Portal Mrooczlandia

[ ابن سینا / Tib konunlari; Kanun fi't-tibb / Awicenna: Kanon Medycyny ]

Podstawowe różnice pomiędzy Kanonem Medycyny a Współczesną Medycyną.


Kanon opiera się o: Współczesna Medycyna składa się z:
I. Medycyna "Domniemań".
Określone podstawowe zasady (kosmologia, psychologia, metafizyka).
Zasady Medycyny Teoretycznej:
Zastosowanie znanych faktów z chemi, fizyki,anatomi, biologi do systematycznego opisu niezliczonych "chorób" opisywanych tak rozlegle jak to jest możliwe na podstawie teorii mikrobiotycznej.
Symptomatologia. Etilogia. Diagnoza.
II. Medycyna Praktyczna.
A. Zastosowanie Medycyny Domniemań do badania:
I. Zdrowia
II. Choroby (skłonności, podatność, etap przejściowy, wyraźna choroba).
III. Zanik funkcji życiowych.
Prawdziwe leczenie "choroby" za pomocą:
I.Diety.
II. Lekarstw.
III. Czynności operacyjnych.
B. Praktyka Medycyny.
a\Praca laboratoryjna.
b\Terapia, farmakologia i dietetyka.
c\Chirurgia.
d\Ginekologia i Położnictwo.
e\Stan Medycyny: Higiena w wszystkich jej gałęziach.
f\Medycyna Psychologiczna: Leczenie obłędu.
g\Medycyna i prawo.

Współczesna medycyna jest oparta na koncepcji wszechświata jako zbiorowiska martwej materii z której, w wyniku jakiegoś niewytłumaczalnego procesu, życie rozwinęło się w rozmaitej formie. Dla Awicenny cały wszechświat jest przejawem powszechnej reguły życia, działającej za pomocą form. Lub też, w współczesnej medycynie, owe rozmaite jego formy, są źródłem życia; dla Awicenny są one wynikami życia. Przestrzeń sama w sobie jest cechą jednego życia (Hartmann, mówiąc o Paracelsusie).

W ten sposób łatwo jest ukazana różnica pomiędzy koncepcją "reguł" Awicenny a współczesnej medycyny. Dla ucznia "nauka" składała się z: a\ "siedzenia nad książkami"
b\ pracy laboratoryjnej, która, jak mogą twierdzić jego nauczyciele jest podstawą siedzenia nad książkami. Podobnie też, program nauczania medycyny zaczyna od lektur i wykładów, chociaż stają się one coraz to bardziej skłonne do stawania się pokazami laboratoryjnymi i przejściem do laboratorium oraz pracy szpitalnej.

W skrócie, medycyna Awincenny i cała medycyna starożytna, jest ściśle związana z filozofią, a mianowicie mówiącą o ludzkiej naturze - pewnego rodzaju filozofia, którą filozofowie mogą uznać za praktycznie tożsamą z "współczesną filozofią scholastyczną" bez żadnego cienia wątpliwości dlatego iż opowieść w Koranie o pochodzeniu Człowieka pokrywa się z doktryną Chrześcijan.

Współczesna Medycyna, z drugiej zaś strony, przyjmując tytuł i rangę prawdziwej nauki, stanowczo odrzuca i odcina się od niej. Stąd też możemy przeczytać: "fizjolog" (wg. Burdon Sanderson) "może zgłębiać filozofię jeśli tego chce, lecz musi zrozumieć iż z chwilą kiedy wchodzi w obszar filozofii to pozostawia swe narzędzia pracy za sobą"; lub "niefortunnym jest to iż ograniczenia naukowej myśli są często ignorowane przez ludzi nauki w ich dziełach... Wskutek tego odwodzi tych którzy wiedzą, lecz zaciemnianie i zwodzenie nie podejrzewającego się niczego czytelnika przynosi prawdopodobnie hańbę jego inteligencji". (Ed. Hughes).

"Według Pozytywizmu, nauka nie może być taką jaką postrzegał ją Arystoteles, wiedzą o rzeczą poprzez poznanie ich ostatecznych przyczyn, ponieważ materialne i formalne przyczyny są niepoznawalne, ostateczne przyczyny są złudzeniami i wynikają po prostu niezmiennie z poprzednich, podczas gdy metafizyka w każdej postaci jest bezprawna". (Sauvage)
Lub, by rzec śmielej, "filozofia" jest postrzegana jako dokładne przeciwieństwo prawdy, którą daje nam współczesna medycyna, toteż z swej natury jest niedopuszczalna w medycynie.

Ignorancja która zaświadcza o tym nastawieniu jest spotykana jedynie przy kładzeniu nacisku na właściwe używanie określeń. Następujące użycie ma miejsce tutaj:
Filozofia jest "nauką która skupia się wokoło pierwszych przyczyn i reguł; jest to głęboka znajomość powszechnego ładu i obowiązków które nakłada na człowieka" (Mercier, Logique, 1904; de Wulf ).

Tak więc:
- Filozofia jest prawdziwym postrzeganiem i rozumieniem przyczyny i skutku.
- Metafizyka jest "ową częścią filozofii która mówi o najbardziej ogólnych i podstawowych zasadach władających rzeczywistością i całą wiedzą". (Maher).
- Psychologia jest "nauką która leczy duszę i jej działania".
Stąd też, wyraźnie, musi być rzeczywistą podstawą Medycyny.

To w współczesnej filozofii scholastycznej badacz znajdzie wyraźnie ukazane przesądy w pozytywizmie i jemu pokrewnych co pozwala mu odkryć różnicę pomiędzy prawdą a fałszem, wyrażoną z wystarczającą siłą logiki by zadowolić najbardziej skrupulatnych. Owa królowa wszystkich nauk silnie dowodzi iż nauka pozytywistyczna (wraz z Medycyną) jest niepełną wiedzą kiedy jest postrzegana sama w sobie. Wiedza o ruchu lub zmianie musi być wsparta przez matematyczny i metafizyczny punkt widzenia. (Cf. Merciei i Wundt). Tacy ludzie jak Albertus Magnus i Roger Bacon byli przeświadczeni o konieczności powiązania nauk z filozofią.

Kiedy medycyna w ten sposób stanie się uszlachetniona, to osiąga ona swój najwyższy stopień doskonałości, tak iż przenika dogłębnie rzeczywistość, przyznając iż owa wiedza jest potrzebna nawet wtedy, dalsze zaś jej uzupełnienie czyni ją pełną - a mianowicie wiedzą w związku z bogiem ("chrześcijańska mądrość").

"Sapientia est scientia qua considerat causas primas et universales causas.
Sapientia causas primas omnium causarum considerat". (In. Met. I)

"Illequi cognoscit causam altissimam simphciter, qua est Deus dicitur sapiens simpliciter in quantum per regulas divinas omnia potest judicare et ordinare".
(Sum. Theol.)

"Non acquiritur studio humano, sed est deursum scendens".

"Cum homo per res creatas Deum cognoscit, magis videtur hoc pertinere ad scientam, ad quam perinet formaliter, quam ad sapientiam ad quam pertinet materialiter: et e converso cum secundum res divinas judicamus re rebus creatis, magic hoc ad sapientiam quam ad scientiam pertinet".

Jak mawiał za swego życia św. Tomasz, "sądzą oni iż nie istnieje nic poza widzialnym stworzeniem" ( C.G.) [N.B - "Stworzenia" są: (a) ożywione, (b) nieożywione]; "sądzą oni iż owe rzeczy nie wyłoniły się z boskiej woli lecz z naturalnej potrzeby". Tak iż nawet w owych czasach, czas oraz majątki były poświecane na badania co ukazuje iż wydźwięk filozofii był niezmiennie próżny i jałowy.

Możemy zastanowić się na przykład nad wznowieniem poszukiwań duszy, którą poszukiwali pionierzy anatomii, a także wedle powszechnie powtarzanych obwieszczeń badaczy anatomii iż gruczoł szyszynki nie jest już dłużej traktowany jako siedlisko duszy. Jest tutaj podświadoma wzmianka dla badacza iż naukowe poszukiwania wyraźnie ujawiniły średniowieczne wierzenie w duszę, podczas gdy historia dowodzi iż jest to jedynie bunt przeciwko dokładnym naukom Soboru Trydenckiego (1545-1563) koniecznie wiodąc na manowce. Dokładna definicja "duszy" którą ów sobór objaśnił, czyni poszukiwania jej umiejscowienia groteskowymi i niedorzecznymi.


< Wstecz | 5 | Dalej >

Powrót do działu Awicenna: Kanon Medycynyميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Kontakt | Zgłoś Błąd | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net
Internationale: Российская Федерация | English language | Deutsche Sprache | China | Lingvo Internacia


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©