła" lub ulotne ciało ciepła jednostki, wnikające do obfitej ilości wilgotnej substancji - jakby to była woda. Następnie wyobraźmy sobie jednostkę ciepła wnikającą w mały kawałek kamienia. Ciepło w wodzie będzie w większej ilości lecz o słabszej jakości, podczas gdy ciepło w kamieniu będzie w mniejszej objętości lecz zarazem posiadające lepszą aktywność (wyższą temperaturę). Jest to podobne do stanu spraw w odniesieniu do ciepła w okresie młodości i okresie dojrzewania.

55. Młodzież wywodzi swe (wrodzone) ciepło z spermy która jest bardzo "gorąca". To początkowe wrodzone ciepło jest już użyte, lecz powstają straty z powodu postępującego wzrostu, w rzeczy samej owe straty z powodu procesu rozwoju są większe niż wytwarzane cieło. Lecz podczas okresu młodości, nie ma nic złego w takiej utracie wrodzonego ciepła. Wprost przeciwnie, stopień wrodzonej wilgotności słabnie zarówno odnośnie swej ilości jak i jakości - dzieje się tak wskutek działania mechanizmu poprzez który wrodzone ciepło pozostaje na stałym poziomie aż do czasu starzenia się. Ostatecznie, wilgotność jest zbyt mała w swej proporcji aby móc pozwolić wrodzonemu ciepłu na zachowanie swego stałego poziomu. Podczas całego tego procesu nie ma odpowiadającego mu wzrostu. Na początku życia, wrodzona wilgotność jest wystarczająca do zaspokojenia dwóch potrzeb - utrzymania wrodzonego ciepła oraz wzrostu. Lecz następnie nadchodzi czas kiedy jedno z nich albo dwoje musi zaniknąć. Wrodzone ciepło musi być odpowiednie aby pozwolić wzrostowi mieć swe miejsce, lecz podstawy wzrostu - wrodzona wilgoć zanika. Tak więc jakże jest możliwy dalszy wzrost ? Najwidoczniej więc wzrost musi się zatrzymać, ponieważ nie możliwe jest poświęcenie wrodzonego ciepła. Jest to "język procesu zmian" podczas okresu młodości.

56. Odnośnie drugiej teorii - mówiącej o tym iż podczas młodości wzrost wynika wskutek wilgotności aniżeli wskutek ciepła. Nie może to być prawda ponieważ wilgotność jest materialną przyczyną wzrostu i wilgotność nie rozwija się lub nie tworzy się samodzielnie; nie jest ona "samoistnym" bytem, zmienia się jedynie z uwagi na twórczą moc formy na którą oddziaływuje. W rzeczywistości ta twórcza moc jest Formą - "duszą" lub "naturą" - tym co jest z woli Allaha ('umr-i-Allah). Ta " natura " wymaga pewnych narzędzi tam gdzie ma oddziaływać i tym narzędziem jest wrodzone ciepło.

57. Tak więc, kiedy ludzie twierdzą iż żarłoczny apetyt w młodości wynika jedynie z ich chłodnego temperamentu, to także są w błędzie. Słaby apetyt spowodowany chłodnym temperamentem nie może przejawiać się poprzez dobre trawienie i odżywianie. Tak naprawdę trawienie podczas okresu młodości jest bardzo dobre. Wzrost ciała jako całości powoduje iż więcej pożywienia jest przyswajane aniżeli zużywane. Kiedy trawienie jest złe to przyczynami mogą być:
(a) obżarstwo, żarłoczne lub nadmierne jedzenie żywności.
(b) błędy dietetyczne - część diety źle przemyślana i zawierająca artykuły spożywcze które są niezdrowe, lub wilgotne w swym temperamencie, tudzież są spożywane w nadmiarze.
(c) zaniedbywanie ruchu jelit i innych trzewi, poprzez które rozkładana materia gromadzi się i jest w nich składowana (co wskazuje na oczyszczanie).
(d) inne organy: płuca w szczególności potrzebują "oczyszczenia" poprzez głębsze i szybsze zaczerpywanie oddechu, mimo iż ich siła nie jest nigdy tak wielka jak w drugim okresie życia.

To dopełnia nauk Galena odnośnie temperamentów w okresie młodzieńczym i młodości.

58. Należy również pamiętać iż wrodzone ciepło ciała zaczyna zanikać po wraz z okresem rozkwitania, ponieważ otaczające powietrze wysusza wilgoć ciała a wilgotność jest materią ciała (składającego się w 95% z wody).

Wrodzone ciepło pomaga także osuszyć tą wilgotność. Podobnie czynią wysiłki związane z działaniem cielesnych i emocjonalnych czynności nieuchronnie związanych z życiem.

59. Osuszanie wilgoci jest także wspierane przez niepowodzenie "natury" w utrzymaniu i powolnym zwiększaniu rozproszeniu zdolności. Wszystkie zdolności ciała są ograniczone w swym czasie trwania co jest dobrze znane nauce naturalnej. Tak też wrodzone ciepło nie jest zastępowane wiecznie. Nawet tam gdzie wrodzone ciepło jest nieskończone w swym okresie trwania i zawsze wnosi sobą zmiany do ciebia, tak jak też i utrzymuje równowagę pomiędzy stratami a odbudową, faktem jest iż strata powiększa się ciągle dzień po dniu nieuchronnie wiodąc do granicy poza którą strata nie może zostać zrównoważona. Określony stan suchości w końcu nadejdzie. Jakże szybciej ów czas nadejdzie jeśli obydwa owe dodatkowe czynniki przyczynią się nagle ku niemu ?

60. Widzimy - iż wilgotność ciała musi ostatecznie ulec wyczerpaniu i wrodzone ciepło ulegnie wygaszeniu - jeszcze szybciej jeśli będzie obecny inny dodatkowy czynnik ich zaniku, a mianowicie, nadmierny nadmiar jakiegoś płynu ciała wynikający z niedoskonałego trawienia żywności. Powoduje to zanik wrodzonego ciepła:
(a) poprzez stłumienie go, pochłonięcie jej.
(b) poprzez dostarczenie przeciwnej cechy. Ten zewnętrzny płyn jest zwany "chłodnym surowicznym płynem".

61. Jest to śmierć "natury" która jest dla każdej osoby przeznaczona i czas życia jest zależny od pierwotnego temperamentu, który zawiera pewien stopień mocy do końca dzięki wspieraniu jej wewnętrznej wilgotności. Jest to osobisty wyznaczony koniec i różnorodność temperamentów zaświadcza o różnym okresie trwania czyjegoś życia. Są tutaj naturalne granice życia. (Mamy oczywiście także przedwczesną śmierć, wywołaną także przez inne przyczyny, chociaż nawet i ona jest zgodna z Wyrokiem Boskim.)

"Wszystko stworzyliśmy My po ustalonej decyzji." (Koran 54, 49.)

"Cztery żywioły są niczym ptaki powiązane z sobą za stopy;
Śmierć, choroba i niedołężność oddalają ich nogi od siebie.
W chwili kiedy ich stopy są uwolnione od stóp innych,
Ptak każdego żywiołu odfruwa samodzielnie.
Odpychanie każdej z owych reguł i przyczyn
Zadaje w każdej chwili świeże ukłucie w naszych ciałach.
To może rozpuścić owe budulce naszych ciał,
Ptak kazdej części próbuje odfrunąć ku miejscu swemu pochodzeniu;
Lecz mądrość Boga zapobiega zbyt szybkiemu końcowi,
I zachowuje ich jedność aż do określonego dnia."
Mesnavi, str. 162.

"Śmierć natury" może być także wyjaśniona na podstawie urooj i nasool, ponieważ kiedy dodatnie i ujemne fazy cyklu żywiołów oraz oddechu są w wzajemnym konflikcie - to jest, wchodząc w fazę kemal (określenie Perskie) wszelakie działania cielesne zanikają. Etap Kemal może być osiągnięta na długo przed okresem rozdzielenia.

Obecność tej fazy oraz jej prawdopodobne trwanie przed prawdziwym zajściem śmierci, może być dostrzegalna w praktyce, jeśli zrozumiemy rządzące nią prawa. Ten fakt rzuca istotne światło na oświadczenia w chińskim dziele o pulsie, gdzie czas śmierci jest przepowiadany poprzez badanie pulsu i innych czynników znaczących - nie liczby godzin lub dni, lecz określony okres w cyklu księżycowym. Chu Hsi, przypisując określone losy poszczególnych osób podczas ich życia z uwagi na zróżnicowanie w obdarzeniu ich Eterem zdradza wiedzę o cyklicznych zmianach dotyczących ciała i umysłu, jak także świata zewnętrznego w ogóle.

Byłoby zwodniczym argumentować z tego iż zręczne przepowiadanie tego rodzaju może uczynić leczenie medyczne zbędnym. Wartość urzeczywistnienia tych faz leży zrozumieniu z którymi środkami są stosowane w celu wpływania na pacjenta podczas niebezpiecznego okresu bezwładu żywotności, oddechu lub innych czynników.

To nie spełni się z ciągłym poczuciem "fiat voluntas Tua" zarówno z strony laickiej jak i zawodowej.

Cytaty Chińczyków, dla przykładu, u których pojęcie lub wiara w Los jest żywa i niemalże przeważająca, nie zdołają przekonać tych którzy określają się jako nie wierzący w jakikolwiek Los lub Przeznaczenie. Niemniej jednak możemy przytoczyć kilka przysłów, jako wyrażających w użyteczny sposób owe pojęcie: "jest dzień na narodziny i czas na śmierć"; "zanim nastanie życie, śmierć została wskazana". "Na początku zostało zdecydowane czy ktoś będzie miał długie czy krótkie życie, czy zazna zaszczytów czy też ubóstwa". "Jaskółka żyjąca w hali nie wie iż owa wielka budowla spłonie". "Medyk może leczyć choroby, lecz nie może wyleczyć Losu lub Przeznaczenia". "Szczęśliwy medyk widzi pacjenta u kresu choroby, nieszczęśliwy medyk widzi pacjenta u początków choroby".
(Plopper, rozdział XI)

Bez wątpienia tam gdzie możliwość "przeznaczenia" jest dopuszczana do bycia jednym z warunków okoliczności, zastosowanie tej samej zasady do wielu szczegółów ludzkiego życia nie jest tak chętnie dopuszczane. Jest to dopuszczalne o wiele bardziej niż zwyczajnie przyjęte będzie wiarygodne kiedy istnienie okultystycznego i nieodgadnionych łańcuchów przyczyn lub oddziaływań przyciągania razem będzie uświadomione.

Los jest uważany za będący ślepym, przez innych jest to wyrokiem odległej Mocy. Tak nie jest. Jest to przejaw ciągu kombinacji warunków poprzez które "naturalne" kierunki zdarzeń oddziaływują w życiu poszczególnego człowieka. Każdy uczestniczy w tworzeniu swej własnej sieci. Sieć jest wynikiem ubocznym w pewnym wielkich schemacie o który nie musimy pytać. Los przestaje mieć znaczenie dla tych którzy dorosną do samego Schematu. Ponieważ, dla nich, ich własne życie jest rzucaniem kamieniem bezbłędnie w oko byka, oddziaływujące wydarzenia, pozostałości - co z nimi ?

Zamiast krytykować surową ideę długości ludzkiego życia jako przesądzoną, Anwari stosownie pyta:
"Jeśli przeznaczenie nie jest sędzią przyziemnych spraw,
To dlaczego stan ludzi jest przeciwny wobec ich pragnień ?"

"Któż, więc może rzec: 'Jestem jednostką, niezależną i wolną. Mogę myśleć co tylko pragnę i czynić co tylko pragnę ?' Nie czynisz tego co pragniesz... myśląc czego pragniesz ! Są tutaj różne myśli wokoło ciebie w postaci ludzi i zwierząt, które wpływają na twój umysł, uczucia i myśli; nie możesz od nich uciec... Są tutaj zawsze osoby silniejsze niż ty i zawsze są słabsze niż ty sam... Nasze życia są powiązane razem i jest tutaj pewna więź którą możemy ujrzeć jako biegnącą poprzez wszystko".
Rosegarden, pierwsza edycja, str. 52.

Bez wątpienia "przeznaczenie" jest często uznawane jako przeciwieństwo "wolnej woli" która jest uważana za przywilej człowieka. Przeznaczenie należy do ciała, wolna wola zaś do duszy. Lub, by być bardziej trafnym, jest ona naszą Wolą która jest ważna nie zaś ciało, lub jego długość życia. By być ścisłym, poprzez używanie omówionych już literowych symboli - jesteśmy zrodzoną ukształtowaną materią ludzkiego ciała, od tej chwili wraz z każdym następnym bodźcem (odczuciem) wzroku i dźwięku innych, stajemy się urzeczywistnioną ukształtowaną materią ludzkiego ciała. Lecz cel ludzkiego życia został ukazany jako wyrośnięcie poza to i naszym celem jest stanie się urzeczywistnioną ukształtowaną materią ludzkiego ciała zanim umrzemy. W każdym przypadku urzeczywistniona materia zaczyna ulegać zepsuciu lecz umiejscowienie urzeczywistnionego kształtu i zmienionego urzeczywistnionego kształtu jest zgoła odmienne.

"Głosy Natury są matką duszy" jest wynikiem konsekwentnego wykorzystania "wolnej woli" przez Wolę materi w pewnym określonym kierunku - a mianowicie nadnaturalny, powiązanym także z karmieniem (używając tego samego określenia jak powyżej) nadnaturalnymi wrażeniami.

Cytując z teologii, z której królestwa zaczerpnęliśmy "nadnaturalne", nie odnosi się to przesądów o złych praktykach i hipotetycznych doświadczeniach; jest to termin używany w znaczeniu "nadnaturalnej łaski". Zwykła ludzka istota jest ciałem oraz racjonalną duszą w naturalnym ładzie; lecz zamierzono aby była ona ciałem PLUS racjonalną duszą w naturalnym ładzie a także PLUS duszą w nadnaturalnym ładzie (Irenaeus). "Nie powinno być sprzeczności pomiędzy naturalnym ładem oraz nadnaturalnym, ponieważ obydwie należą do Boga z powodu ich Twórcy i jednym wielkim działaniem łaski jest nadnaturalizacja naturalnego życia człowieka poprzez miłość Chrystusa". (O. R. Vassall-Phillips C.SS.R. str. 31-32). W czym leży ważność odpowiedniego nastawienia lekarza wobec swego pacjenta, z uwagi na istotne chwile życia (wśród innych), kiedy zwodzenie, dwuznaczność i ukrycie powagi choroby są potępiane.

62. Podsumowując, równy temperament okresu młodości i okresu dojrzewania jest "gorący" podczas gdy owych dwóch ostatnich okresów życia są "chłodne". Ciało w młodości jest dodatkowo wilgotnego (równego) temperamentu, wraz z wzrostem wilgotność narasta; wilgotność jest ukazana poprzez miękkość ich kości, nerwów i innych członków ciała, oraz przez fakt iż w tym wieku niebawem rozpoczną się przejawiać nasienie oraz eter. Stare osoby i osoby w wieku "zgrzybiałym" (starczym) są nie tylko chłodniejsze lecz bardziej suche w swym temperamencie. Zaświadcza o tym twardość ich kości, szorstkość ich skóry i długość czasu który upływa nim wyprodukują nasienie, krew i wilgotny (eteryczny) oddech.

Ognista cecha jest zrównoważona podczas okresu dojrzewania i młodości, lecz powietrzne i wodne cechy są bardziej obfite w okresie dojrzewania. U starych osób oraz osób w wieku zgrzybiałym, żywioł ziemi jest bardziej dominujący niż u osób w innych okresach życia. Żywioł ziemski jest najbardziej wyróżniający się podczas wieku zgrzybiałego (starczego).

"Ziemia przemawia do ziemi ciała: powróć do swych korzeni".
(Mesnavi, str. 162)

Temperament młodości jest bliższy zrównoważenia niż temperament okresu dojrzałości lecz w porównaniu z nim, ów temperament jest suchy, zaś w porównaniu z trzecim i czwartym okresem życia, temperament młodości jest wilgotny.

Temperament wieku zgrzybiałego (starczego) jest bardziej suchy niż okresu dojrzewania (wieku młodzieńczego) oraz trzeciego okresu życia w odniesieniu do jednych członków ciała, lecz bardziej wilgotny niż inne z uwagi na wilgotność pochodzenia zewnętrznego.

63. Temperament w związku z płcią.
Kobiety posiadają chłodniejszy temperament, przez co kobiety są mniejsze. Kobiety są także wilgotniejsze. Chłód temperamentu, jak też i nawyk pozostawania w domu i ograniczania wysiłku, zaświadcza o gromadzeniu materiału wydalanego w kobiecie. Ich "ciało" jest bardziej delikatne w swej "strukturze" (budowie) niż mężczyzn, mimo iż tkanki mężczyzn są bardziej rozrzedzone z uwagi na to co jest z nim wymieszane. Gęstość męskiego ciała sprawia iż przenikanie poprzez nie żył i nerwów jest trudniejsze.

64. Temperament z uwagi na umiejscowienie geograficzne.
Temperament jest wilgotniejszy u ludzi zamieszkujących północne kraje, chłodniejszy u ludzi zamieszkujących południowe kraje.

65. Temperament z uwagi na wykonywany zawód.
Temperament jest wilgotniejszy u osób zajmujących się zawodami związanymi z marynarką, u innych osób jest przeciwnie.

66. Oznaki temperamentów są omówione w części zajmującej się ogólnymi i szczególnymi oznakami i przejawami.


< Wstecz | 14 | Dalej >

Powrót do działu Awicenna: Kanon Medycynyميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Kontakt | Zgłoś Błąd | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net
Internationale: Российская Федерация | English language | Deutsche Sprache | China | Lingvo Internacia


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©