Portal Mrooczlandia

[ ابن سینا / Tib konunlari; Kanun fi't-tibb / Awicenna: Kanon Medycyny ]

Słowa Wstępu.

Słowa Wstępu

Na pierwszym miejscu pragnę podziękować Allahowi za jego doskonały porządek Jego dzieła i za obfitość Jego łask.

W następnym miejscu, mogę rzec i jest to prośba jednego z mych bardzo szczególnych przyjaciół, tego do którego czuję się w znacznym stopniu przywiązany, iż mogłem przygotować tą księgę o Medycynie, wykazując jej ogólne i szczególne prawa do w pełnym niezbędnym zakresie a jednakże zachowując trafnie zwięzłość.

Mym planem jest zajęcie się głównymi cechami każdego z dwóch podziałów medycyny - domyślną / teoretyczną i praktyczną. Następnie omówię ogólne zasady mające zastosowanie do diagnozy cech próbek, wraz z wgłębieniem się w szczegóły do pewnego stopnia. Następnie zajmę się rozstrojami które nękają każde poszczególne członki ciała, zaczynając od doniesień o ich anatomii i organach pomocniczych. Anatomia kilku członków ciała i ich organów pomocniczych jest omówiona w pierwszej księdze. Dopełniwszy wiedzy o anatomii, ukażę jak zachować zdrowie członków ciała.

Kiedy i ta sprawa zostanie w pełni omówiona, przejdę do ogólnej rozprawy na temat powszechnych chorób - ich przyczyn, oznak dzięki którym można je poznać i sposobach leczenia. Po tym, przejdę do szczególnego rodzaju chorób i wskażę na tak wiele sposobów na ile jest to możliwe:
(I) ogólną diagnozę ich charakteru, przyczyn i oznak,
(II) szczególnych cech diagnostycznych,
(III) ogólnych reguł leczenia,
(IV) specjalne metody leczenia poprzez:
(a) próbki,
(b) złożone lekarstwa.

Dołączam specjalnie utworzone tablice w temacie próbek aby pozwolić wam szybkie zbadanie faktów odnośnie pomocy w leczeniu choroby za pomocą próbek.

Złożone lekarstwa i ich substancje pomocnicze, oraz jak je sporządzać, jak wydaje mi się, najlepiej będzie omówić osobno w temacie "Receptury". Taki też jest mój zamiar aby stworzyć go tuż po omówieniu specjalnych tematów. Zaburzenia nie przypisane jednej określonej kończynie są opisane w tej książce; omówione zostały kosmetyki; wiedza zawarta w uprzednich książkach jest także tutaj użyta. Allah wspiera mnie abym dokończył ten tom, tak więc receptury zostaną dodane do tego tomu.

Każdy badacz mych nauk który pragnie używać je korzystnie, powinien zapamiętać większość swego dzieła, nawet jeśli nie pełni je rozumie. Mym zamiarem jest przygotować kolejne tomy jeśli Allah przedłuży me życie tak abym żył dłużej i jeśli okoliczności na to pozwolą.

Spis Treści:

Księga I. Ogólne sprawy odnoszące się do nauki medycyny.
1. Definicja i zakres medycyny. Zdrowie.
2. Klasyfikacja chorób; ich ogólne przyczyny i objawy.
3. Zachowanie zdrowia i leczenie poprzez odpowiedni tryb życia oraz dietę.
4. Klasyfikacja metod leczenia ogólnie.

Księga II. Materia medica.
Księga III. Szczegóły "patologii" (medyczne i chirurgiczne).
Księga IV. Szczególne choroby dotykające więcej niż jeden członek ciała. Sztuka kosmetyki.
Księga V. Receptury.

Spis treści Księgi I: Część 1 zawiera składa się z sześciu części:
1. Definicja medycyny. Tematy którymi zajmuje się medycyna.
2. Nieznane żywioły.
3. Charakter i budowa ciała.
4. Płyny ciała i to jak powstają.
5. Członki (kości, mięśnie, nerwy, arterie, żyły) (tkanki i organy).
6. Zdolności ciała: wegetacyjne, zmysłowe, żywotne. Zdolność ruchu. Funkcje i działania ciała.

Część 2 składa się z trzech części:
1. Zły stan zdrowia:
(a) Przyczyny, objawy.
(b) Stany ciała; rodzaje chorób.
(c) Zaburzenia budowy ciała.
(d) Utrata ciągłości.
(e) Zaburzenia wewnętrznego układu ciała.
(f) Oszpecenia.
(g) Fazy lub cykle choroby.

2. Przyczyny choroby:
(a) Atmosferyczne, pory roku, wiatry, umiejscowienie geograficzne, słońce.
(b) Oddziaływania wegetacyjne.
(c) Żywność i napoje.
(d) Inne czynniki.
(e) Wykaz przyczyn każdego z stanów cielesnych.

3. Dowody choroby:
(a) uzyskane dzięki pulsowi ciała,
(b) uzyskane dzięki urynie,
(c) uzyskane dzięki fekaliom.

Część 3 składa się z pięciu części:
1. Odżywianie się. Tryb życia od narodzin do dzieciństwa.
2. Tryb życia od dzieciństwa do starości. Ćwiczenia, gimnastyka, kąpiele, dietetyka, wysiłek.
3. Tryb życia dla osób w podeszłym wieku.
4. Tryb życia odpowiedni dla różnej budowy i zwyczajów ciała.
5. Pory roku.
Typowe tryby życia zalecane dla specjalnych okoliczności życiowych.

Część 4. Leczenie choroby.
(Łącznie 263 rodziałów).


< Wstecz | 8 | Dalej >

Powrót do działu Awicenna: Kanon Medycynyميترا / मित्र / Ми́тра / Mitra
Mitra Taus Melek

Misja | Polityka Prywatności | | Kontakt | Zgłoś Błąd | Pióropusz.Net | Magical-Resources.Net
Internationale: Российская Федерация | English language | Deutsche Sprache | China | Lingvo Internacia


Portal Mrooczlandia www.Mrooczlandia.com
Wszelkie prawa zastrzeżone ©