Portal Mrooczlandia

[ ابن سینا / Tib konunlari; Kanun fi't-tibb / Awicenna: Kanon Medycyny ]

Natura Wiedzy ukazywana przez Kanon Medyczny

a\Kanon jest precyzyjny i nie jest podsumowaniem całej wiedzy Awicenny. Liczne cytaty pojawiające się w treści Kanonu ukazują iż w tym przypadku, jest to zbiór notatek lub skrótów myślowych niezbyt długich do zapamiętania przez jego badaczy - podobnie jak mogą oni zapamiętać Koran. Tak więc tak obszernie jak jest to konieczne, lecz zarazem także zwięźle, bez mieszania do medycyny rzeczy które do niej nie należą, omawiając wystarczająco spokojnie kwestie rytmu serca, celowo pomijając inne problemy odnoszące się do płynów w ciele, tak aby umożliwić rozsądne praktykowanie medycyny. Wiele cytatów odnosi się także do innych jego dzieł, odsyłając doń osoby pragnące poznać więcej szczegółów, w celu uniknięcia zaburzenia czysto medycznego zastosowania Kanonu. Owe dzieła filozoficzne stają się stopniowo coraz to bardziej szerzej znane.

Ogólnie mówiąc, omówienie świętych i mędrców jest pobieżne, przedstawiając jedynie klejnoty prawdy; są one rozwinięte przez późniejsze nauczania i rozwinięte oraz poszerzone. Musimy ujrzeć tutaj, niemniej jednak, iż dostrzegamy pierwotne znaczenie świętych i mędrców." (Chu Hsi)

"Książki są jedynie słowami a cenną częścią słów są myśli w nich zawarte. Owe myśli mają pewne zabarwienie, które nie może być oddane słowami, lecz świat ceni słowa jako będące istotą książek. Lecz mimo iż świat je ceni, one same w sobie nie posiadają żadnej wartości." (Chuang Tzu)

Mówienie iż jakieś dzieło jest owocem swej epoki w której żył autor jest z pewnością często błędem, ponieważ takie stwierdzenie miesza osobistą przenikliwość z narzędziami (językiem którym włada) dostępnymi dla niego. Podobnie do dzieła łączącego w sobie związek pomiędzy dziełem literackim a religijnymi wierzeniami autora, jak dla przykładu ukazanie związku pomiędzy islamską nauką a Koranem powoduje wyciąganie równie podobnie błędnych wniosków. Prorok mówi "każda dusza rodząc się jest pobożnym wiernym; dopiero później staje się niewierna" - co jest, by tak rzec, formą religijnego wierzenia jest ponowne wszczepienie, podczas gdy duch uczciwego życia może być prześledzony aż do pierwotnego początku.

Medycyna Awicenny, podobnie jak medycyna Indyjska, sięga do systemu medycznego Grecji. Lecz dowiedzono iż wielkie dzieła Charaka i Susruta były dostępne w Arabi pod nazwami "Kitab-Shawshura-al-Hindi" od siódmego wieku naszej ery. Podobnie też pogląd na to iż Chińczycy zapożyczyli swą filozofię pięciu elementów od Turków został wystarczająco wyraźnie obalony przez Forke. Ponadto rozważanie takich spraw leży zupełnie poza celem tego traktatu.

Częste wzmianki mówiące o tym iż rozwój lub zastój w określonej dziedzinie wiedzy posiada zazwyczaj związek z (jakąś określoną) religią jest typowym głosem skierowanym pod jego adresem w "Medycyna i Kościół" które napisał Sir Farquhar Buzzard. Komentarzem jakim można to opatrzyć, jest tylko "post hoc sen non propter hoc". Korzyści w nauce medycyny i w wszystkich innych naukach, są z pewnością częścią (boskiego) planu wobec ludzkości; podczas równoległe porzucenie religijnych podstaw pozostaje ludzką odpowiedzialnością.

b\Słowo "Kanon" / Qanun - odpowiednik słowa "zbiór praw, zestaw reguł". Tao (Forke). Reguła jest określana jako "coś poprzedzającego / przyczynowego co wywiera prawdziwy korzystny wpływ na wynik skutkowy" = Przyczyny = Powód.
Z tego też powodu wyraźnie widoczne jest iż Kanon Medycyny nie może być prawidłowo traktowany jako "encyklopedia" wiedzy owych czasów lub, wprost przeciwnie, dla przykładu, niczym nasz współczesny "Osler".

c\Słowo "wiedza" - Wiedza nie jest po prostu zbiorem "faktów"; nie może być także synonimem słowa "prawda" - z pewnością nie Absolutna Prawda, wobec której cała ludzka wiedza jest bardzo odległa (patrz wykres w Dodatku), mimo iż jedne proste słowo jest zdolne do objęcia lub ukazania całej wiedzy, jak w matematyce jeden wzór może być utożsamiony z nieskończoną liczbą wzorów podsumowanych razem. Lecz nawet nauki matematyczne mogą jedynie starać się przybliżyć prawdę (Hume, cytowany przez Maher'a). Możemy przypomnieć słowa: "jeśli uzyskał on całą wiedzę to nadal jest od niej odległy" ( Kempis ).

Fakty, jak św. Tomasz, tłumaczy, są tym co nasz rozum traktuje jako zewnętrzne przedmioty i pomimo iż możemy je osądzać jedynie określeniami naszych organów zmysłowych, owe przedmioty mogą być odmienne. Bóg zna je takimi jakie są naprawdę. Nasz intelekt zależy od naszej wyobraźni a owa zależy od naszych zmysłów, zaś nasze zmysły dostarczają jedynie fragmenty które zbieramy w jedno ciągłe wrażenie nie zważając na punkty pośrednie. Żyjemy jakby to była jedynie sieć w której jedynie węzły mają znaczenie dla zmysłów.

d\Mistyczna Przenikliwość.
Jest pewna różnica pomiędzy wiedzą zdobytą w zwykły sposób a tą uzyskaną przez "mistyczną przenikliwość". Pisarz Gulshan-i-Ra zaleca naśladowanie tego przez swych czytelników pisząc:
"Wznieś się bezpośrednio ponad czas i przestrzeń,
Wyjdź z świata i bądź sobą w świecie dla samego siebie,
Wraz z chwilą w której jesteśmy oświeceni w naszym wnętrzu,
Wychodzimy poza pustkę świata która jest naprzeciwko nas".
Seng-ts'an, cytowany przez Susuki.

I to "otwiera zupełnie nagle świat dla niego niewyobrażalny,
Jest to nagły i delikatny przeskok z jednej płaszczy myślenia na inną" (Ib).

"Prawdziwa nauka jest patrzeniem wprost w ogień,
Nie jedynie próżną gadaniną, dostrzegającą ogień dzięki dymowi.
Twe naukowe dowody są bardziej obraźliwe dla mądrego
Niż uryna i oddech w których pogrzebany jest medyk".

"Człowiek spogląda na powierzchnię oceanu. Lecz jest on tak mały iż nie może być porównany nawet do jednej jego kropli, jego ograniczeniem jest jego intelekt i jego wiedza. Tylko dla tych którzy właśnie dotknęli tworzenia, właściwym jest kłanianie się Bogu zapominając iż przez swe własne ograniczenia, ów Bóg pozostaje. Owi do których Bóg przemówił są jedynymi istotami które są zdolne dać jakąkolwiek prawdę dla świata." (Roseanvrlun)

Umysł nie jest niczym poziome drzwi które otwierają się dzięki sile. Musisz oczyścić drogę z przeszkód wyrastających z twórczego pragnienia i wtedy to będzie puste oraz czyste bez żadnych ograniczeń dla swej wiedzy.
Heng Ch'u rzekł: " Kiedy Umysł jest powiększony to może wkroczyć do wszystkiego poprzez wszechświat".
Chu Hsi 10 rzekł zaś: "Ten kto chwali Boga wie o Nim."

To nastawienie ku Naturze jest przypisywane Awicennie, z prostego dowodu leżącego w jego innych dziełach, wliczajac w to "Al Naj'at", które to stosownie pojawiło się w arabskiej wersji Kanonu Medycznego wydrukowanego w Rzymie w 1593 roku i "Libellus" o mocach serca (prawdziwe autorstwo tego dzieła jest kwestią sporną) które to dzieło Arnold z Villanova przełożył na łacinę (żył w latach 1235 - 1312) - i jest dołączone do łacińskiego wydania Kanonu Medycyny z 1595 roku.

Nabycie wiedzy w tym procesie nie wymaga niczego więcej niż bystrej obserwacji życia wokoło nas - było to dla niego tak samo dostępne jak i dla nas. Taka wiedza nie jest zbytnio ograniczona do jednego okresu historii, jednego języka lub do jednego lub dwóch uczelni tudzież uniwersytetów. Jeśli to wydaje się wynikać z tego iż ponieważ nasza cywilizacja jest zbyt odmienna to jej możliwości są o wiele mniejsze, możemy zatrzymać się na chwilę aby przemyśleć to iż różnica pomiędzy naszymi czasami a jego polega głównie na mechanicznych urządzeniach i sposobie wyrażania się; nawet dzisiaj nie musimy podróżować daleko (np. stare ulice Kordoby i Grenady, lub bardziej zdecydowanie, do północnej Afryki) aby ujrzeć wiele takich krajobrazów do których on przywykł, wiele takiego samego rodzaju życia jakie było prowadzone w czasie napisania "Baśni z 1001 Nocy". W każdym razie, co to jest ludzkim życie, na dnie, lecz zarazem sprawą kupowania i sprzedawania, otrzymywania i dawania, budowy i rozbiórki, nabywania nauk i tracenia ich, szukania siły i przełamywania jej, żądania i zabraniania, zawierania umów i przeklinania, dawania w małżeństwie oraz poszukiwania do zdobycia w małżeństwie, narodzin i śmierci.

Ważny zwrot: "spoglądanie w czyjąś własną Naturę" (Hui-neng: Susuki, w którego najbardziej godnym podziwu dziele pojawia się wiele cytatów jako wyjaśnienia) daje nam graficzny opis tego co nadaje Awicennie jego chwałę. Kanon jest po prostu medycznym odzieniem w które jedna Prawda jest wyjaśniona. Jest dostrzegalnym dla to w jakimkolwiek idiomie to może być opisane, np.: Zachodu, Wschodu, Islamu, Konfucjonizmu lub Buddyzmu.

Mogłoby się wydawać jakby umysł był teraz zdolny do latania, jakby to wszystko było wszystkimi pomysłami jakie człowiek kiedykolwiek dał światu, lub krążyć wokoło najbardziej znanych wydarzeń z czyjegoś życia codziennego i dostrzegać wyraźnie to co nigdy nie było ujęte w słowach. Powinniśmy więc zacytować także słowa używe w odniesieniu do "satori" - oświecenia: "Postrzegam to jako będące czymś, co jest tym czego niestety nie umiem dostrzec. Tylko mnie się wydaje się iż jeśli poczuję to, to mogę pojąć całą prawdę".

Ponadto, odkrycie iż pewne stwierdzenia w Kanonie Medycyny są z pewnością błędne i że współczesne badanie przynosi nam niesłychanie większe korzyści, nie podważa tego jako całości. Jego możliwości nasuwania myśli rzeczywistej wartości współcześnie są bardziej urzeczywistnione kiedy ktoś czyta "pomiędzy wierszami" i niniejszy traktat nie próbuje ich wyczerpać.

"Niech sława pisarza nie uderza cię ani tytułem ani wielkimi naukami, lecz miłość lub czysta prawda zachęcająca do czytania" (Kempis).

Wgląd w wieczne prawdy.
Jakaś osoba może:
a\Dostrzec je.
b\Słabo je zrozumieć.
c\Zrozumieć je w miarę poprawnie.

Lecz w opisywaniu jej innym, może je wyjaśniać:
I\niedoskonale (nikt nie potrafi ich wyjaśnić prawidłowo).
II\nieodpowiednio lub niezupełnie.
III\błędnie (z powodu:

a\Niedostatecznego wykształcenia.
b\Stronniczego wykształcenia.
c\Religijnego lub antyreligijnego nastawienia.
d\Właściwie błędna metoda myślenia.
e\Ograniczenia w swej logice.

Takie prawdy mogą być odrzucone przez osoby którym się o nich opowie, ponieważ z powodu ich niezrozumienia lub jedynie częściowego zrozumienia tudzież z powodu nieuważnego skupienie uwagi i przyczyny od "a" do "e".

Wnikliwość kontra Intuicyjna Wiedza.
Powinniśmy tutaj wyjaśnić zwrot "wnikliwość / wgląd" ponieważ używany tutaj nosi raczej odmienne znaczenie od znaczenia typowego dla określenia "Intuicyjna Wiedza", którą św. Tomasz przypisuje jedynie anielskiemu umysłowi i określa jako "poznanie prawdy o jakiejś sprawie lub rzeczy za pierwszym rzutem oka bez pomocy rozumowania" (Pegues). Z drugiej zaś strony ten sposób postrzegania prawdy nie musi zabraniać prymitywnego jej zalążku wśród mocy ludzkiej duszy, tak jak "brutalny i prymitywny" umysł musi mieć przywolenie na posiadanie zalążków wyższych zdolności umysłowych które cechują istotę ludzką. W obrębie wszystkich ładów tworzenia, najniższe są obdarzone zalążkami dla przejawiania stopniowo bardziej wzniosłych zdolności wyżej rozwiniętych.


< Wstecz | 4 | Dalej >

Powrót do działu Awicenna: Kanon Medycynyميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Kontakt | Zgłoś Błąd | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net
Internationale: Российская Федерация | English language | Deutsche Sprache | China | Lingvo Internacia


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©